150/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés a Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonba kerülő üzlethelyiség bérleti díjáról

149/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés a gyermekorvosi rendelő bérleti szerződéseiről

148/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés a Száva utcai negyedik orvosi rendelő bérleti díjáról

147/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kormányzati funkciónak felülvizsgálata

146/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról és a módosító okirat elfogadásáról

145/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Nagykovácsi kulturális stratégiája 2017-2012 elfogadása

MELLÉKLET

144/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár könyvtári díjszabásáról

MELLÉKLET

143/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása

MELLÉKLET

142/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása és a módosító okirat elfogadása

141/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

MELLÉKLET

140/2016. XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés Esztergom Város Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásáról

139/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés a DMRV Zrt-vel kötendő Kiegészítő megállapodás aláírásáról

138/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

MELLÉKLET

137/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazása

136/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

MELLÉKLET

135/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés meghosszabbításáról

134/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről

133/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Elvi döntés a fejlesztési hitel felvételéről

132/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

131/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

Döntés illetményalap emeléséről

130/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA

A Képviselő-testület 2016. december 15-én megtartott ülésének napirendje

Z - 129/2016. (XI. 17.) HATÁROZATA

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Z-118/2016. (X. 20.) határozata módosításáról

Z - 128/2016. (XI. 17.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2016. évi fordulójának elbírálása

127/2016. (XI. 17.) HATÁROZATA

Az Érdi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződésről és megállapodásról

126/2016. (XI. 17.) HATÁROZATA

A Kispatak Óvoda 2016/17. nevelési év munkatervének jóváhagyása

MELLÉKLET

125/2016. (XI. 17.) HATÁROZATA

Döntés 2017. évi likvidhitel-keret igénybevételéről

124/2016. (XI. 17.) HATÁROZATA

Tájékoztató a 2016. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről

123/2016. (XI. 17.) HATÁROZATA

A Képviselő-testület 2016. november 17-én megtartott ülésének napirendje

Z-122/2016. (X. 27.) HATÁROZATA

A 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 56/2. szám alatti ingatlan tekintetében elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntés

Z-121/2016 (X. 27.) HATÁROZATA

A Képviselő-testület 2016. október 27-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

120/2016. (X. 20.) HATÁROZATA

A 2016. évi dr. Schmidt Imre Ösztöndíjra vonatkozó pályázat elbírálása

119/2016. (X. 20.) HATÁROZATA

Felhatalmazás a budakeszi orvosi ügyelet ellátása közbeszerzési eljárás megindítására

118/2016. (X. 20.) HATÁROZATA

Döntés Nagykovácsi Ady Endre utca 51-53. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos területrendezés ügyében

117/2016. (X. 20.) HATÁROZATA

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata valamint Cseh Tibor és Cseh Tiborné közötti polgári peres eljárással kapcsolatos döntés

116/2016. (X. 20.) HATÁROZATA

Döntés az lnterreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban való részvételről

115/2016. (X. 20.) HATÁROZATA

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 7. sz. módosításának jóváhagyása

MELLÉKLET

114/2016. (X. 20.) HATÁROZATA

Döntés szociális feladat-ellátási szerződés megkötéséről

113/2016. (X. 20.) HATÁROZATA

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadásáról

MELLÉKLET

112/2016. (X. 20.) HATÁROZATA

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2015/2016. nevelési év nevelőoktató munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

MELLÉKLET

111/2016. (X. 20.) HATÁROZATA

A Képviselő-testület 2016. október 20-án megtartott ülésének napirendje

110/2016. (X. 10.) HATÁROZATA

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek - 2016. évi keret maradványa terhére megvalósuló - támogatási pályázat elbírálása

109/2016. (X. 10.) HATÁROZATA

Nagykovácsi 1. számú gyermekorvosi praxis értékesítésével kapcsolatos döntések

108/2016. (X. 10.) HATÁROZATA

A Képviselő-testület 2016. október 10-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

107/2016. (IX. 22.) HATÁROZATA Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

106/2016. (IX. 22.) HATÁROZATA A Kispatak óvoda Házirendjének jóváhagyása

Házirend

105/2016. (IX. 22.) HATÁROZATA Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2016. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Melléklet

105/2016. (IX. 22.) HATÁROZATA Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2016. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

104/2016. (IX. 22.) HATÁROZATA A Képviselő-testület 2016. szeptember 22-én megtartott ülésének napirendje

101/2016. (VIII. 02.)

Döntés a 2094 Nagykovácsi, Táncsics u. 5. szám alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlatról

Z-100/2016. (VIII. 02.)

Döntés a Nagykovácsi Táncsics utca 5., 731/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan eladási árának meghatározásáról szóló 27/2014. (III. 13.) sz. határozat módosításáról

99/2016. (VIII. 02.)

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

98/2016. (VIII. 02.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda nyitvatartási rendjének módosításáról

97/2016. (VIII. 02.)

A 2016. július 13-án bekövetkezett, ebr42 324 047 számú vis maior pályázat beadásához önrész biztosítása

96/2016. (VIII. 02.)

A Képviselő-testület 2016. augusztus 26-án megtartott ülésének napirendje

95/2016. (VIII. 02.)

Döntés a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről” szóló, 92/2016. (VII. 11.) számú határozat módosításáról

94/2016. (VIII. 02.)

Döntés a „Nagykovácsi Általános Iskola sportpálya lefedése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

93/2016. (VIII. 02.)

A Képviselő-testület 2016. augusztus 2-án megtartott ülésének napirendje

92/2016. (VII. 11.)

Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

91/2016. (VII. 11.)

Döntés a „Ravatalozó bontása és új ravatalozó épület kivitelezése” tárgyban megindított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről

90/2016. (VII. 11.)

Döntés a „Ravatalozó bontása és új ravatalozó épület kivitelezése” tárgyban megindított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás többlet fedezetének biztosításáról

89/2016. (VII. 11.)

Döntés a „Nagykovácsi belterületi lakó-utak rekonstrukciója” tárgyban megindított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről

88/2016. (VII. 11.)

Döntés a 2016. május 30-án bekövetkezett, ebr42 322 298 számú vis maior pályázat beadásához önrész biztosításáról

87/2016. (VII. 11.)

A Képviselő-testület 63/2016. (V. 26.) számú határozatának módosítása

86/2016. (VII. 11.)

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása

85/2016. (VII. 11.)

A Képviselő-testület 2016. július 11-én megtartott ülésének napirendje

84/2016. (VI. 22.)

Döntés a „Nagykovácsi Általános Iskola sportpálya lefedése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

83/2016. (VI. 22.)

A Képviselő-testület 2016. június 22-én megtartott ülésének napirendje

73/2016. (VI. 09.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda intézményvezetői magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati eljárás eredményéről

72/2016. (VI. 09.)

A Képviselő-testület 2016. június 9-én megtartott ülésének napirendje

71/2016. (V. 26.)

Elvi döntés a Vértes utcában fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Hrsz:4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4405, 4410, és 4411) rendezéséről és fejlesztéséről

70/2016. (V. 26.)

Döntés a Képviselő-testület 2016. év II. félévi munka- és üléstervéről

69/2016. (V. 26.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”

68/2016. (V. 26.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása”

67/2016. (V. 26.)

A Nagykovácsi Virágos Park Egyesület 2094 Nagykovácsi 4682/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kérelme

66/2016. (V. 26.)

Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

MELLÉKLET

65/2016. (V. 26.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2015. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

64/2016. (V. 26.)

Döntés könyvvizsgáló megbízásáról

63/2016. (V. 26.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

MELLÉKLET

62/2016. (V. 26.)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

61/2016. (V. 26.)

A Képviselő-testület 2016. május 26-án megtartott ülésének napirendje

Z-60/2016. (IV. 28.)

A Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. kisajátítási kérelme a tulajdonában lévő 2094 Nagykovácsi 4693 helyrajzi számú úttal kapcsolatosan

Z-59/2016. (IV. 28.)

Döntés a 2094 Nagykovácsi, Táncsics u. 5. szám alatti ingatlan vételáráról

Z-58/2016. (IV. 28.)

A Nagykovácsi, Táncsics u. 5. szám alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat

57/2016. (IV. 28.)

A „2016. március 6-án bekövetkezett, ebr42 309892 számú vis maior pályázat beadásához önrész biztosításáról” című, 41/2016. (III. 31.) számú határozat módosítása

56/2016. (IV. 28.)

Pályázat kiírása a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására

55/2016. (IV. 28.)

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

54/2016. (IV. 28.)

Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2015. évi tevékenységéről

53/2016. (IV. 28.)

Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2015. évi tevékenységéről

52/2016. (IV. 28.)

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2015. évi beszámolója

51/2016. (IV. 28.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat könyvvizsgálójáról

50/2016. (IV. 28.)

Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása

49/2016. (IV. 28.)

A Képviselő-testület 2016. április 28-án megtartott ülésének napirendje

Z-48/2016. (III. 31.)

Döntés a 19/2011. (1. 27.) sz. határozat módosításáról

Z-47/2016. (III. 31.)

Döntés Cseh Tibor jogi képviselője útján előterjesztett módosított egyezségi ajánlatáról

Z-46/2016. (III. 31.)

A 4561/9. helyrajzi számú, természetben a 2094 Nagykovácsi, Bánya utcai ingatlanon tervezett beruházással kapcsolatos döntések

45/2016. (III. 31.)

