1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása E – 106

2. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről E – 104

3. A helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata E – 99

4. Döntés az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 17/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 101

5. Döntés a 2094 Nagykovácsi Száva u. 4. szám alatti fül-orr-gégészeti szakrendelések bérleti díjának a veszélyhelyzet idejére történő csökkentéséről E – 103

6. A Kispatak Óvoda 2019/2020. nevelési évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának, valamint a 2020/2021. évi munkatervének jóváhagyása E – 100

7. Döntés a „Belterületi utak hó- és síkosságmentesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről E – 109

8. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. által bérelt adótorony bázisállomás céljára igénybe vett önkormányzati ingatlan jogfolytonos bérbeadásáról E – 105

9. Döntés a Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület számára a műfüves sportpálya bérleti díjának ideiglenes csökkentéséről E – 107