Tisztelt Nagykovácsiak!
Grégerné Papp Ildikónak hívnak, 2021. április 12-től vagyok Nagykovácsi kinevezett jegyzője. Férjemmel és családommal 26 éve Pilisszentivánon élek, három nagykorú gyermekünk és egy unokánk van. Diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán kommunikáció és médiatudományból, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mesterképzésén közigazgatási menedzser szakon szereztem. 
A közigazgatási pályámon különböző munkakörökben végig jártam a hivatali ranglétrát. Dolgoztam Budapest Főváros XVII. kerületi Polgármesteri Hivatalában a képviselő-testület szociális bizottságának előadójaként, a Pest Megyei Önkormányzat Hivatalában a közgyűlés munkáját előkészítő osztályon, Piliscsaba Város Polgármesteri Hivatalában titkárságvezetőként, valamint egy rövid ideig a Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatalában. Mindegyik helyen nagyon sokat tanultam és tapasztaltam. Szakmai előmenetelem során 1999-ben ügykezelői, 2007-ben közigazgatási alapvizsgát, majd 2012-ben közigazgatási szakvizsgát tettem. 
Közel 29 éve dolgozom a közszolgálatban, ebből több mint 22 éve köztisztviselőként. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalába 2015. októberében, áthelyezéssel kerültem, jegyzői kinevezésemig a Hatósági és Szervezési Osztály vezetőjeként dolgoztam. Az itt töltött idő alatt megismertem a települést, az önkormányzati intézményeket, rálátásom lett az itt élő emberek életére. A hivatal ügyfélszolgálatán sok ügyféllel és problémával szembesültem, melyeket igyekeztem a legjobb tudásom szerint megoldani.  
A közszolgálati egyetem elvégzését követően voltak jegyzői ambícióim, de ezek az osztályvezetői feladataim ellátása mellett háttérbe szorultak.  Papp István jegyző úr lemondását követően azonban ismét felszínre kerültek korábbi terveim, és jegyző úr támogatásával benyújtottam pályázatomat a hivatalvezetői pozícióra.
A jegyzői munkakör ellátására vonatkozó vezetői célom kettős, egyrészt szeretném megtartani és megőrizni azokat az értékeket, melyek a hivatali apparátus családias jellegét adják, másrészt látok a hivatali működésben olyan területeket, melyeken időszerű és ajánlott lenne változtatni. Szakmailag hozzáértő, egységes, több feladat ellátására alkalmas, szükség szerint átcsoportosítható, koordináltan csapatban dolgozó ügyfélbarát hivatali apparátus kialakítása a célom. 
Meglátásom szerint a köztisztviselői, így a jegyzői hivatás lényegi eleme a település szolgálata. A köztisztviselői pálya olyan hivatás, melyet azok választanak, akik a jogszabályok betartására és betartatására, a közösség szolgálatára tették le esküjüket. Akik ezt a foglalkozást űzik – ahogy én is - azok többségében hivatásszeretetből végzik munkájukat.  Egy falusi nótárius 1872-ben megfogalmazott intelmével zárom soraimat: 
„Aki nem érez magában ösztönt arra, hogy a jegyzői hivatalnak szentelje magát teljes erővel, kedvvel, kitartással és önfeláldozással működjön a község javára, az ne válassza hivatásul a jegyzői pályát.” 
Grégerné Papp Ildikó