184 /2011. (XII. 15.)

Döntés a 0135. hrsz-ú ún. „Kecskeháti tábla” belterületbe vonásával kapcsolatban rendelkezésre álló háttérfejlesztési hozzájárulás tekintetében elkülönített számla létrehozásáról

183 /2011. (XII. 15.)

Döntés a 0135. hrsz-ú ún. „Kecskeháti tábla” belterületbe vonásának és a háttérfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó megállapodás módosításának előkészítéséről

182 /2011. (XII. 15.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Házirendjének módosításáról

181 /2011. (XII. 15.)

Döntés a Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos kiadások vállalásáról

180 /2011. (XII. 15.)

Az Általános Iskola terembérleti díjairól

179 /2011. (XII. 15.)

Döntés Védőnői pályázatról

178 /2011. (XII. 15.)

Döntés a 150/2011. (XI. 10.) Kt. határozat visszavonásáról

177 /2011. (XII. 15.)

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésekről

176 /2011. (XII. 15.)

2012 évi folyószámla,- és munkabérhitel igénybevétele

175 /2011. (XII. 15.)

Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek – nem önálló építési telkek –értékesítése Nagykovácsiban.

174 /2011. (XII. 15.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (I. 27.) számú határozatának visszavonásáról

173 /2011. (XII. 15.)

Állami víz,- és csatornatámogatási igény bejelentése 2012. évre vonatkozóan

172 /2011. (XII. 15.)

A Budaörsi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről

171 /2011. (XII. 15.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén keletkező szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés módosításáról

Z 170 /2011. (XI. 24.)

Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjak odaítéléséről

169 /2011. (XI. 24.)

Döntés Polgármester jutalmáról 2011

168 /2011. (XI. 24.)

Döntés a Nagykovácsi Sport Egyesület részére a Nagykovácsi Általános Iskolában kedvezményes terembérlet használatról

167 /2011. (XI. 24.)

A 146 /2011. (X.27.) Képviselő-testületi határozat módosítása

166 /2011. (XI. 24.)

Döntés a „2011-2016 Kulturális Stratégia Nagykovácsi” dokumentum elfogadásáról

165 /2011. (XI. 24.)

A Nagykovácsi Általános Iskolába félállású konyhai dolgozó felvételének engedélyezése

164 /2011. (XI. 24.)

Döntés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbefoglalásáról

163 /2011. (XI. 24.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

162 /2011. (XI. 24.)

Döntés a Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

161 /2011. (XI. 24.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

160 /2011. (XI. 24.)

Döntés az Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

159 /2011. (XI. 24.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

158 /2011. (XI. 24.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbefoglalásáról

157 /2011. (XI. 24.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosítása

156 /2011. (XI. 24.)

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

155 /2011. (XI. 24.)

Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi I-III. negyedéves helyzetéről

154 /2011. (XI. 10.)

Döntés a Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról

153 /2011. (XI. 10.)

Döntés a Z 106/2011 (VI.23.) számú határozat alapján önrész meghatározásáról

152 /2011. (XI. 10.)

Döntés védőnői pályázat kiírásáról

151 /2011. (XI. 10.)

Döntés a Védőnői Szolgálat körzetmódosítás megvizsgálásáról

150 /2011. (XI. 10.)

Döntés iskola egészségügyi ellátás Dr. Cesko Izabella és Dr. Jakab Erika házi gyermekorvosok közötti megosztásáról

Z 149 /2011. (X. 27.)

Döntés számlavezető banki szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Z 148 /2011. (X. 27.)

Döntés a 2011. évi közbeszerzési terv módosításáról

147 /2011. (X. 27.)

Döntés ERSTE Bank számlavezető bank tárgyban kötött szerződésfelmondásáról

146 /2011. (X. 27.)

A 2012. évi kistérségi belsőellenőrzési terv elfogadása

145 /2011. (X. 27.)

Döntés Kispatak Óvoda Kaszáló utca 16-18. házszámú épületének teremhasználatról

144 /2011. (X. 27.)

Döntés bírósági ülnökválasztáshoz történő jelölésről a Pest megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntéséhez.

143 /2011. (IX. 29.)

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló HUSK/1101/1.1.1 pályázat benyújtása

142 /2011. (IX. 29.)

Döntés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbefoglalásáról

141 /2011. (IX. 29.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbefoglalásáról

140 /2011. (IX. 29.)

Döntés a Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

139 /2011. (IX. 29.)

Döntés a Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

138 /2011. (IX. 29.)

Döntés a gyermek házi orvosi körzetek változtatásáról

137 /2011. (IX. 29.)

Támogatás járásközponttá nyilvánításhoz

136 /2011. (IX. 29.)

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához való csatlakozásról

135 /2011. (IX. 29.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskolában kedvezményes terembérlet használatról

134 /2011. (IX. 29.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskolában kedvezményes terembérlet használatról

133 /2011. (IX. 29.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola 2010/2011. oktatási évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

132 /2011. (IX. 29.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2010/2011. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

131 /2011. (IX. 29.)

Döntés a Nagykovácsi, 2160 helyrajzi számú (a Gerecse utca, Erdősétány utca találkozásánál lévő vízmosás) önkormányzati tulajdonú ingatlanból további 600 m2 terület  Zsíroshegyi Kilátások Egyesület használatába és kezelésébe adásáról

130 /2011. (IX. 29.)

Döntés az „Ady Endre utcai, Barack utcai vízrendezés, Duna utca, Halom utca, Kökörcsin utca, Rózsa utca útépítési munkáinak elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról

129 /2011. (IX. 29.)

Döntés a „Téli síkosságmentesítés, hóeltakarítás Nagykovácsi belterületi önkormányzati útjain” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő személyéről

128 /2011. (IX. 29.)

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

127 /2011. (IX. 29.)

Döntés Intézményfenntartói Társulás létrehozásáról a Solymári Önkormányzattal együttműködésben

126 /2011. (IX. 29.)

Döntés a „Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás”-i megállapodás felmondásáról

125 /2011. (IX. 29.)

Döntés a 2011. évi Viziközmű Beruházási terv módosításáról

124 /2011. (IX.09.)

Döntés a Nagykovácsi 211 hrsz-ú ingatlan (Bánya u. 2.) tárgyában folyamatban levő peres eljárásban történő részvételről és egyezség megkötéséről szóló 90/2011. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

123 /2011. (IX.09.)

Döntés Pest Megyei Díszpolgári Címre való javaslatról

122 /2011. (IX.09.)

Döntés a Hornyák Kft-vel Forrás utca útépítésére vonatkozó szerződés módosításáról, ezzel egyidejűleg általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

121 /2011. (IX.09.)

Döntés a Hornyák Kft-vel Forrás utca útépítésére vonatkozó szerződés módosításáról, ezzel egyidejűleg általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

120 /2011. (VIII. 25.)

Döntés jegyzői kinevezésről

119 /2011. (VIII. 25.)

Pilis-Buda-Zsámbék Solymári pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó megállapodás módosítása

118 /2011. (VIII. 25.)

A Nagykovácsi Víziközmű Kft. Intézkedési tervének elfogadása

117 /2011. (VIII. 25.)

A Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása

116 /2011. (VIII. 25.)

Döntés a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületével kötendő földhasználati megállapodás jóváhagyásáról

115 /2011. (VIII. 25.)

Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi I. féléves helyzetéről

114 /2011. (VIII. 08.)

Döntés a „Felszíni vízelvezetés (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) és a Forrás u. útépítési munkáinak kivitelezése” tárgyú beruházásokhoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházás eljárás lezárásáról

113 /2011. (VII. 22.)

Önkormányzati intézményeknél energetikai korszerűsítési tárgyban a pályázat írásra, valamint az energetikai koncepció elkészítésére megbízás tárgyú 98/2011. (VI.23.) számú határozat kiegészítése

112 /2011. (VII. 22.)

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímén: „Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházás” eljárás indítása.

111 /2011. (VII. 22.)

Döntés a „Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárásban született vállalkozási szerződés módosításáról

110 /2011. (VII. 22.)

Döntés a „Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházás” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás nyertes kivitelező kiválasztásáról

109 /2011. (VII. 14.)

Döntés a „Viziközmű kivitelezési feladatok” közbeszerzési eljárás eredményéről

108 /2011. (VII. 14.)

Döntés a „Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási határain belül kijelölt szilárd burkolatú utak és földutak útburkolat javítási (kátyúzási) munkálatainak elvégzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő személyéről.

107 /2011. (VII. 14.)

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímén: „Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházás” eljárás indítása.

106 /2011. (VI. 23.)

Döntés a bölcsődefejlesztési pályázaton való részvételről

Z 105 /2011. (VI. 23.)

Döntés Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról

104 /2011. (VI. 23.)

Döntés néhai Bedő István képviselő Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának saját halottjává nyilvánításáról

103 /2011. (VI. 23.)

Döntés kutyaiskola támogatásáról önkormányzati tulajdonú ingatlan rendelkezésre bocsátása révén

102 /2011. (VI. 23.)

Döntés a Képviselő-testület 2011. évi II. félévi munka/üléstervéről

101/2011. (VI.23.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár módosított Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyásáról