Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.

A Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén belül keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Transfekál Szennyvízszállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött szerződést a közszolgáltatás ellátására.

A Transfekál Kft. címe: 2461 Tárnok, Fehérvári út 51.

Telefonszám: +36-30-400-2099