MEGHÍVÓ

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)


Időpontja:               
2021. szeptember 23. (csütörtök) 17 óra

 

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:

 

Nyílt ülés:
1
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása E – 9
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármeste
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
Tárgyalja: PB, ÜB

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet

 

2. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről E – 7
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

Tárgyalja: PB

 

3. Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása E – 80

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző

Tárgyalja: HB, ÜB
Melléklet


4. Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása E – 81

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző

Tárgyalja: ÜB


5. A Nagykovácsi Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése E – 91

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző

Tárgyalja: HB
Melléklet


6. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról E – 79
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző

Tárgyalja: HB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet


7. Döntés Farkas Szilárd rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízott kinevezésének támogatásáról E – 82

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző

Tárgyalja: ÜB
Melléklet


8. 
Döntés a Közbiztonsági Központ tekintetében kötött megállapodás módosításáról E – 88

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB

9.
Döntés a Nagykovácsi 0124/52, 0124/54, 0124/55 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonásáról E – 87

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB, ÜB
Melléklet


10. 
Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről, a Kecskehát Táj- és Környezetvédő Egyesület kérelmére, a kecskeháti lakóterület csapadékvíz elvezetésének kialakításával kapcsolatban E – 84

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

11. 
Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2022-2036. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról E – 85

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Fülöpp Miklós osztályvezető

Tárgyalja: PB
1. melléklet
2. melléklet


12. Döntés a „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú projekt többletforrás-igénylési kérelmében szereplő önrész összegének növeléséről E – 92

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Fülöpp Miklós osztályvezető

Tárgyalja: PB

 

Zárt ülés:
13. Döntés a Vörösvár Invest Kft. Linum Udvar beruházásával kapcsolatos felvonulási és depónia terület használati igényének ismételt meghosszabbításáról E – 89

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB


14. Döntés a Nagykovácsi belterület 132 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonosainak egyezségi ajánlatáról E – 86

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: ÜB

 

Nagykovácsi, 2021. szeptember 15.

 

                                                          

                                                                                     Szemesy Barbara       

                                                                                       alpolgármester