„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról.

Érdekeli a falu helyismerete, helytörténete?

Látogasson el a Nagykovácsi Krónika oldalra!

 

 Az oldal elérése: http://www.nagykovacsikronika.hu/

A weboldal kialakításánál talán a legnehezebb a lehetséges, talán jól működő kategóriarendszer, és az oldalon való keresési lehetőségek kialakítása volt. Mindkét feladat egy munkaverziója készült el. Azért választottuk a weboldal formát, mert szükségünk lesz egy tematikus és nem csak a felrakás időrendje szerint épített tartalomra. A facebook oldal esetében vitathatatlan előny a gyors visszajelzés lehetősége, az egyes bejegyzések alatt kialakuló „beszélgetés” élménye. Azonban ezen a közösségi felületen a csoportosítás, tematizálás (jelenlegi állapotában) nem megoldható. A mostani Nagykovácsi krónika weboldal szerkezete lehetőséget ad arra, hogy kategóriánként és címszavanként is keressünk. A weboldal kialakításakor figyeltünk az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete által nyújtott, a korszerű helyismereti munka alapjait összefoglaló módszertani ajánlásokra.

A keret tehát adott, már „csak” meg kell tölteni tartalommal. Természetesen aprólékosan és fokozatosan épülhet fel minden kialakított rovat. A Krónikaírás pedig az aktualitások szerint. Az események, egyidejű sokfélesége miatt, természetesen ez nem is lehet teljes (mint ahogyan a papíron jegyzett krónikaírás sokkal kevéssé eseménygazdag idejében sem volt).

Nézzük, milyen „rovatai” vannak az oldalnak!

A Krónika rovatba kerülnek azok a bejegyzések, amelyek valamely megemlékezésről, aktuális eseményről, évfordulóról, jelentős falubeli eseményről adnak hírt.

A Falutörténet kategóriába, egyelőre három időszakot meghatározva (a falutörténet szempontjából relevánsnak tartott időhatárok) kerülnek fel információk, hírek, fotók, digitalizált dokumentumok.

A Képalbumba értelemszerűen fotók kerülnek, azonban ezeket szeretnénk úgy feliratozni, olyan adatokkal leírni, hogy a képek nézegetésén túl, amely élményt ne becsüljünk le, kereshetők legyenek különféle szempontok szerint (pl. régi házak, kastély, kőkeresztek stb.)

A Családi ünnepek, emlékezés kategóriába jelentős események, kerek évfordulók szerint, a családoktól kapott adatok, fényképek alapján kerülhetnek anyagok (pl. házasságkötés, gyermekszületés, házassági évfordulók, 80. születésnap stb.). Ebben a rovatban állíthatunk emléket elveszített családtagoknak is, gyászjelentésük megjelentetésével, emlékező sorokkal.

A NagykovácsiRÓL rovat nevében a -ról toldalékon van a fő hangsúly, ezért is emeltük ki. Irodalmi alkotásokat, festményeket, országos sajtóban megjelent írásokat, újságcikkeket keresünk, amelyek Nagykovácsiról jelentek meg. Ehhez hosszabb-rövidebb leírásokat adunk, magyarázva keletkezésük történetét, illetve bemutatva az alkotót, esetleg értelmezve az egykori sajtóhír hátterét.

A Környéki kitekintőben a környékbeli települések helyismereti, helytörténeti eseményeiről adunk hírt.

A Térképek között digitalizált anyagokat, illetve olyan linkeket adunk, amelyek segítségével a település régi kiépülését, beépítését böngészhetjük, pl. a Katonai felméréseken keresztül.

Az 56-os Büszkeségpont rovatban a Kossuth utca 64-be térhetünk be, az itt bemutatott kiállítás egyes részletei ismerhetők meg.

A Krónika építése igazi közösségi feladat. Elindult a gyűjtés, sok anyagot kaptunk, de még nem mindennapi gyakorlat sajnos, hogy előkerült, régi fotókat hoznak az emberek, megtalált cikkeket, eltett izgalmas dokumentumokat tesznek közzé. Ezekről az anyagokról pedig nem kell lemondani, elég ha lemásoljuk, digitalizáljuk, majd közzétesszük ezeket, építve a Krónikát.

Nézzenek bele a Krónikába, segítsenek az építésében, javításában!

Az anyagok gyűjtése folyamatos az Öregiskolában, Kossuth utca 78.

G. Furulyás Katalin, helyismereti könyvtáros, furulyaskatalin@nagykovacsi.hu