MEGHÍVÓ 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:     
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:         
2024. február 22. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:
Írásbeli 
-    beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
-    beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
-    beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:
NYÍLT ülés:
1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása E – 8
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB
Melléklet

2. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről E – 15
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző, Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: ÜB, PB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet

3. A polgármester tájékoztatója Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat vagyonának előző évi hasznosításáról és vagyoni helyzete alakulásáról E – 9
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB

4. Nagykovácsi Nagyközség 2. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának értékesítésével kapcsolatos döntések E – 11
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: HB
Melléklet

5. Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2023. évi tevékenységéről E – 12
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB
Melléklet

6. Döntés a „Nagykovácsi belterületi úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálata” tanulmányterv elfogadásáról E – 16
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet

7. Döntés a 2024. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról E – 13
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
Melléklet

8. Döntés üzemeltetési megállapodás megkötéséről a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel E – 17
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB
Melléklet

9. Döntés a 2024. évi Településfásítási Programban való részvételről E – 10
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB


ZÁRT ülés:
10. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2024. évi szabadságolási ütemterve E – 14
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Nagykovácsi, 2024. február 14.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester