Tájékoztatjuk Önöket, hogy a határozatok szövege a csatolmányból tölthető le.

 

100 /2011. (VI. 23.)

Döntés a gyepmesteri feladatok, közös, kistérségi szintű ellátásáról

99 /2011. (VI. 23.)

Döntés a Pilis Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

98 /2011. (VI. 23.)

Önkormányzati intézményeknél energetikai korszerűsítési tárgyban a pályázat írásra, valamint az energetikai koncepció elkészítésére megbízás

97 /2011. (VI. 23.)

Önkormányzati intézményeknél energetikai korszerűsítési lehetőségek vizsgálata és pályázat beadása az Új Széchenyi terv keretében, a zöldgazdaság fejlesztési programban (KMOP-2011-3.3.3)

96 /2011. (VI. 23.)

Nagykovácsi Viziközmű Kft átvilágítási anyag elfogadása

95 /2011. (VI. 23.)

Döntés a 2011. évi Viziközmű Beruházási terv módosításáról

94 /2011. (VI. 2.)

Döntés Nagykovácsi felszíni vízelvezetés (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) és a Forrás utca útépítési munkáinak kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról

93 /2011. (VI. 2.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által „Felszíni vízelvezetés (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) és a Forrás utca útépítési munkáinak kivitelezése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás nyertes kivitelező kiválasztásáról

92 /2011. (V. 26.)

Döntés az EU Önerő Alap pályázaton való részvételről

91 /2011. (V. 26.)

Döntés a  „Kistérségi Kulturális Stratégia” című kistérségi dokumentum elfogadásáról

90 /2011. (V. 26.)

Döntés a Nagykovácsi 211 hrsz-ú ingatlan tárgyában folyamatban levő peres eljárásban történő részvételről és egyezség megkötéséről.

89 /2011. (V. 26.)

Nagykovácsi Helyi Építési Szabályzat (HÉSz) módosításának kezdeményezése a Kolozsvár és Park utcák közötti „nem beépíthető” területsáv vonatkozásában

88 /2011. (V. 26.)

Beszámoló az Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsának 2010. évi munkájáról

87 /2011. (V. 26.)

Döntés testvérvárosi kapcsolatról

86 /2011. (V. 26.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Házirendjének módosításáról

85 /2011. (V. 26.)

Nagykovácsi felszíni vízelvezetés (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) és a Forrás utca útépítési munkáinak kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr pályáztatása

84 /2011. (V. 26.)

Döntés a jegyzői pályázat meghirdetéséről

83 /2011. (V. 26.)

Önszerveződő közösségek vezetőinek díjazása

82 /2011. (V. 26.)

Önszerveződő közösségek működése az Öregiskolában

81 /2011. (V. 26.)

Felhatalmazás bírósági úton történő birtokháborítás megszüntetésére a Nagykovácsi, Hrsz: 4683. önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában

80 /2011. (V. 26.)

Döntés Nagykovácsi a Hrsz:1382 – közterület – önkormányzati tulajdonú ingatlan „kivett megnevezésének” megváltoztatásáról.

79 /2011. (V. 26.)

A Zsíroshegyi út 2/a Hrsz:1382 önkormányzati tulajdonú terület biztosítása a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete részére tűzoltó laktanya és üzemépület létesítése céljából

78 /2011. (V. 26.)

Nagykovácsi Víziközmű Kft. FEB tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó döntés

77 /2011. (V. 26.)

Nagykovácsi Víziközmű Kft. FEB elnökének tiszteletdíjára vonatkozó döntés

76 /2011. (V. 26.)

Nagykovácsi Víziközmű Kft. könyvvizsgáló megbízási díjára vonatkozó döntés

75 /2011. (V. 26.)

Nagykovácsi Víziközmű Kft. ügyvezető alapbérére vonatkozó döntés

74 /2011. (V. 26.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottság tagjának jelöléséről

73 /2011. (V. 26.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottság elnökének jelöléséről

72 /2011. (V. 26.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

71 /2011. (V. 26.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának átfogó értékelése a 2010. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

70 /2011. (V. 26.)

Digitális közművek Nagykovácsiban az MVM Partner közreműködésével
Felhatalmazás az együttműködési megállapodás megkötésére

69 /2011. (V. 26.)

Döntés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek közötti Együttműködési Megállapodás módosításáról

68 /2011. (V. 26.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010-2014 időszakra vonatkozó Ciklusprogramja

67/2011. (IV.28.)

Nagykovácsi, 084 hrsz-ú táblából kialakult utak átvételének kezdeményezése

66/2011. (IV.28.)

„Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges döntések meghozatala

65/2011. (IV.28.)

Döntés a „Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes kivitelező kiválasztásáról

64/2011. (IV.28.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola igazgatói óraszám csökkentéséről

63/2011. (IV.28.)

Döntés a Kispatak Óvoda intézményvezetőjének kötelező óraszám csökkentéséről

62/2011. (IV.28.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

61/2011. (IV.28.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

60/2011. (IV.28.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról.

59/2011. (IV.28.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításáról.

58/2011. (IV.28.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbefoglalásáról

57/2011. (IV.28.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módisításáról

56/2011. (IV.28.)

Döntés az Általános Iskolában 2 fő pedagógus státusz biztosításáról

55/2011. (IV.28.)

Döntés az Általános Iskolában indítható napközis csoport engedélyezéséről a 2011/2012. tanévre vonatkozóan

54/2011. (IV.28.)

Döntés az Általános Iskolában indítható osztályszám és létszám engedélyezéséről a 2011/2012. tanévre vonatkozóan

53/2011. (IV.28.)

Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2011/2012. nevelési évre vonatkozóan

52/2011. (III.24.)

Döntés az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázaton való részvételről.

51/2011. (III.24.)

Döntés a Közbeszerzési Bizottság felhatalmazásáról csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése kapcsán beérkezett ajánlatok elbírálására

50/2011. (III.24.)

Döntés a Közbeszerzési Bizottság felhatalmazásáról KMOP pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálására

49/2011. (III.24.)

Beszámoló az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

48/2011. (III.24.)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátására vonatkozó döntés

47/2011. (III.24.)

Döntés a Viziközmű Kft átvilágítására érkezett ajánlatokról

46/2011. (III.24.)

Döntés a Nagykovácsi, 951/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

45/2011. (III.24.)

Döntés a Nagykovácsi, Bükk u. 9. szám alatt működő óvoda ügyében

44/2011. (III.24.)

Döntés Nagykovácsi Kálvária Hrsz:1698 önkormányzati tulajdonú ingatlan telekrendezéséről.

43/2011. (III.24.)

Döntés Nagykovácsi a Hrsz: 930 – ipari terület – önkormányzati tulajdonú ingatlan „kivett megnevezésének” megváltoztatásáról.

42/2011. (III.24.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola takarítási pályázatának elbírálásáról

41/2011. (III.24.)

Döntés a felnőtt háziorvosokkal kötendő feledat-ellátási szerződés tervezetének jóváhagyásáról

40/2011. (III.24.)

Döntés a 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

39/2011. (III.24.)

Döntés a 2011. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

38/2011. (III.24.)

Döntés bírósági ülnökválasztáshoz történő jelölésről a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntéséhez

37/2011. (III.24.)

Nagykovácsi Köztemetőjének 2010. évi üzemeltetési munkáiról szóló beszámoló

36/2011. (III.1.)

Döntés pszichiátriai szakrendelés létrehozásáról az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló Száva utca 4. szám alatti helyiségben.

35/2011 (II.24.)

A 31/2011.(ii. 17.) Számú határozat hatályon kívül helyezése

34./2011 (II.24.)

A jegyző felmentéséről

33/2011(II.17.)

Tájékoztatás a pest megyei kormányhivataltól 30pm-243/2011. számon érkezett beadványra

32/2011.(II.17.)

A Nagykovácsi Tisza kastély kezelői joga

31/2011.(II.17.)

Bírósági ülnökök

30/2011.(II.17.)

Nagykovácsi Általános iskola energetikai korszerűsítése tárgyában kiírt pályázathoz közbeszerzési szakértő kiválasztása

29/2011.(II.17.)

Közbeszerzési eljárás megindítása Nagykovácsi Általános iskola energetikai korszerűsítése tárgyában

28/2011.(II.17.)

Döntés a Böngésző havi hirdetési újságban megjelenő Önkormányzati hírek kiadása és terjesztése tárgyában Kerekesné Pánczél Katalin egyéni vállalkozóval kötendő szerződés jóváhagyásáról

27/2011.(II.17.)

Döntés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás tervezet elfogadásáról

26/2011.(II.17.)

Döntés Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek közötti új együttműködési megállapodás tervezetének elfogadásáról

25/2011.(II.17.)

Döntés a 2011. évre vonatkozó belsőellenőrzési terv elfogadásáról

24/2011.(II.17.)

Polgármesteri Hivatal 2009. évi átfogó pénzügyi-szabályszerűségi belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok pótlására intézkedési terv elfogadása

23/2011.(II.17.)

Döntés az Öregiskola Közösségi ház és Könyvtár 2011. munkatervének jóváhagyásáról

22/2011.(II.17.)

Döntés Nagykovácsi Viziközmű Kft. 2011. évre vonatkozó beruházási tervének elfogadásáról

21/2011.(I.27.)

Nagykovácsi, Bükk u. 9.szám alatti óvoda tulajdonba vételéhez csereingatlan felajánlása

20/2011. (I.27.)

Hozzájárulás a Kültelek utcai 935/26 helyrajzi számú ingatlanhoz kerített 158 m2 nagyságú földrészlet térítésmentes átadásáról

19/2011. (I.27.)

Felhatalmazás bírósági úton történő birtokháborítás megszüntetésére a nagykovácsi, hrsz.: 133. önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában

18/2011. (I.27.)

Döntés a hrsz.. 4683 ingatlanból terülte értékesítéséről a virágos sétány 60.sz. (hrsz.: 1101/5) ingatlan tulajdonosa részére, a 142/2010. (xi.25.) számú kt. határozat módosítása

17/2011. (I.27.)

Döntés a Nagykovácsi hrsz.: 400 önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatlan cca. 150 m2-es részének értékesítéséről

16/2011. (I.27.)

Döntés a Nagykovácsi hrsz.: 400 – volt árok – önkormányzati tulajdonú ingatlan „kivett megnevezésének” megváltoztatásáról, forgalomképessé tételéről

15/2011. (I.27.)

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 2011. évi költségvetésének jóváhagyása

14/2011. (I.27.)

Döntés Dömös község csatlakozásának jóváhagyásáról

13/2011. (I.27.)

Nyilatkozat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló nagykovácsi hulladékudvar kialakítására vonatkozóan

12/2011. (I.27.)

Döntés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadásáról a KEOP-7.2.3.0 és a KEOP-7.1.1.1 azonosító számú projektek vonatkozásában

11/2011. (I.27.)

Döntés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer díjpolitikájának jóváhagyásáról

10/2011. (I.27.)

Döntés környezeti vizsgálat és értékelés szükségességéről Nagykovácsi hrsz.: 0121/47-0121/50 területek szabályozási tervéhez

9/2011. (I.27.)

Döntés a Képviselő-testület 2011. évi munkatervéről

8/2011. (I.27.)

Döntés a 2011. évre vonatozó rövid- és hosszú távú közfoglalkoztatási pályázat benyújtásáról

7/2011. (I.13.)

Közbeszerzési Bizottság megalakítása

6/2011. (I.13.)

Nagykovácsi Viziközmű Kft. számlázási rendszerének felülvizsgálata, helyzetértékelés

5/2011. (I.13.)

A Nagykovácsi Viziközmű kft. pénzügyi gazdasági átvilágítása

4/2011. (I.13.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának KEOP-5.3./a/09-2010-0028 2 Nagykovácsi Általános iskola energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment biztosításáról

3/2011. (I.13.)

Önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez minimális m2 ár meghatározása

2/2011. (I.13.)

Hozzájárulás a jegyző Piliscsaba nagyközség helyettesítő jegyzői feladatainak ellátásához

1/2011. (I.13.)

Döntés a 2011. évre vonatkozó kistérségi belsőellenőrzési terv elfogadásáról