1/2020. (I. 30.)     A Képviselő-testület 2020. január 30-án megtartott rendes ülésének napirendje

2/2020. (I. 30.)     Módosító indítvány Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről szóló rendelethez

3/2020. (I. 30.)     Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2020. évi nyári nyitvatartási rendjéről

4/2020. (I. 30.)     Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2019. évi tevékenységéről

5/2020. (I. 30.)     A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2020. évi nyitvatartási rendje

6/2020. (I. 30.)     Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírásáról

7/2020. (I. 30.)     A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezetői pályázat elbírálására létrehozott bíráló bizottság tagjainak megválasztása

8/2020. (I. 30.)     A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás új Társulási Megállapodásának jóváhagyása

9/2020. (I. 30.)     Módosító indítvány a „Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről a Nagykovácsi Hrsz: 307 és Hrsz: 919/1 – Teleki-Tisza Kastély – ingatlanok tekintetében” című napirendhez

10/2020. (I. 30.)   Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről a Nagykovácsi Hrsz: 307 és Hrsz: 919/1 – Teleki-Tisza Kastély – ingatlanok tekintetében

11/2020. (I. 30.)   Döntés terület biztosításáról egy 8 tantermes iskolaépület számára az önkormányzati tulajdonban lévő Kazal u. 1-3. Hrsz: 4561/5 ingatlanon

12/2020. (I. 30.)   Döntés terület biztosításáról a Pilisi Parkerdő Zrt. által benyújtandó „Nagykovácsi MTB XCO pálya” megvalósítására irányuló pályázat kapcsolódó beruházásaihoz

13/2020. (II. 20.)  A Képviselő-testület 2020. február 20-án megtartott rendes ülésének napirendje

14/2020. (II. 20.)  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

15/2020. (II. 20.)  Döntés Nagykovácsi Nagyközségben létesítendő kamerarendszer pénzügyi forrásának biztosításáról a 2020-2021-es években

16/2020. (II. 20.)  A Pénzügyi bizottság módosító javaslata Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletéhez I.

17/2020. (II. 20.)  A Pénzügyi bizottság módosító javaslata Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletéhez II.

18/2020. (II. 20.)  Felhatalmazás konténerekkel kapcsolatos költségcsökkentő tárgyalásra

19/2020. (II. 20.)  Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről

20/2020. (II. 20.)  Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2019. évi feladat-ellátási beszámolójának elfogadásáról

21/2020. (II. 20.)  Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2020. évi feladat-ellátási tervének elfogadásáról

22/2020. (II. 20.)  A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

23/2020. (II. 20.)  Döntés az Apraja-nagyja játszótér nyitvatartási rendjéről

24/2020. (II. 20.)  Döntés a Mecsek utcai lakossági útépítés támogatásáról

25-z/2020. (II. 20.) A Pénzügyi bizottság módosító javaslata a Nagykovácsi Gémeskút utca 81 m2 területrészének értékesítéséről szóló napirendhez

26-z/2020. (II. 20.) Döntés a Nagykovácsi Gémeskút utca 81 m2 területrészének értékesítéséről

27-z/2020. (II. 20.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2020. évi szabadságolási ütemterve

28/2020. (III. 19.) Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2020/2021. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről

29/2020. (III. 19.) Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan

30/2020. (III. 19.) A Nagykovácsi Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása

31/2020. (III. 19.) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat

32/2020. (III. 19.) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálására létrehozott bíráló bizottság tagjainak megválasztása

33/2020. (III. 19.) A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása

34/2020. (III. 19.) Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz csatlakozásokról és kiválási szándék jóváhagyásáról

35/2020. (III. 19.) Döntés a Pilisi Medence Önkormányzatainak Területfejlesztési Társulása Egyesület Társulási Megállapodásának elfogadásáról

36/2020. (III. 19.) Döntés a 2020. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról

37-z/2020. (III. 19.) Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézmény magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati eljárás eredményéről

38-z/2020. (III. 19.) Döntés a Vörösvár Invest Kft. Linum Udvar beruházásával kapcsolatos felvonulási és depónia területről

39-z/2020. (III. 19.) Döntés kiemelt fejlesztési területek kijelöléséről

40/2020. (IV. 8)    Döntés a Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 56. szám alatt önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérleti díjának csökkentéséről

41/2020. (IV. 8.)   Döntés a Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61. szám alatt önkormányzati tulajdonú földterület bérleti díjának csökkentéséről

42/2020. (IV. 23.) Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása

43/2020. (IV. 23.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, az önkormányzati tulajdonban lévő Nagykovácsi Általános Iskola 2. épület, és a 2-3. épületek közötti összekötő folyosó tetőfedésének cseréje tárgyában

44/2020. (IV. 23.) A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

45/2020. (V. 12.) Döntés a „Lenvirág Bölcsőde bővítése” tárgyában kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

46/2020. (V. 12.) Döntés a 2020. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról

47/2020. (V. 21.) Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2019. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

48/2020. (V. 21.) Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pozíciójára vonatkozó pályázati eljárás eredményéről

49/2020. (V. 21.) Döntés a Képviselő-testület 2020. évi munka- és üléstervének módosításáról

50/2020. (V. 21.) Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének módosításáról

51/2020. (V. 21.) A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2020. évi nyitvatartási rendjének módosítása

52-Z/2020. (V. 21.) Döntés kitüntetések és címek adományozásáról

53-Z/2020. (V. 21.) Döntés Szatmári Lajos Emlékdíj adományozásáról

54/2020. (VI. 11.) Döntés a „Nagykovácsi belterületi közlekedési, vízépítési létesítményeinek építése, karbantartása” tárgyában kiírt közbeszerzési pályázat elbírálásáról

55-Z/2020. (VI. 11.) Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott Z-52/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat módosításáról

56/2020. (VI. 23.) A Képviselő-testület 2020. június 23-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje

57/2020. (VI. 23.) Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt megtett intézkedésekről és a védekezésről

58/2020. (VI. 23.) Döntés a „Kerékpárút létesítése” tárgyban kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

59/2020. (VI. 23.) Döntés a Vállalkozói Inkubátorház irodahelyiségei bérleti díjának meghatározásáról

60/2020. (VI. 23.) Döntés a Civil Alap felhasználásáról

61/2020. (VI. 23.) Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”.

62/2020. (VII. 16.)    A Képviselő-testület 2020. július 16-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje

63/2020. (VII. 16.)    A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2019. évi beszámolója

64/2020. (VII. 16.)    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

65/2020. (VII. 16.)    Beszámoló a Főépítész 2019. évi tevékenységéről

66/2020. (VII. 16.)    Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójának és Szolgáltatási Tervének elfogadásáról

67/2020. (VII. 16.)    Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2019. évi tevékenységéről

68/2020. (VII. 16.)    Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás új Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról és csatlakozási szándékok támogatásáról

69/2020. (VII. 16.)    Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatához

70-z/2020. (VII. 16.)            Döntés a Nagykovácsi a Vértes utca 25. (Hrsz:2203, 986 m2, kivett beépítetlen terület) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

71-z/2020. (VII. 16.)            Döntés területcseréről a Kecskehát területrészen

72-z/2020. (VII. 16.)            Döntés a Vörösvár Invest Kft. ajánlatáról az új polgármesteri hivatal létesítése kapcsán

73-z/2020. (VII. 16.)            Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről a Nagykovácsi 4803 4804, 0124/52 és 0124/53 hrsz-ú ingatlanok tekintetében

74-z/2020. (VII. 16.)            Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről a Nagykovácsi Lovastanya területére, a 024/2 hrsz-ú. ingatlan tekintetében