97-z/2018. VI. 27.)

Döntés kitüntetések és címek adományozásáról I.

98-z/2018. VI. 27.)

Döntés kitüntetések és címek adományozásáról II.

99-z/2018. VI. 27.)

Döntés kitüntetések és címek adományozásáról III.

100/2018. (VII. 13.)

A Képviselő-testület 2018. július 13-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje

101/2018. (VII. 13.)

Döntés a "Felnőtt orvosi rendelő felújítása" tárgyú lözbeszerzési elkárás eredményének megállapításáról

102/2018. (IX. 04.)

A Képviselő-testület 2018. szeptember 4-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

103/2018. (IX. 04.)

Döntés „Családbarát Önkormányzat Díj 2018” tárgyú pályázat benyújtásáról

104/2018. (IX. 04.)

Döntés a 2018. június 9-én bekövetkezett, ebr42 411 977 számon nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról

105/2018. (IX. 04.)

Döntés a Pénzügyminisztérium által „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címen kiírt pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosításáról

107/2018. (IX. 20.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2018. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

108/2018. (IX. 20.)

Módosító javaslat a 4. felnőtt háziorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos pályázati kiíráshoz

109/2018. (IX. 20.)

Döntés a 4. háziorvosi körzet létrehozásáról

110/2018. (IX. 20.)

A 4. felnőtt háziorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos pályázati kiírásról

111/2018. (IX. 20.)

a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bölcsődei szakmai programjának jóváhagyása

112/2018. (IX. 20.)

A Zsigmond Dentál Fogászati Kft feladat-ellátási szerződésének módosítása

113/2018. (IX. 20.)

A Zsigmond Dentál Fogászati Kft bérleti szerződésének módosítása

114/2018. (IX. 20.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019-2033. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

115/2018. (IX. 20.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében lévő játszóterek nyitva tartásáról

116/2018. (IX. 20.)

Döntés a műfüves sportpálya működtetéséről és használatáról szóló 15/2018. (I.25.) határozat módosításáról

117/2018. (IX. 20.)

Döntés a Pénzügyminisztérium által „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen kiírt pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosításáról

118/2018. (IX. 20.)

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

119/2018. (X. 08.)

A Képviselő-testület 2018. október 8-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje

120/2018. (X. 08.)

Döntés a 2018. augusztus 1-én bekövetkezett, ebr42 414 947 számon nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról

121/2018. (X. 18.)

A Képviselő-testület 2018. október 18-án megtartott ülésének napirendje

122/2018. (X. 18.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 17/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításához

123/2018. (X. 18.)

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítása és a Módosító okirat elfogadása

124/2018. (X. 18.)

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2017/2018. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

125/2018. (X. 18.)

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018/2019. nevelési év munkatervének jóváhagyása

126/2018. (X. 18.)

Döntés a 2018. szeptember 1-jén bekövetkezett, ebr42 425 098 számon nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról

127/2018. (X. 18.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár rendezvényein a helypénz irányadó mértékéről

128/2018. (X. 18.)

Döntés a 03 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon kialakított játszótér önkormányzati fenntartásba és üzemeltetésbe vételéről

129/2018. (X. 18.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

130/2018. (X. 18.)

Döntés a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” címen kiírt VEKOP-7.3.4-17 kódszámú pályázaton való részvételről

131/2018. (X. 18.)

Döntés bizottsági elnök és tag megválasztásáról

132-z/2018. (X. 18.)

Egyezségi ajánlat a Nagykovácsi belterület 133 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan terhére túlkerített területrészre

135/2018. (XI. 15.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

136/2018. (XI. 15.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és a módosító okirat elfogadásáról

137/2018. (XI. 15.)

A helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

138/2018. (XI. 15.)

Döntés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

139/2018. (XI. 15.)

Döntés a 110/2017. (IX. 21.) határozattal lezárt temetési helyek lezárásának feloldásáról

140/2018. (XI. 15.)

Döntés a 110/2017. (IX. 21.) határozattal lezárt temetési helyek megszüntetéséről és újra-temetésre történő kijelöléséről

141-z/2018. (XI. 15.)

Döntés a 4. háziorvosi körzet háziorvosának kiválasztásáról

142-z/2018. (XI. 15.)

Felhatalmazás a 4. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosával előszerződés megkötésére

143/2018. (XII. 13.)

A Képviselő-testület 2018. december 13-án megtartott ülésének napirendje

144/2018. (XII. 13.)

Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

145/2018. (XII. 13.)

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 10. sz. módosításának jóváhagyása

146/2018. (XII. 13.)

A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

147/2018. (XII. 13.)

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása

148/2018. (XII. 13.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

149/2018. (XII. 13.)

Döntés a Nagykovácsi Kossuth L. u. 64. (Hrsz:390) önkormányzati tulajdonú ingatlan használata és bővítése tekintetében a Nagykovácsi Zenei Alapítványtól érkezett kérelemről

150/2018. (XII. 13.)

Elvi döntés a Nagykovácsi Kossuth L. u. 64. (Hrsz:390) önkormányzati tulajdonú ingatlan használata és bővítése tekintetében a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett kérelemről

151/2018. (XII. 13.)

Döntés a „Nagykovácsi bányász hősök” emléktábla kezdeményezéshez történő csatlakozásról

152/2018. (XII. 13.)

Döntés a Képviselő-testület 2019. évi munka- és üléstervéről

153/2018. (XII. 13.)

Döntés bizottsági tag megválasztásáról

154-z/2018. (XII. 13.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2019. évi fordulójának elbírálása