Cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.

POLGÁRMESTERI HIVATAL TELEFONSZÁMAI 

06-26-389-127,  389-327,  389-566,  555-009, 555-034, 555-035,  555-124

mobil: 30-466-7419, 30-555-0140                                   

FAX: 26-389-724

Papp István jegyző   0626/555-009/106  

jegyzo@nagykovacsi.hu

Czeczéné dr. Szirmai Gabriella aljegyző     0626/555-009/106   

aljegyzo@nagykovacsi.hu

 

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály

Telefonszám: 06 26 389 127

név

email cím

mellék

Fülöpp Miklós osztályvezető                                   

fulopp.miklos@nagykovacsi.hu

 131

Györgyi Zoltán főépítész

gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu

 129

Hegyvári Csaba településmérnök

hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  

 118

Karajzné Illinger Enikő településmérnök

illinger.eniko@nagykovacsi.hu

 116

Ludányi Csaba településmérnök

ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu  

 130

Diczházi Attila pályázati referens

diczhazi.attila@nagykovacsi.hu  

 132

Tóthné Halász Hedvig

Építési Szolgáltató Pont

tothne.hedvig@nagykovacsi.hu

 117

 

Hatósági és Szervezési Osztály

Telefonszám: 06 26 555 034

 

név

 

email cím

 

mellék

Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

papp.ildiko@nagykovacsi.hu

 104

Martinek Zsuzsanna polgármesteri asszisztens

martinek.zsuzsa@nagykovacsi.hu

 105

Frankné Mocsári Enikő személyügyi ügyintéző

frank.eniko@nagykovacsi.hu 

 126

Grubitsné Szabó Beáta igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető

szabo.beata@nagykovacsi.hu

 101

Kissné Szalay Erzsébet testületi referens

szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu

 106

Dénes-Szatmári Anita ügyfélszolgálati ügyintéző

szatmari.anita@nagykovacsi.hu

 103

Sultán-Halkó Andrea hagyatéki ügyintéző, szociális ügyintéző

halko.andrea@nagykovacsi.hu

 120

Lőrincz Alexandra ügyfélszolgálati ügyintéző lorincz.alexandra@nagykovacsi.hu  110

 

Pénzügyi és Adóügyi Osztály

Telefonszám: 06 26 555 035

 

név

 

email cím

 

mellék

Perlaki Zoltán osztályvezető

perlaki.zoltan@nagykovacsi.hu

 124

Balázsi Krisztián adóügyi ügyintéző

balazsi.krisztian@nagykovacsi.hu

 123

Baráthné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző

barath.judit@nagykovacsi.hu

 109

Csáki Ágnes adóügyi ügyintéző

csaki.agnes@nagykovacsi.hu

 115

Dervalics Lászlóné adóügyi ügyintéző, anyakönyvvezető

dervalics.laszlone@nagykovacsi.hu

 108

Pappné Molnár Afrodité pénzügyi ügyintéző

molnar.afrodite@nagykovacsi.hu

 102

Virágh Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

viragh.zsuzsanna@nagykovacsi.hu

 133