MEGHÍVÓ 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:     
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:         
2023. szeptember 14. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:
Írásbeli 
-    beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
-    beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
-    beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:
NYÍLT ülés:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása E – 76
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB
1. melléklet
2. melléklet

2. Döntés az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról E – 80
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB
Melléklet

3. Döntés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 70
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB
Melléklet

4. Döntés az Építési és Közlekedési Minisztériummal és a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötendő megállapodásokról E – 78
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

5. Döntés az orvosi ügyeleti ellátásról E – 73
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: PB
Melléklet

6. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről E – 79    
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB

7. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása E – 82
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet

8. Döntés az Öregiskola Közösségi ház és Könyvtár energetikai korszerűsítésével összefüggő ingatlanhasználatról E – 74
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: PB

9. Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás megindításáról E – 85
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
Melléklet

10. Döntés a „Vizek védelme Nagykovácsiban - csapadékvizek helyben tartása, kutak kialakítása és tisztítása” című pályázat benyújtásáról E – 83
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Szemesy Barbara alpolgármester
Tárgyalja: PB

11. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2024-2038. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról E – 77
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB
Melléklet

12. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról E – 71
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: HB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

13. Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból kilépési és belépési szándék jóváhagyásáról E – 72
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

14. Hozzájárulás a Nagy-Szénás csúcsán elhelyezett kereszt helyreállításához E – 75
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: HB
Mellélet

15. Döntés a Kecskehát településrészen elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlanok elektromos mérőhelyeinek kialakításáról E – 81
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

16. Döntések a Kecskehát területfejlesztésével, közművesítésével kapcsolatos kérdésekről E – 86
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

ZÁRT ülés:
17. Döntés a Nagykovácsi, Lombos utca 36. szám alatti, 48/2 helyrajzi számú ingatlan utólagos rácsatlakozási díj fizetési kötelezettségéről E – 84
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB

 

Nagykovácsi, 2023. szeptember 6.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester