MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               

2017. december 14. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:

1.Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása E – 137
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

2.Döntés Nagykovácsi Nagyközség Településképi Rendeletének (TKR) megalkotásáról E – 146
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB, ÜB

3.Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 17/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása E – 143
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: ÜB

4.Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) módosításáról, „A Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola 920/117 hrsz területe és a 0126/1 hrsz földút közötti területre” (SZT-3/M2) c. terv vonatkozásában E – 142
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB, ÜB

5.Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról E – 135
Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: PB

6.Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója E – 136
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: PB

7.Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének elfogadása E – 139
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: OKB

8.A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata E – 138
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: ÜB

9.Elvi döntések Nagykovácsi Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának folyamatban lévő módosítása tárgyában E – 140
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

10.Döntés a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által készített „Nagykovácsi belterületi úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálata” tanulmányterv elfogadásáról E – 144
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: PB

11.Döntés a tűzoltósági üzemépület tekintetében közös tulajdont keletkeztető előzetes megállapodásról E – 145
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB, ÜB

12.Döntés a Vértes utcában fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Hrsz:4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4405, 4410, és 4411) telekhatár rendezéséről E – 147
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

13.Döntés a Képviselő-testület 2018. év I. félévi munka- és üléstervéről E – 134
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: ÜB

Nagykovácsi, 2017. december 6.

                                                                                        Kiszelné Mohos Katalin        

                                                                                       polgármester