MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

 Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Időpontja: 2013. december 12. (csütörtök 16.00 órakor)

Napirend:

1. Döntés a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréről szóló rendeletről

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó:          Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-186 PB

2. Döntés az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények élelmezési nyersanyagköltségéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 31/2011. (XII.20.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó:          Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-172 PB

3. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E-182 PB

4. Döntés 2014. évi likvidhitel-keret igénybevételéről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-183 PB

5. Döntés a köztemetőkről és temetés rendjéről szóló rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E- PB, ÜB

 

SZÜNET

 

6. Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó megállapodás meghosszabbításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:

E-70 PB, ÜB

7. NATÜ Kft Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása.

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Toók Gabriella osztályvezető

E- 181 PB

8. NATÜ Kft. megbízott ügyvezető kinevezése

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Toók Gabriella osztályvezető

E- 188 PB

9. Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi munkaterve

Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviselő

Előadó:

E-184 ÜB

10. Kolmed Kft – dr. Koltai Angéla kérelme

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

E-189 ÜB

11. Kispatak Óvoda 2012-2013. nevelési év nevelési-oktatási munkájáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Toók Gabriella osztályvezető

E-137 ÜB

12. Döntés alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Balzó Edina osztályvezető

E-164 --

13. Tájékoztató a 2013. évi pályázatokról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Balzó Edina osztályvezető

E-185 ÜB

 

14. Egyebek:

 

 

Nagykovácsi, 2013. december 4.

  Bencsik Mónika

polgármester

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

 Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Időpontja: 2013. november 28. (csütörtök 16.00 órakor)

 

Napirend előtt:

 

Az új képviselő ünnepélyes eskütétele

 

Ötv 19. § (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a 32. § szerint esküt tesz.

 

Napirend:

 

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-170

PB

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének 4. sz. módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-169

PB

3. A helyi adókról szóló 30/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó:          Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-171

PB

4. Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010. (VI. 01.) számú Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Toók Gabriella Igazgatási osztályvezető

E-163

ÜB, PB

5. Döntés az önkormányzat fenntartásában működő intézmények élelmezési nyersanyagköltségéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 31/2011.(XII. 20.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó:          Perlaki Zoltán osztályvezető

E-172

PB

 

 

SZÜNET

6. 2013. évi Közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó:          Balzó Edina osztályvezető

E-173

--

7. 2014. évi Belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Perlaki Zoltán

E- 157

PB

8. NATÜ Kft Vagyonkezelési szerződés módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Toók Gabriella osztályvezető

E-162

PB, ÜB

9. Szociális feladat ellátásának biztosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Toók Gabriella igazgatási osztályvezető

E-177

PB

10. Pénzeszköz átadási megállapodás Informatikai Biztonsági Szabályzat Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében történő elkészítéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E-174

PB

 

 

SZÜNET

11. Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány új Kuratóriumi tagok megválasztása, alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E-167

ÜB

12. Egyetértés a Kispatak Óvoda SZMSZ és a 2013/2014. nevelési év Munkaterv szabályzataival.

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Toók Gabriella osztályvezető

E-161

ÜB

13. Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E-164

--

14. Döntés dr. Jani Ágnes Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos helyettesítése ügyében

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E-175

 

  

15. Döntés Nagykovácsi NagyközségÖnkormányzat Képviselő-testülete 73/2013. (IV.25.) számú határozatának módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E-178

 

16. Döntés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről szóló 36/2012.(XI.26) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E-179

 

 

17. Egyebek:

 

 

 

Nagykovácsi, 2013. november 19.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

 Rendkívüli képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

Időpontja: 2013. november 21. (csütörtök 16.00 órakor)

 

Napirend:

1. Döntés a Hó- és síkosság mentesítés Nagykovácsi közigazgatási területén 2013-2014 idényre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-159

PB

 

2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete felperes által, Bencsik Mónika alperes ellen polgármesteri tisztség megszüntetése iránti perben Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának jogi képviseletét a Képviselő Testület által felkért Dr. Galambos L. Eszter ügyvéd képviselje.

Előterjesztő: Bánóczi Margit képviselő

Előadó: --

E-166

PB

3. Döntés a védőnői kinevezésről szóló Z 155/2013. (X. 31.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó:          Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-165

 

 

Nagykovácsi, 2013. november 18.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

 Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Időpontja: 2013. október 3. (csütörtök) 16.00 óra

Napirend:  

2013.09.11-én elmaradt napirendi pontok előterjesztéseit, 1-4 napirendek megkapták már a képviselők

 

1. Döntés Dr. Pusztai István közterületre kihelyezni kívánt virágládái ügyében benyújtott fellebbezésében

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Erős Kálmán közterület-felügyelő

E-141

-

 

2. Döntés a Z 55/2013.(III.28.) határozat módosítása a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület részére megítélt támogatás felhasználásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Fábos Lajosné titkársági előadó

E-143

PB

 

3. A Nagykovácsi Általános Iskola 2012-2013. tanévi beszámolója

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:  Toók Gabriella mb. igazgatási osztályvezető

E- 136

ÜB

 

4. Partneri együttműködés kialakítása a Főváros dél-nyugati agglomerációjában

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: -

E-146

ÜB

 

5. Döntés hó- és síkosság mentesítés, 2013. évi fedezetének biztosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E- 147

PB

 

6. Nagykovácsi Nagyközség, Szatmári Lajos díjjal kitűntetett polgár temetési költségeinek önkormányzat által történő átvállalása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E- 148

PB

 

7. Z 56/2013 (III.28.) számú Kt. határozat visszavonása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

E-149

-

 

 

 

8. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz való csatlakozásra vonatkozó döntés

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Dávidné Tóth Edit igazgatási ügyintéző

E-151

PB

 

9. Pest megyei Kitűntető díjak adományozására javaslat

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Fábos Lajosné titkársági előadó

E-150

ÜB

 

10. Indítványok, javaslatok:

 

Nagykovácsi, 2013. szeptember 25.

                                                                                              ………………………………..

                                                                                               Bencsik Mónika                                                                                                          polgármester

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

 Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Időpontja: 2013. szeptember 11. (szerda) 16.00 óra

A rendkívüli ülés összehívását a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelet 14.§ és 17.§ 4) bekezdés alapján rendeltem el.

Napirend:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2013. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-134

 PB

 

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II. 11.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E- 135

ÜB- PB

2. 2013 3 REND MÓD TÁJEKOZTATÓ TÁBLA

2. Tartalék tábla_3  sz  Rend mód-20130902

 

3.  Döntés a „Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás megrendelése a Nagykovácsi Általános Iskola számára” tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben 2013.07.22 napján KÉ-12179/2013. nyilvántartási számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-138

PB

 

SZÜNET

 

4. Az Önkormányzat fenntartásában és működtetése alá tartozó intézmények élelmezési nyersanyagköltségéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 31/2011. (XII.20.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-140

ÜB- PB

 

5.  A Buda-környéki Önkormányzati Társulás „Társulási Megállapodás” módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:  Toók Gabriella mb. igazgatási osztályvezető

E- 142

ÜB

 5. Társulási_megáll_ 1. egységes_09.05

6. A Nagykovácsi Általános Iskola 2012-2013. tanévi beszámolója

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Toók Gabriella mb. igazgatási osztályvezető

E-136

---

6. Nagykovácsi Á. I.  2012-13-as tanév beszámoló

7. Kispatak Óvoda 2012-2013. nevelési év nevelési-oktatási munkáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Toók Gabriella mb. igazgatási osztályvezető

E-137

---

7. ÓVODA BESZÁMOLÓ

8. Döntés Dr. Pusztai István, Nagykovácsi Puskin utca 39. szám alatti lakos közterületre kihelyezni kívánt virágládái fellebbezési ügyében.

Előterjesztő: jegyző

Előadó: Erős Kálmán közterület-felügyelő

E-141

---

8. DR. PUSZTAI ISTVÁN FELLEBBEZÉSE

8. POLGÁRMESTERI ELUTASÍTÓ HATÁROZAT

8. FŐÉPÍTÉSZI ÁLLÁSFOGLALÁS

8. ELŐTERJESZTÉS JÚLIUS 15-RE

9. Döntés a Z 55/2013.(III.28.) határozat módosítása a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület részére megítélt támogatás felhasználásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:  Fábos Lajosné titkársági előadó

E- 143

PB

 

SZÜNET

 

10. Rákóczi utca útépítési beruházása

Előterjesztő: Kósa Sándor képviselő

Előadó: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E-139

PB

 10. KÓSA SÁNDOR RÁKÓCZI UTCAI BEADVÁNY

 

11. Bencsik Mónika polgármester sorozatos törvénysértő és mulasztásos tevékenysége

Előterjesztő: Bánóczi Margit képviselő és Dékány Angella alpolgármester

Előadó:  jegyző

E- 131

---

11. Polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége melléklet

12. Indítványok, javaslatok:

 

 

Nagykovácsi, 2013. szeptember 4..

                                                                          Bencsik Mónika                                                                                                          polgármester

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Időpontja: 2013. július 15. (hétfő) 16.00 óra

Napirend:

 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013 (II.11.) rendelet 2. számú módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

              Perlaki Zoltán gazd.vez.

E- 110

ÜB - PB

2013 2 Rendeletmodósító tájékoztató táblázat

2013 2  sz  Rendeletmódositás Tervezet

 

2. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület rendeletének elfogadása.

Előterjesztő:Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Toók Gabriella  mb.ig.ov.

E- 111

ÜB

 

3. Hulladékszolgáltatási díjról szóló 15/2006. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 112

ÜB

 

4. A Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi ügyintéző

E- 128

ÜB

 

5. Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviselő

Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 116

ÜB

 

6. NAMI együttműködési megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Toók Gabriella mb.ig.ov.

E- 113

PB

 

 

SZÜNET

 

 

7. Remeteszőlős feladat-ellátási szerződések módosítása (gyermek és felnőtt háziorvosi és fogászati alapellátás, köztemető, nyilvános könyvtári ellátás); új szerződés laboratóriumi szolgáltatás igénybevételére

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Toók Gabriella

E- 120

PB

 

8. Döntés a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „Óvodai korszerűsítés, férőhelyszám bővítés Nagykovácsiban” című projekt keretében a Kaszáló utcai tagóvoda bővítéséhez tartozó „Különféle eszközök beszerzése Nagykovácsi Kispatak Óvoda Kaszáló utcai tagóvoda részére a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Jakab Balázs műszaki ea.

E- 117

PB

 

9. Döntés a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése”című, ÁROP-1.A.6. számú pályázathoz szükséges civil partner kiválasztásáról, illetve a kiválasztott szervezettel konzorciumi szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Szabó Bernadett pályázati ref.

E- 118

PB

 

10. 2013. évi Közbeszerzési tervet módosítása

Előterjesztő:Bencsik Mónika polgármester

Előadó:Balzó Edina önk. ov.

E- 115

PB

 

11. ÁNTSZ szakvélemény alapján meghozandó intézmény fenntartói döntések

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Toók Gabriella

E- 119

PB

 

Szünet