Elvi döntés a villamoshálózat fejlesztési kezdeményezésről, az ellátatlan agglomerációs területen

44/2016. (III. 31.)

Elvi döntés a Nagykovácsi út melletti gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) fejlesztéséről.

43/2016. (III. 31.)

Döntés a Nagykovácsi Zenei Alapítvány helyiségkérelméről

42/2016. (III. 31.)

Állami víz- és csatornatámogatási igény bejelentése a 2016. évre vonatkozóan

41/2016. (III. 31.)

Döntés a 2016. március 6-án bekövetkezett, ebr42 309892 számú vis maior

pályázat beadásához önrész biztosításáról

40/2016. (III. 31.)

Döntés az „Emlékszoba kialakítása az 1956-os forradalom tiszteletére, pályázati támogatás igénybevételével" tárgyában

39/2016. (III. 31.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola termeinek bérleti díjáról

38/2016. (III. 31.)

Civil pályázat Bíráló bizottsága tagjainak megválasztása

37/2016. (III. 31.)

Döntés a 2016. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról

Melléklet

36/2016. (III. 31.)

A Kispatak Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának kiírása

35/2016. (III. 31.)

Döntés a Kispatak Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

34/2016. (III. 31.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2016. évi nyári nyitvatartási rendjéről

33/2016. (III. 31.)

Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan

32/2016. (III. 31.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2016/2017. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről

31/2016. (III. 31.)

Oktatási bizottság módosító indítványa a Kispatak Óvoda 2016/2017. nevelési év beiratkozási rendje és az indítható csoportok számának meghatározása, 2016. évi nyári nyitvatartási rendje, SZMSZ jóváhagyása című napirendhez

30/2016. (III. 31.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolójának elfogadásáról

29/2016. (III. 31.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről

28/2016. (III. 31.)

Az Egészségügyi és szociális bizottság módosító indítványa a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelethez

27/2016. (III. 31.)

A Képviselő-testület 2016. március 31-én megtartott ülésének napirendje

26/2016. (II. 25.)

Döntés a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról

25/2016. (II. 25.)

Döntés a Nagykovácsi Táncsics utca 5., 731/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan eladási árának meghatározásáról szóló 27/2014. (Ill. 13.) sz. határozat módosítása

24/2016. (II. 25.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

MELLÉKLET

23/2016. (II. 25.)

Felhatalmazás a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak megállapítására vonatkozó javaslattételre

22/2016. (II. 25.)

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak megállapítása

21/2016. (II. 25.)

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti terve

20/2016. (II. 25.)

Úthálózat fejlesztésével kapcsolatos elvi döntés

19/2016. (II. 25.)

Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság módosító javaslata Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez

18/2016. (II. 25.)

Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság módosító javaslata Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez

17/2016. (II. 25.)

Oktatási, Kulturális, Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez

16/2016. (II. 25.)

Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság módosító javaslata Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez

15/2016. (II. 25.)

Honti Zoltán képviselő kizárása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetése tekintetében

14/2016. (II. 25.)

A Képviselő-testület 2016. február 25-én megtartott ülésének napirendje

Z - 13/2016. (1. 28.)

Döntés politikai kezdeményezés támogatásáról

12/2016. (1. 28.)

1Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tájegységi Értéktára tematikus túraútvonalainak kialakításához

11/2016. (1. 28.)

Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tájegységi Értéktárába javasolt nagykovácsi értékekről

10/2016. (1. 28.)

A Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosítása

9/2016. (1. 28.)

A Mária Út Közhasznú Egyesület által benyújtandó, a 2016 évi GINOP és VEKOP pályázati rendszerben a Mária út Szolgáltatói hálózat szűk keresztmetszeteinek fejlesztése - teljes körű felújítás tárgyú pályázathoz szükséges önkormányzati döntések meghozatala

8/2016. (1. 28.)

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft

Felügyelőbizottsága tagjának megválasztása

7/2016. (1. 28.)

Döntés a Nagykovácsi Északi terület II. ütemben megépített szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésbe adásáról

6/2016. (1. 28.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

5/2016. (1. 28.)

Döntés „VARÁZSKASTÉLY 2016 Nagykovácsi Családi Fesztivál" megrendezéséhez

pályázati önrész biztosításáról

4/2016. (1. 28.)

Döntés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. beszámolójáról

3/2016. (1. 28.)

Döntés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. díjkalkulációs táblázatáról

2/2016. (1. 28.)

Döntés a Képviselő-testület 2016. év 1. félévi munka- és üléstervéről

1/2016. (1. 28.)

A Képviselő-testület 2016. január 28-án megtartott ülésének napirendje