Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a határozatok a csatolmányból tölthetőek le.

1/2018. (I. 25.)

A Képviselő-testület 2018. január 25-én megtartott ülésének napirendje

2/2018. (I. 25.)

Döntés napirendi pont levételéről

3/2018. (I. 25.)

Beszámoló a főépítész 2017. évi tevékenységéről

4/2018. (I. 25.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) – a Településképi Rendelet (TKR) vonatkozásában történő – módosítása partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról

5/2018. (I. 25.)

Döntés a „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” tárgyában indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről

6/2018. (I. 25.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018. évi nyári nyitvatartási rendjéről

7/2018. (I. 25.)

Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi tevékenységéről

8/2018. (I. 25.)

A Lenvirág Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje

9/2018. (I. 25.)

Döntés az „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló, testvérvárosi találkozók szervezésére irányuló pályázaton való részvételről

10/2018. (I. 25.)

Döntés a „VARÁZSKASTÉLY 2018 Nagykovácsi Családi Fesztivál” megrendezésének támogatására irányuló, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételről

11/2018. (I. 25.)

Módosító javaslat a műfüves sportpálya használati díjára vonatkozóan

12/2018. (I. 25.)

Módosító javaslat a műfüves sportpálya nyitva tartására vonatkozóan

13/2018. (I. 25.)

Módosító javaslat a műfüves sportpálya kedvezményes használati díjára vonatkozóan

14/2018. (I. 25.)

Módosító javaslat a műfüves sportpálya használatára vonatkozóan

15/2018. (I. 25.)

Döntés a műfüves sportpálya működtetéséről és használatáról

16/2018. (I. 25.)

Döntés politikai kezdeményezés támogatásáról

17/2018. (I. 25.)

Döntés a Budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában kötendő szerződésről és annak finanszírozásáról

z-18/2018. (I. 25.)

Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal által előterjesztett javaslatról

19/2018. (II. 22.)

A Képviselő-testület 2018. február 22-én megtartott ülésének napirendje

20/2018. (II. 22.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

21/2018. (II. 22.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez I.

22/2018. (II. 22.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez II.

23/2018. (II. 22.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez III.

24/2018. (II. 22.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez IV.

25/2018. (II. 22.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez V.

26/2018. (II. 22.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez VI.

27/2018. (II. 22.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez VII.

28/2018. (II. 22.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez VIII.

29/2018. (II. 22.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez IX.

30/2018. (II. 22.)

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez X.

31/2018. (II. 22.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, a Nagykovácsi 4419 hrsz alatti ingatlan „kivett megnevezésének” módosításáról

32/2018. (II. 22.)

Döntés a Vértes utca (Hrsz:2196), valamint a Vértes utcában fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Hrsz:4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4405, 4410, 4411, 4419 és 2203) telekrendezéséről

33/2018. (II. 22.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) állami főépítészi eljárás szerinti államigazgatási körbe tartozó módosítása (különös tekintettel a hrsz:4388 ingatlan építési helyének módosítására) partnerségi véleményezésének lezárásáról

34/2018. (II. 22.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés Szakmai Programjának jóváhagyásáról

35/2018. (II. 22.)

Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről

36/2018. (II. 22.)

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

37/2018. (II. 22.)

Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött nyilvános könyvtári és közművelődési szolgáltatás feladatellátási szerződésről

38/2018. (II. 22.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 1382 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban megkötött megállapodás felülvizsgálatáról és a 79/2011. (V.26.) határozat módosításáról

39/2018. (II. 22.)

Döntés a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázaton való részvételről

40/2018. (II. 22.)

Döntés a Kossuth Lajos utca Ady Endre utca és Tisza István tér közötti szakaszának megosztása során kialakuló, az útpályán kívüli – 306/4 helyrajzi számú 8696 m2 alapterületű kivett közterület (országos közút) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

41/2018. (II. 22.)

Döntés a Kossuth Lajos utca Ady Endre utca és Tisza István tér közötti szakaszának megosztása során kialakuló, az útpályán kívüli – 306/6 helyrajzi számú 9245 m2 alapterületű kivett közterület (országos közút) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

42/2018. (II. 22.)

Döntés a Pénzügyi és településfejlesztési bizottság tagjának megválasztásáról

43/2018. (II. 22.)

Hozzájárulás Nagykovácsi településnév használatához

44-z/2018. (II. 22.)

Döntés szennyvíz elvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról

45-z/2018. (II. 22.)

Döntés a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról

46-z/2018. (II. 22.)

Döntés jogértelmezési javaslatról

47/2018. (III. 22.)

A Képviselő-testület 2018. március 22-én megtartott ülésének napirendje

48/2018. (III. 22.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

49/2018. (III. 22.)

Döntés a 2018. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról

50/2018. (III. 22.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolójának elfogadásáról

51/2018. (III. 22.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház terembérleti díjairól

52/2018. (III. 22.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2094 Nagykovácsi Tisza István tér 7. szám alatti (Faluház) helyiségére vonatkozó bérleti díj megállapításáról

53/2018. (III. 22.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda körzethatáráról

54/2018. (III. 22.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018/2019. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről

55/2018. (III. 22.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan

56/2018. (III. 22.)

A Nagykovácsi Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása

57/2018. (III. 22.)

Döntés a Zsíroshegyi Kilátások Egyesület által, a Nagykovácsi 2160 hrsz. alatti területen kialakított és üzemeltetett játszótér és sportpálya önkormányzati birtokbavételéről és az ehhez szükséges intézkedések megtételéről

58/2018. (III. 22.)

A 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása

59/2018. (III. 22.)

Döntés Nagykovácsi Kerekhegyi út 2576 helyrajzi számon nyilvántartott (456 m2, kivett beépítetlen terület) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

60/2018. (III. 22.)

Tulajdonosi hozzájárulás a 03 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon játszótér kialakításához

61/2018. (IV. 13.)

A Képviselő-testület 2018. április 13-án megtartott ülésének napirendje

62/2018. (IV. 13.)

Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címen kiírt pályázaton való részvételről

63/2018. (IV. 13.)

Döntés „Az Öregiskola tetőszerkezetének felújítása Nagykovácsiban” tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról

64/2018. (IV. 13.)

Döntés a Nagykovácsi, Nagyszénás utca, 4561/7 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lévő műfüves sportpálya és sportpark megközelítésére szolgáló járda építéséről környezetrendezéséről

65/2018. (IV. 13.)

Döntés a 2017. 05. 08-án „Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat épületeinek komplex energetikai fejlesztése” címen benyújtott pályázat visszavonásáról

66/2018. (IV. 13.)

A Képviselő-testület 58/2018. (III. 22.) határozatának módosítása

67/2018. (IV. 26.)

A Képviselő-testület 2018. április 26-án megtartott ülésének napirendje

68/2018. (IV. 26.)

Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása

69/2018. (IV. 26.)

Közbeszerzési szabályzat elfogadása

70/2018. (IV. 26.)

Döntés a Nagykovácsi Telepüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

71/2018. (IV. 26.)

Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2017. évi tevékenységéről

72/2018. (IV. 26.)

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2017. évi beszámolója

73/2018. (IV. 26.)

Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 9. sz. módosításáról

74/2018. (IV. 26.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”

75/2018. (IV. 26.)

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

76-z/2018. (IV. 26.)

Döntés a Nagykovácsi Lombos utca (Hrsz:938/6) cca. 170 m2 területrészének értékesítéséről a Puskin u. 37. (Hrsz:48) ingatlannal való egyesítése céljából

77-z/2018. (IV. 26.)

Döntés Szatmári Lajos Emlékdíj adományozásáról

79/2018. (V. 24.)

A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 35/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és új rendelet megalkotása

80/2018. (V. 24.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

81/2018. (V. 24.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

82/2018. (V. 24.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

83/2018. (V. 24.)

Döntés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról

84/2018. (V. 24.)

Döntés a nagykovácsi bekötőúton (11104 j. országos közút), Remeteszőlős Vénusz utcánál, a Kecskehát megközelítése céljából létesítendő körforgalmi csomópont tervezésének finanszírozásáról

85/2018. (V. 24.)

Döntés önkormányzati tulajdonú területek biztosításáról a Nagykovácsiban megrendezésre kerülő Tájékozódási Kerékpáros Európa Bajnokság, Junior Európa Bajnokság és Szenior Világbajnokság rendezvényei számára.

86/2018. (V. 24.)

Döntés a Képviselő-testület 2018. év II. félévi munka- és üléstervéről

86/2018. (V. 24.)

Döntés Dr. Pál Adrián rendőr alezredes kapitányságvezetői kinevezésének támogatásáról

88-z/2018. (V. 24.)

Döntés a Z – 77/2018. (IV. 26.) határozat visszavonásáról

89/2018. (VI. 21.)

A Képviselő-testület 2018. június 21-i közmeghallgatásának napirendje

90/2018. VI. 27.)

A Képviselő-testület 2018. június 27-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

91/2018. VI. 27.)

Döntés Hoffmann Kornél rendőr őrnagy őrsparancsnoki kinevezésének támogatásáról

92/2018. VI. 27.)

Képviselői módosító indítvány Nagykovácsi Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata átfogó felülvizsgálatának programjához I.

93/2018. VI. 27.)

Képviselői módosító indítvány Nagykovácsi Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata átfogó felülvizsgálatának programjához II.

94/2018. VI. 27.)

Képviselői módosító indítvány Nagykovácsi Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata átfogó felülvizsgálatának programjához III.

95/2018. VI. 27.)

Döntés Nagykovácsi Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata átfogó felülvizsgálatának programjáról

96/2018. VI. 27.)

Döntés a „Nagykovácsi Nagyközség települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint a szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról