MEGHÍVÓ

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2018. december 13. (csütörtök) 17 óra

 

Napirend előtt:

Írásbeli
- beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
- beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása E – 116
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
Tárgyalja: PB, ÜB

2. Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról E – 117
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: PB

3. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 10. sz. módosításának jóváhagyása E – 118
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

4. A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata E – 119
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

5. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása E – 120
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB

6. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról E – 121
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

7. Döntés a Nagykovácsi Kossuth L. u. 64. (Hrsz:390) önkormányzati tulajdonú ingatlan használata és bővítése tekintetében érkezett kérelmekről E – 124

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző, Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

8. Döntés a „Nagykovácsi bányász hősök” emléktábla kezdeményezéshez történő csatlakozásról E – 125
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: OKB

9. Döntés a Képviselő-testület 2019. évi munka- és üléstervéről E – 123
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

Zárt ülés:

10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2019. évi fordulójának elbírálása E - 122
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB-EÜB

 

Nagykovácsi, 2018. december 5.

                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin        

                                                                                       polgármester