A határozatok a csatolmányból tölthetők le.

 

 

161/2017. (XII. 14.) határozat

Döntés Braczkó Gábor Norbert r. őrnagy őrsparancsnoki kinevezésének támogatásáról

160/2017. (XII. 14.) határozat

Döntés a Képviselő-testület 2018. év I. félévi munka- és üléstervéről

159/2017. (XII. 14.) határozat

Döntés a Vértes utcában fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Hrsz:4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4405, 4410, és 4411) telekrendezéséről

158/2017. (XII. 14.) határozat

Döntés a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által készített „Nagykovácsi belterületi úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálata” c. tanulmányterv elfogadásáról

MELLÉKLET

157/2017. (XII. 14.) határozat

Elvi döntések Nagykovácsi Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának folyamatban lévő módosítása tárgyában

156/2017. (XII. 14.) határozat

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének elfogadása

155/2017. (XII. 14.) határozat

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója

154/2017. (XII. 14.) határozat

Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

153/2017. (XII. 14.) határozat

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Településképi Rendeletével   kapcsolatos Partnerségi véleményezés lezárásáról

152/2017. (XII. 14.) határozat

A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

151/2017. (XII. 14.) határozat

A Képviselő-testület 2017. december 14-én megtartott ülésének napirendje

150/2017. (XII. 14.) határozat

A Képviselő-testület 2017. december 14-én megtartott ülése napirendjének módosításáról

Z - 149 (XI. 23.) határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2018. évi fordulójának elbírálása

148/2017. (XI. 23.) határozat

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

147/2017. (XI. 23.) határozat

Döntés a DMRV Zrt.-vel felújítási, pótlási munkák elszámolása tárgyban kötendő megállapodás jóváhagyásáról

146/2017. (XI. 23.) határozat

Döntés a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötendő megállapodásokról

145/2017. (XI. 23.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. „v.a.”  független könnyvizsgálójáról

144/2017. (XI. 23.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. „v.a.”  Felügyelő Bizottságának visszahívásáról

143/2017. (XI. 23.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. „v.a.”  vagyonfelosztásáról

142/2017. (XI. 23.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. „v.a.”  végelszámolásának befejezéséről

141/2017. (XI. 23.) határozat

Döntés a 2017. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról

140/2017. (XI. 23.) határozat

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2017. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről

139/2017. (XI. 23.) határozat

A Képviselő-testület 2017. november 23-án megtartott ülésének napirendje

138/2017. (XI. 13.) határozat

Döntés a „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményéről

137/2017. (XI. 13.) határozat

A Képviselő-testület 2017. november 13-án megtartott ülésének napirendje

136/2017. (X. 27.) határozat

Döntés felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztésével érintett terület önkormányzati tulajdonba vételi eljárásának megindításáról

135/2017. (X. 27.) határozat

A Képviselő-testület 2017. október 27-én megtartott ülésének napirendje

Z - 134/2017. (X. 19.) határozat

A 2017. évi dr. Schmidt Imre ösztöndíjra vonatkozó pályázat elbírálása

Z - 133/2017. (X. 19.) határozat

Döntés a Kurt Ismail által képviselt Rolitex Kft. ingatlanbérleti kérelméről

Z - 132/2017. (X. 19.) határozat

Döntés a Kurt Ismail által képviselt Rolitex Kft. ingatlanvásárlási kérelméről

131/2017. (X. 19.) határozat

Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

130/2017. (X. 19.) határozat

Házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

129/2017. (X. 19.) határozat

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) módosítása a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola 920/117 hrsz területe és a 0126/1 hrsz földút közötti területre c. tervmódosításával kapcsolatos Partnerségi véleményezés lezárásáról

AISB HÉSZ mód. partnerségi lezáró dokumentum

128/2017. (X. 19.) határozat

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018-2032. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

GFT_szennyvíz

GFT_víz

127/2017. (X. 19.) határozat

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2017/2018. nevelési év munkatervének jóváhagyása

KISPATAK ÓVODA MUNKATERV 2017-18

126/2017. (X. 19.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2016/2017. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

KISPATAK ÓVODA BESZÁMOLÓJA 2016-17

 125/2017. (X. 19.) határozat

A Képviselő-testület 2017. október 19-én megtartott ülésének napirendje

Z  - 124/2017. (IX. 21.) határozat

Döntés ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyásáról

Z - 123/2017. IX. 21.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Vértes utcában fekvő, 2203 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan (1141 m2, kivett beépítetlen terület) cca. 56 m2 területrészének értékesítéséről, a Mátra u. 13. (Hrsz:2208) ingatlannal való egyesítése céljából

Z - 122/2017. IX. 21.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Forrás utca (Hrsz:1552) cca. 214 m2 területrészének értékesítéséről a Tisza u. 2 (Hrsz:1569) ingatlannal való egyesítése céljából

Z - 121/2017. (IX. 21.) határozat

Döntés Nagykovácsi a Hrsz: 2576 – közút – önkormányzati tulajdonú ingatlan „kivett megnevezésének” megváltoztatásáról

120/2017. (IX. 21.) határozat

A Dr. Schmidt Imre Ösztöndíjra vonatkozó pályázat elbírálására létrehozott bíráló bizottság tagjainak megválasztása

119/2017. (IX. 21.) határozat

Döntés a 91/2017. (VI.13.) számú határozat módosításáról

 118/2017. (IX. 21.) határozat

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

117/2017. (IX. 21.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Sólymok SE által, sportszakmai fejlesztés keretében vásárolt Teqball asztal elhelyezéséről, valamint az egyesület telepítési költségeihez való hozzájárulásról

116/2017. (IX. 21.) határozat

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága tagjának megválasztása

115/2017. (IX. 21.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény éves feladatellátási tervének elfogadásáról

114/2017. (IX. 21.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyiségeinek bérleti díjáról

113/2017. (IX. 21.) határozat

Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen kiírt pályázaton való részvételről és a saját forrás összegéről

112/2017. (IX. 21.) határozat

Döntés a 2017. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról

111/2017. (IX. 21.) határozat

melléklet

Döntés Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról

110/2017. (IX. 21.) határozat

Döntés a meg nem váltott temetési helyek lezárásáról

109/2017. (IX. 21.) határozat

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2017. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

108/2017. (IX. 21.) határozat

A Képviselő-testület 2017. szeptember 21-én megtartott ülésének napirendje

107/2017. (VIII. 10.) határozat

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága tagjának megválasztása

106/2017. (VIII. 10.) határozat

Pilisborosjenő Budapest szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozása

105/2017. (VIII. 10.) határozat

Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

104/2017. (VIII. 10.) határozat

A Képviselő-testület 2017. augusztus 10-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

103/2017. (VII.26.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Telepüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

102/2017. (VII. 26.) határozat

Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címen kiírt pályázaton való részvételről

101/2017. (VII. 26.) határozat

Döntés a közfeladat ellátását biztosító eszközök átadásának jóváhagyásáról

100/2017. (VII. 26.) határozat

Döntés a NATÜ Kft. „v.a.” tevékenységét lezáró beszámoló jóváhagyásáról

99/2017. (VII. 26.) határozat

A Képviselő-testület 2017. július 26-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje

Z - 98/2017. (VI. 26.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra vonatkozó Z - 82/2017. (VI. 13.) Kt. határozat módosításáról

97/2017. (VI. 26.) határozat

Hozzájárulás Nagykovácsi településnév használatához

96/2017. (VI. 26.) határozat

Döntés az „I. világháborús emlékmű felújítása Nagykovácsiban, a Tisza István téren” pályázat támogatási kérelmének benyújtásáról és az önerő összegéről

95/2017. (VI. 26.) határozat

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

94/2017. (VI. 26.) határozat

A Képviselő-testület 2017. június 26-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje

93/2017. (VI. 22.) határozat

A 2017. június 22-én megtartott közmeghallgatás napirendje

92/2017. (VI. 13.) határozat

Döntés az un. állami főépítészi eljárásban történő HÉSz módosítás megrendeléséről

91/2017. (VI. 13.) határozat

Döntés a Nagykovácsi belterület 4901-5049 helyrajzi számú telekcsoport (Kecskehát) telekalakítási megállapodásának jóváhagyásáról

90/2017. (VI. 13.) határozat

Döntés a 2017. május 7-én bekövetkezett, ebr42 345 313 számú vis maior pályázat beadásához önrész biztosításáról

89/2017. (VI. 13.) határozat

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása

88/2017. (VI. 13.) határozat

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozással és a Társulásból kilépéssel kapcsolatos döntések meghozatala

82 - Z/2017. (VI. 13.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetői magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati eljárás eredményéről

81/2017. (VI. 13.) határozat

A Képviselő-testület 2017. június 13-án megtartott ülésének napirendje

80/2017. (V. 25.) határozat

Döntés a Képviselő-testület 2017. év II. félévi munka- és üléstervéről

79/2017. (V. 25.) határozat

Alapítói nyilatkozat a Natü Kft. más jogalanyban fennálló vagyoni részesedéséről

78/2017. (V. 25.) határozat

Döntés a Vadgesztenye Waldorf Egyesület kérelméről

77/2017. (V. 25.) határozat

Döntés a „Nagykovácsi belterületi közlekedési, vízépítési létesítmények építése, karbantartása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményéről

76/2017. (V. 25.) határozat

Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött nyilvános könyvtári és közművelődési szolgáltatás feladatellátási szerződésről

75/2017. (V. 25.) határozat

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2016. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

74/2017. (V. 25.) határozat

A Képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott ülésének napirendje

73/2017. (V. 25.) határozat

A 8. „Döntés a Vadgesztenye Waldorf Egyesület kérelméről” című pont levétele az ülés napirendjéről

Z - 72/2017. (IV. 27.) határozat

71/2017. (IV. 27.) határozat

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

70/2017. (IV. 27.) határozat

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

69/2017. (IV. 27.) határozat

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

68/2017. (IV. 27.) határozat

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

67/2017. (IV. 27.) határozat

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

66/2017. (IV. 27.) határozat

A hitelfelvétellel összefüggő határozat és rendelet módosítása

65/2017. (IV. 27.) határozat

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázat benyújtásáról

64/2017. (IV. 27.) határozat

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázat benyújtásáról

63/2017. (IV. 27.) határozat

Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2016. évi tevékenységéről

 62/2017. (IV. 27.) határozat

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetői pályázat

61/2017. (IV. 27.) határozat

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény alapítása

60/2017. (IV. 27.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről

59/2017. (IV. 27.) határozat

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

58/2017. (IV. 27.) határozat

Állami víz- és csatornatámogatási igény bejelentése a 2017. évre vonatkozóan

57/2017. (IV. 27.) határozat

: Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása

56/2017. (IV. 27.) határozat

A Képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott ülésének napirendje

55/2017. (III. 23.) határozat

Döntés támogatási kérelem benyújtásáról sport infrastruktúra fejlesztése céljából

54/2017. (III. 23.) határozat

Döntés a „VARÁZSKASTÉLY 2017 Nagykovácsi Családi Fesztivál” megrendezésének támogatására irányuló, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételről

53/2017. (III. 23.) határozat

Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat beadásáról

52/2017. (III. 23.) határozat

Döntés a 2017. február 6-án bekövetkezett, ebr42 345 313 számú vis maior pályázat beadásához önrész biztosításáról

51/2017. (III. 23.) határozat

A 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása

50/2017. (III. 23.) határozat

Döntés a 2017. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról

49/2017. (III. 23.) határozat

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosítása és a módosító okirat elfogadása

48/2017. (III. 23.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2017. évi nyári nyitvatartási rendjéről

47/2017. (III. 23.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan

46/2017. (III. 23.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2017/2018. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről

45/2017. (III. 23.) határozat

Döntés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs részére gépjármű beszerzésről

44/2017. (III. 23.) határozat

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2016. évi beszámolója

43/2017. (III. 23.) határozat

 A Lenvirág Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje

42/2017. (III. 23.) határozat

Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2016. évi tevékenységéről

41/2017. (III. 23.) határozat

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadásáról

40/2017. (III. 23.) határozat

Beszámoló a Főépítész 2016. évi tevékenységéről

39/2017. (III. 23.) határozat

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

38/2017. (III. 23.) határozat

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

37/2017. (III. 23.) határozat

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 24/2014. (III. 13.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről

36/2017. (III. 23.) határozat

A Képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott ülésének napirendje

Z - 35/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a Vértes utcában fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Hrsz: 4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4405, 4410,  és 4411) fejlesztéséről.

Z - 34/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a Nagykovácsi 4561/2 hrsz-ú ingatlan sport, rekreációs célú hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról

MELLÉKLET

Z - 33/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról

32/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" címen kiírt pályázaton való részvételről szóló 2/2017. (I. 16.) számú határozat módosításáról

31/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről a "Budapesti Amerikai Iskola és a 0126/10 hrsz. földút közötti terület" Szabályozási Terv (SzT-3 melléklet) tekintetében

30/2017. (II. 23.) határozat

A Böngésző c. hirdetési újságban megjelenő Nagykovácsi Tájoló )Önkormányzati Hírek) kiadása és terjesztése tárgyában megkötendő szerződés

29/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a Remeteszőlős külterület 08 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásáról

28/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a Remeteszőlős külterület 0236 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan ingyenes átadásáról

27/2017. (II. 23.) határozat

Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződések felülvizsgálatáról

26/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Volánbusz Közlekedési Zrt-vel kötendő megállapodásokról

25/2017. (II. 23.) határozat

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása és a módosító okirat elfogadása

MELLÉKLETEK

24/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésről

23/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a "Belterületi közlekedési, vízépítési létesítmények építése, karbantartása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

22/2017. )ii. 23.) határozat

Közbeszerzési szabályzat elfogadása

21/2017. (II. 23.) határozat

Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről

20/2017. (II. 23.) határozat

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő  Bizottsága féléves munkatervének jóváhagyása

19/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. ügyvezető prémiumkövetelményeinek megállapítása 2017-re

18/2017. (II. 23.) határozat

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti terve

17/2017. (II. 23.) határozat

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

16/2017. (II. 23.) határozat

Az Ügyrendi bizottság módosító indítványa Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséhez

15/2017. (II. 23.) határozat

A Pénzügyi bizottság módosító indítványa Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséhez

14/2017. (II. 23.) határozat

Döntés a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete részére tűzoltólaktanya építés céljából adandó három éves támogatásról

13/2017. (II. 23.) határozat

A Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott ülésének napirendje

12/2017. (I. 26.) határozat

Elvi döntés játszótér létesítésének támogatásáról a Nagykovácsi 03 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon

11/2017. (I. 26.) határozat

A polgármester illetményének megállapítása

10/2017. (I. 26.) határozat

Döntés a társadalmi megbízatású - nem képviselő - alpolgármester tiszteletdíjáról

9/2017. (I. 26.) határozat

Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról

8/2017. (I. 26.) határozat

A Képviselő-testület 43/2015. (III. 19.) számú határozatának hatályon kívül helyezése és elvi döntés a Nagykovácsi 4561/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

7/2017. (I. 26.) határozat

Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról és a Módosító okirat elfogadásáról

6/2017. (I. 26.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kormányzati funkcióinak felülvizsgálatáról szóló 147/2016. (XII. 15.) határozat módosításáról

5/2017. (I. 26.) határozat

Döntés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. beszámolójáról

4/2017. (I. 26.) határozat

Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munkatervéről

3/2017. (I. 26.) határozat

A Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésének napirendje

2/2017. (I. 16.) határozat

Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" címen kiírt pályázaton való részvételről

1/2017. (I. 16.) határozat

A Képviselő-testület 2017. január 16-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje