MEGHÍVÓ 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:     
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:         
2023. április 27. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:
Írásbeli 
-    beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
-    beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
-    beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:
NYÍLT ülés:
1.    Belső ellenőrzés 2022. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása E – 36
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: PB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet

2.    A 2022. évre vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotása E – 42
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB
1.melléklet_Mérleg
2.melléklet_Vagyonkimutatás
3.melléklet_Önkormányzat
4.melléklet_Polgármesteri Hivatal
5.melléklet_Kispatak Óvoda
6.melléklet_Lenvirág Bölcsőde
7.melléklet_Öregiskola
8.melléklet_NATÜ
9.melléklet_Rendelettervezet
10.melléklet_Konszolidálás
11.melléklet_Kötelező-önként vállalt feladatok
12.melléklet_Könyvvizsgálói jelentés

3.    A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2022. évi beszámolója E – 34
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB
Melléklet

4.    Beszámoló a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről E – 41
Előterjesztő: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

5.    Beszámoló a főépítész 2022. évi munkájáról E – 37
Előterjesztő: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

6.    Döntés a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolójáról E – 33
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
Melléklet

7.    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Szociális étkeztetés Szakmai programjának módosítása E – 35
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: HB
Melléklet

8.   Döntés az Öregiskola Közösségi ház és Könyvtár energetikai korszerűsítésével összefüggő terem- és ingatlanhasználatról E – 48
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

9.    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kormányzati funkcióinak módosítása E – 38
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB

10.    Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény alapító okiratának módosításáról E – 40
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB
1.melléklet
2.melléklet

11.    Elvi döntés a Nagykovácsi Erdősétány u. 20. szám (2138 hrsz.) alatti ingatlan telekhatár rendezéséről E – 43
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

12.    Döntés a Nagykovácsi Gémeskút utca 1718/2 helyrajzi számú ingatlannak a HÉSZ szerinti megosztásáról E – 44
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

13.    Döntés a „Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2023. évi költségvetési támogatása” tárgyban kiírt egyedi kérelemmel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról E – 46
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB
1. melléklet
2. melléklet

ZÁRT ülés:
14.    Döntés kitüntető címek odaítéléséről E – 39
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Tárgyalja: HB

15.    Döntés a településképi bejelentés tárgyban 1/1447-4/2023. ügyszámon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésről E – 45
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: ÜB

16.    Döntés csatornaátvezetési szolgalmi jog létesítéséről az önkormányzati tulajdonú Száva u. 4. (384 hrsz.) alatti ingatlanon E – 47
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

NYÍLT ülés:
17.    Döntés az Ügyrendi bizottság tagjának megválasztásáról E – 49
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző

 

Nagykovácsi, 2023. április 19.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester