1/2023. (I. 26.)     A Képviselő-testület 2023. január 26-én megtartott ülésének napirendje
2/2023. (I. 26.)     Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2022. évi feladat-ellátási beszámolójának elfogadásáról 
3/2023. (I. 26.)     Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2023. évi feladat-ellátási tervének elfogadásáról 
4/2023. (I. 26.)     Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2023. évi nyitvatartási rendjéről
5/2023. (I. 26.)     Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2023. évi nyitvatartási rendjéről
6/2023. (I. 26.)     Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával egészségügyi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
7/2023. (I. 26.)     Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával köztemető fenntartására kötött feladatellátási szerződés módosításáról
8/2023. (I. 26.)     Döntés a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról
9-z/2023. (I. 26.)     Döntés támogatási kérelemről
10/2023. (II. 23.)    A Képviselő-testület 2023. február 23-án megtartott ülésének napirendje
11/2023. (II. 23.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Száva utcai Tagóvodájának bezárásáról
12/2023. (II. 23.)    Döntés a praxisközösség kérelméről 
13/2023. (II. 23.)    Döntés az Elamen Zrt. vállalkozási szerződés módosítás iránti kérelméről
14/2023. (II. 23.)    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
15/2023. (II. 23.)    A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat vagyonának előző évi hasznosításáról és vagyoni helyzete alakulásáról.
16/2023. (II. 23.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
17/2023. (II. 23.)    Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2022. évi tevékenységéről
18/2023. (II. 23.)    Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2022. évi tevékenységéről
19/2023. (II. 23.)    A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 14. sz. módosításának jóváhagyása
20/2023. (II. 23.)    A Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 58. szám alatt található üzlethelyiség (volt KMB) iroda bérbeadásáról
21Z/2023. (II. 23.)    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2023. évi szabadságolási ütemterve
22/2023. (III. 23.)    A Képviselő-testület 2023. március 23-án megtartott ülésének napirendje
23/2023. (III. 23.)    Döntés a 2023. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról
24/2023. (III. 23.)    Közbeszerzési szabályzat elfogadása
25/2023. (III. 23.)    Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi beszámolójának elfogadásáról
26/2023. (III. 23.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2023/2024. nevelési évre való beiratkozás rendjéről 
27/2023. (III. 23.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvodában indítható csoportszám engedélyezéséről a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan
28/2023. (III. 23.)    Döntés a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból kilépési szándék jóváhagyásáról
29Z/2023. (III. 23.)    Döntés a Nagykovácsi 5101 és 5158 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok megosztásáról
30/2023. (IV. 27.)    A Képviselő-testület 2023. április 27-én megtartott ülésének napirendje
31/2023. (IV. 27.)    Belső ellenőrzés 2022. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása
32/2023. (IV. 27.)    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
33/2023. (IV. 27.)    A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2022. évi beszámolója
34/2023. (IV. 27.)    Beszámoló a Főépítész 2022. évi tevékenységéről
35/2023. (IV. 27.)    Döntés a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolójáról
36/2023. (IV. 27.)    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Szociális étkeztetés Szakmai program jóváhagyása
37/2023. (IV. 27.)    Döntés az Öregiskola Közösségi ház és Könyvtár energetikai korszerűsítésével összefüggő terem- és ingatlanhasználatról
38/2023. (IV. 27.)    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kormányzati funkcióinak módosítása
39/2023. (IV. 27.)    Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény alapító okiratának módosításáról
40/2023. (IV. 27.)    Elvi döntés a Nagykovácsi Erdősétány u. 20. szám (2138 hrsz.) alatti ingatlan telekhatár rendezéséről 
41/2023. (IV. 27.)    Döntés a Nagykovácsi Gémeskút utca 1718/2 helyrajzi számú ingatlannak a HÉSZ szerinti megosztásáról 
42/2023. (IV. 27.)    Döntés a „Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2023. évi költségvetési támogatása” tárgyban kiírt egyedi kérelemmel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról 
43/2023. (IV. 27.)    Döntés az Ügyrendi bizottság tagjának megválasztásáról
44z/2023. (IV. 27.)    Döntés kitüntetések és címek adományozásáról
45z/2023. (IV. 27.)    Döntés Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról
46z/2023. (IV. 27.)    Döntés Szatmári Lajos díj adományozásáról
47z/2023. (IV. 27.)    Döntés a településképi bejelentés tárgyban 1/1447-4/2023. ügyszámon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről
48z/2023. (IV. 27.)    Döntés csatornaátvezetési szolgalmi jog létesítéséről az önkormányzati tulajdonú Száva u. 4. (384 hrsz.) alatti ingatlanon
49/2023. (V. 25.)     A Képviselő-testület 2023. május 25-én megtartott ülésének napirendje
50/2023. (V. 25.)     Beszámoló a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2022. évi tevékenységéről
51/2023. (V. 25.)     Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda alapító okiratának módosításáról 
52/2023. (V. 25.)     Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2022. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
53/2023. (V. 25.)     Döntés a „Tájoló” önkormányzati lapban alkalmazandó hirdetési díjak mértékéről
54/2023. (V. 25.)     Döntés az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) OGY határozatának támogatásáról 
55/2023. (VI. 19.)    A Képviselő-testület 2023. június 19-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
56/2023. (VI. 19.)    Döntés a „Villamos energia beszerzés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata részére” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről
57/2023. (VI. 19.)    Döntés az Elamen Zrt. szolgáltatási egységár emelés iránti kérelméről
58/2023. (VI. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
59/2023. (VI. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Házirendjéről
60/2023. (VI. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Pedagógiai Programjáról
61/2023. (VI. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Továbbképzési Programjának elfogadásáról
62/2023. (VI. 19.)    Döntés a LIFE LOGOS 4 WATERS Vízgyűjtő Pályázati Programon történő részvételről, együttműködésben Remeteszőlős Község és Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatával
63/2023. (VII. 07.)   A Képviselő-testület 2023. június 19-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
64/2023. (VII. 07.)   Védőnői feladat átadás-átvétellel kapcsolatos döntések
65/2023. (VII. 07.)   Döntés a Z-57/2022. (IV. 21.) határozat módosításáról
66/2023. (VIII. 10.)    A Képviselő-testület 2023. augusztus 10-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
67/2023. (VIII. 10.)    Döntés az orvosi ügyeleti ellátás tárgyában érkezett törvényességi felhívásban megadott határidő hosszabbításáról
68/2023. (VIII. 10.)    Döntés a 2023. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról
69/2023. (VIII. 10.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elfogadásáról