MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2018. január 25. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:

1.Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 5. sz. módosítása E – 14
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

2.Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról E – 1
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

3.A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása E – 3
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

4.Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, a Nagykovácsi 4911 hrsz alatti ingatlan „kivett megnevezésének” módosításáról és forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonásáról E – 12
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB, ÜB

5.Beszámoló a főépítész 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

6.Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) – a Településképi Rendelet (TKR) vonatkozásában történő – módosítása partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról E – 6
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

7.Döntés a „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” tárgyában indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről E – 13
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

8.A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018. évi nyári nyitvatartási rendje E – 2
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: OKB

9.Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi tevékenységéről és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről E – 4
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB

10.Döntés az „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló, Testvérvárosi találkozók szervezésére irányuló pályázaton való részvételről E – 10
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

11.Döntés a „VARÁZSKASTÉLY 2018 Nagykovácsi Családi Fesztivál” megrendezésének támogatására irányuló, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételről E – 8
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB, OKB

12.Döntés a műfüves sportpálya működtetéséről és használatáról E – 7
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB, OKB

12.Döntés politikai kezdeményezés támogatásáról E – 9
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Zárt ülés:

13.Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal által előterjesztett javaslatról E – 11
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

Nagykovácsi, 2018. január 17.

                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin
                                                                                      polgármester