1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletének 1. sz. módosítása E ? 39

 

2. Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása E ? 40   

 

3. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2020. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés E ? 41

 

4. Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2020. évi tevékenységéről E ? 42

 

5. Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi beszámolójának elfogadásáról E ? 43

 

6. Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2020. évi feladat-ellátási beszámolójának és a 2021. évi feladat-ellátási tervének elfogadásáról E ? 44

 

7. Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2020. évi tevékenységéről E ? 45

 

8. Döntés a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról E ? 51

 

9. Döntés a Kispatak Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) pályázati eljárás lefolytatása nélküli ismételt vezetői megbízásának előkészítéséről E ? 48

 

10. Háziorvosi és gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása E ? 50

 

11. Döntés a Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61. szám alatti önkormányzati tulajdonú földterület bérleti díj-fizetési mentességéről E ? 53

 

12. Döntés a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú terület használatáról gépjármű tárolás céljára E ? 49

 

13. Döntés a Nagykovácsi 942/16 hrsz-ú (kivett, beépítetlen terület) és 950/2 hrsz-ú (kivett, közút) önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyesítéséről a Szeles köz jogi státusának rendezése céljából E ? 47

 

14. Döntés a Local Agenda 21, ?Nagykovácsi Nagyközség fenntartható fejlődésének helyi programja? érvényességének meghosszabbításáról E ? 52