MEGHÍVÓ

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

 

Időpontja:               
2021. október 21. (csütörtök) 17 óra

 

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:

Nyílt ülés:

 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata E– 94

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző

Tárgyalja: HB, ÜB

 

2. Döntés Nagykovácsi Nagyközség területén közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Szabályzat elfogadásáról E – 95
Előterjesztő: Szemesy Barbara alpolgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző

Tárgyalja: ÜB

 

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

 

3. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezeléséről, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 8/2017. (IV. 28) önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 3/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 99
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

4. A Kispatak Óvoda 2020/2021. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának, valamint a 2021/2022. nevelési év munkatervének jóváhagyása E – 96
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: HB

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

5. Döntés a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról E – 103
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

Melléklet

6. Döntés a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból kiválási szándék jóváhagyásáról E – 97
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

Melléklet

7. 
Döntés a Nagykovácsi Virágos Park Egyesület, Nagykovácsi belterület 4682/5 helyrajzi számú ingatlan további használatára irányuló kérelméről E – 98
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

Melléklet

8.  Döntés a Budakörnyéki Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elfogadásáról E – 102
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

1. melléklet
2. melléklet

Zárt ülés:

 

9. Döntés a HÉSz módosításának kezdeményezéséről a Nagykovácsi Rákóczi u. 72. Hrsz:612 ingatlan vonatkozásában E – 101
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

 

10. Döntés a HÉSz és a TszT módosításának kezdeményezéséről a Nagykovácsi külterület Hrsz: 028/5 ingatlan vonatkozásában E – 104
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

 

Nyílt ülés:

11. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatához E – 105
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

Melléklet

 

Nagykovácsi, 2021. október 13.

 

                                                          

                                                                                        Kiszelné Mohos Katalin
                                                                                               polgármester