65/2019. (V. 23.)           Elvi döntés kerékpáros szilárd burkolatú pumpapálya létesítésének támogatásáról a Nagykovácsi Hrsz: 03 önkormányzati tulajdonú ingatlanon

Z-66/2019. (V. 23.)        Döntés kitüntetések és címek adományozásáról I.

Z-67/2019. (V. 23.)        Döntés kitüntetések és címek adományozásáról II.

Z-68/2019. (V. 23.)        Döntés kitüntetések és címek adományozásáról III.

Z-69/2019. (V. 23.)        Döntés kitüntetések és címek adományozásáról IV.

Z-70/2019. (V. 23.)        Döntés kitüntetések és címek adományozásáról V.

71/2019. (VI. 19.)          A Képviselő-testület 2019. június 19-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

72/2019. (VI. 19.)          Döntés a „Belterületi utak hó- és síkosságmentesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

73/2019. (VI. 20.)          A 2019. június 20-án megtartott Közmeghallgatás napirendje

74/2019. (VIII. 29.)        A Képviselő-testület 2019. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

75/2019. (VIII. 29.)        A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

76/2019. (VIII. 29.)        A Szavazatszámláló Bizottságok további póttagjainak megválasztása

77/2019. (VIII. 29.)        Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Száva utcai tagintézménye nyitvatartási rendjének módosításáról

78/2019. (IX. 19.)          A Képviselő-testület 2019. szeptember 19-én megtartott rendes ülésének napirendje

79/2019. (IX. 19.)          Döntés a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége „Szabadtéri pályák kihelyezési programja” keretében megépülő kosárlabda félpálya előkészítő munkáinak önkormányzati finanszírozásáról

80/2019. (IX. 19.)          Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2019. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

81/2019. (IX. 19.)          Döntés a 2019. július 30-án bekövetkezett, ebr42 462 586 számon nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról

82/2019. (IX. 19.)          Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

83/2019. (IX. 19.)          Döntés Szigeti János rendőr alezredes kapitányságvezetői kinevezésének támogatásáról

84/2019. (IX. 19.)          A Dr. Schmidt Imre Ösztöndíjra vonatkozó pályázat elbírálására létrehozott bíráló bizottság tagjainak megválasztása

85-Z/2019. (IX. 19.)       Döntés a Nagykovácsi Temető utca 245 m2 területrészének értékesítéséről

86/2019. (IX. 19.)          Döntés név szerinti szavazásról

87/2019. (IX. 19.)          Döntés a polgármester jutalmazásáról

88/2019. (X. 02.)           A Képviselő-testület 2019. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje

89/2019. (X. 02.)           Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019-2033. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

90/2019. (X. 02.)           Döntés a „Belterületi utak hó- és síkosságmentesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

91-z/2019. (X. 02.)        A 2019. évi dr. Schmidt Imre Ösztöndíjra vonatkozó pályázat elbírálása

92/2019. (X. 31.)           A Képviselő-testület 2019. október 31-én megtartott alakuló ülésének napirendje

93/2019. (X. 31.)           Döntés a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról

94/2019. (X. 31.)           Döntés a szavazatszámláló bizottság megválasztásáról

95/2019. (X. 31.)           Döntés társadalmi megbízatású alpolgármesterek megválasztásáról

96/2019. (X. 31.)           Döntés társadalmi megbízatású alpolgármesterek megválasztásáról

97/2019. (X. 31.)           A polgármester illetményének megállapítása

98/2019. (XI. 21.)          A Képviselő-testület 2019. november 21-én megtartott ülésének napirendje

99/2019. (XI. 21.)          Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló rendelet-tervezethez benyújtott módosító indítványról

100/2019. (XI. 21.)        Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2019. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről

101/2019. (XI. 21.)        Döntés könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbításáról

102/2019. (XI. 21.)        Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2020-2034. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

103/2019. (XI. 21.)        Döntés a 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról

104/2019. (XI. 21.)        Döntés terület biztosításáról a Pilisi Parkerdő Zrt. által benyújtandó „Nagykovácsi MTB XCO pálya” megvalósítására irányuló pályázat kapcsolódó beruházásaihoz

105/2019. (XI. 21.)        Döntés hó- és síkosságmentesítés közfeladat ellátásáról

106/2019. (XI. 21.)        Döntés a hó- és síkosságmentesítés közfeladat ellátásához rendelt keretösszegről

107/2019. (XI. 21.)        Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

108/2019. (XI. 21.)        Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

109/2019. (XI. 21.)        Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2019/2020. nevelési év munkatervének jóváhagyásáról

110/2019. (XI. 21.)        Döntés a társulási tanácsokba történő delegálásról

Z-111/2019. (XI. 21.)     Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2020. évi fordulójának elbírálása

112/22019. (XII. 12.)     A Képviselő-testület 2019. december 12-én megtartott ülésének napirendje

113/22019. (XII. 12.)     Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének elfogadása

114/22019. (XII. 12.)     Döntés a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

115/22019. (XII. 12.)     A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

116/22019. (XII. 12.)     A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési támogatásának módosítása

117/22019. (XII. 12.)     Döntés Nagykovácsi Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadásáról

118/22019. (XII. 12.)     Döntés szociális feladat-ellátási szerződés megkötéséről

119/22019. (XII. 12.)     A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 11. sz. módosításának jóváhagyása

120/22019. (XII. 12.)     Döntés a BÖT és a Hungary Ambulance Kft. között a Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátására létrejött szerződés módosításának jóváhagyásáról

121/22019. (XII. 12.)     Döntés a Képviselő-testület 2020. évi munka- és üléstervéről