58/2022. (V. 19.)              A Képviselő-testület 2022. május 19-én megtartott ülésének napirendje

59/2022. (V. 19.)              Beszámoló a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021. évi tevékenységéről

60/2022. (V. 19.)              Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2021. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

61/2022. (V. 19.)              Döntés a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

62/2022. (V. 19.)              Döntés a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásba belépési szándék jóváhagyásáról

63/2022. (V. 19.)              Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosításáról

64/2022. (V. 19.)              Döntés a „Természetes vízmegtartással kapcsolatos beruházások támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról, és az ehhez szükséges önrész biztosításáról

65/2022. (V. 19.)              Döntés a Cincér utcai lakossági útépítés önkormányzati támogatásának Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletében foglaltaktól eltérő, növelt mértékének biztosításáról

66/2022. (V. 19.)              Döntés a „Erdő u.- vízelvezető hálózat, járda, útburkolat” tárgyban indított közbeszerzési eljárás pótlólagos fedezetének biztosításáról

67/2022. (V. 19.)              Döntés a „Erdő u.- vízelvezető hálózat, járda, útburkolat” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményéről

68z/2022. (V. 19.)            Döntés Díszpolgári cím adományozásáról

69z/2022. (V. 19.)            Döntés Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról I.

70z/2022. (V. 19.)            Döntés Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról II.

71z/2022. (V. 19.)            Döntés Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról III.

72z/2022. (V. 19.)            Döntés Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról IV.

73z/2022. (V. 19.)            Döntés Szatmári Lajos díj adományozásáról

74z/2022. (V. 19.)            Döntés a Nagykovácsi Puskin u. 53/A. szám alatti ingatlan telekhatár rendezéséről és a Lombos utca 4682/1 helyrajzi számú ingatlan cca. 45 m2 területrészének értékesítéséről

75/2022. (VI. 01.)            A Képviselő-testület 2022. június 1-jén megtartott ülésének napirendje

76/2022. (VI. 01.)            Döntés a „Erdő u.- vízelvezető hálózat, járda, útburkolat” tárgyban indított közbeszerzési eljárás pótlólagos fedezetének kiegészítéséről

77/2022. (VI. 23.)            A Képviselő-testület 2022. június 23-án megtartott ülésének napirendje

78/2022. (VI. 23.)            Döntés terület biztosításáról a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete mentőtiszti/mentőorvosi személygépkocsija részére fedett gépkocsibeálló létesítése céljából

79/2022. (VI. 23.)            Döntés a Cincér utcai lakossági útépítés támogatásáról

80/2022. (VI. 23.)            Döntés a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú terület bérletéről, építőanyagok és szerszámok rendezett tárolásának céljára

81Z/2022. (VI. 23.)          Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati eljárás eredményéről

82Z/2022. (VI. 23.)          Döntés a Nagykovácsi belterület 870/3. rsz. alatt nyilvántartott ingatlan tekintetében előterjesztett vételi ajánlatról

83Z/2022. (VI. 23.)          Döntés az önkormányzati tulajdonú Nagykovácsi 870/3 helyrajz számú ingatan értékesítése tárgyában született Z-43/2022. (III. 24.) határozat módosításáról

84Z/2022. (VI. 23.)          Döntés a Nagykovácsi Park u. 51. (hrsz:837) szám alatti ingatlan telekhatár rendezéséről és az Erdő utca 841 helyrajzi számú ingatlan cca. 190 m2 területrészének értékesítéséről

85/2022. (VII. 11.)           A Képviselő-testület 2022. július 11-én megtartott ülésének napirendje

86/2022. (VII. 11.)           Döntés a Pilis utcai lakossági útépítés támogatásáról

87/2022. (VIII. 11.)          A Képviselő-testület 2022. augusztus 11-én megtartott ülésének napirendje

88/2022. (VIII. 11.)          Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

89/2022. (VIII. 11.)          Döntés a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által Nagykovácsi Nagyközség ellen kibocsátott fizetési meghagyás ügyében

90/2022. (VIII. 30.)          A Képviselő-testület 2022. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje

91/2022. (IX. 08.)             A Képviselő-testület 2022. szeptember 8-én megtartott ülésének napirendje

92/2022. (IX. 08.)             Döntés a Kolozsvár téren található, nagy vízhozamú épített kútból történő üzemszerű vízkivételhez elektromos bekötés, közterületi mérőszekrény kiépítésének biztosításáról

93/2022. (IX. 08.)             Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

94/2022. (IX. 08.)             Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás megindításáról

95/2022. (IX. 08.)             Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2023-2037. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

96/2022. (IX. 08.)             Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

97/2022. (IX. 22.)             A 2022. szeptember 22-én megtartott közmeghallgatás napirendje

98/2022. (X. 10.)              A 2022. október 10-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

99/2022. (X. 10.)              Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat energiabeszerzési kérdéseiről

100/2022. (X. 10.)            A Nagykovácsi Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése

101/2022. (X. 20.)            A 2022. október 20-án megtartott ülésének napirendje

102/2022. (X. 20.)            Döntés a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal munka és ügyfélfogadási rendjének ideiglenes módosításáról

103/2022. (X. 20.)            Döntés a Takarékossági program keretében az intézményvezetőknek küldendő levél tartalmáról

104/2022. (X. 20.)            Döntés az Európai Bizottság Elnökének küldött levél támogatásáról

105/2022. (X. 20.)            Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2021/2022. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

106/2022. (X. 20.)            Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2022/2023. nevelési év munkatervének jóváhagyásáról

107/2022. (X. 20.)            Döntés a 2022. augusztus 28-án bekövetkezett, ebr42 570 375 számon nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról

108/2022. (X. 20.)            Döntés a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásba ki- és belépési szándék jóváhagyásáról

109z/2022. (X. 20.)          Döntés a Remeteszőlős Község Önkormányzatával közös tulajdonban lévő Remeteszőlős 47 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról

110z/2022. (X. 20.)          A 2022. évi dr. Schmidt Imre ösztöndíjra vonatkozó pályázat elbírálása

111/2022. (XI. 21.)          Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 21-i ülésének napirendje

112/2022. (XI. 21.)          Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről

113/2022. (XI. 21.)          Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról

114/2022. (XI. 21.)          Döntés a Nagykovácsi belterület 167 helyrajzi számú ingatlanon fennálló földbérlet bérleti díjának felülvizsgálatáról

115/2022. (XI. 21.)          Döntés a füves sportpálya bérleti díjáról

116/2022. (XI. 21.)          Döntés a műfüves sportpálya bérleti díjáról

117/2022. (XI. 21.)          Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyiségeinek bérleti díjáról

118/2022. (XI. 21.)          Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár által alkalmazott díjakról

119/2022. (XI. 21.)          Takarékossági program második üteme – Költségcsökkentő intézkedések

120/2022. (XI. 21.)          Döntés a 2022. évre vonatkozó Közbeszerzési terv 2. számú módosításáról

121/2022. (XI. 21.)          Döntés a Jäger Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. vállalkozási szerződés módosítás iránti kérelméről

122/2022. (XI. 21.)          Döntés a „Civil szervezetek szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására” a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma által kiírt, a Nagykovácsi Ófaluért Egyesület által jegyzett pályázat támogatásáról

123/2022. (XI. 21.)          Döntés a „Civil szervezetek szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására” a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma által kiírt, a Szépkovácsi Közösségfejlesztő és Faluszépítő Egyesület által jegyzett pályázat támogatásáról

124/2022. (XI. 21.)          Beszámoló a főépítész 2021. évi tevékenységéről

125/2022. (XI. 21.)          Döntés a Nagykovácsi Erdő utca 841 helyrajzi számú ingatlannak a HÉSZ szerinti megosztásáról a Z-84/2022. (VI. 23.) határozat végrehajtása érdekében

126/2022. (XI. 21.)          Döntés a Nagykovácsi Erdősétány utca 2119 helyrajzi számú ingatlannak a HÉSZ szerinti megosztásáról a Z-57/2022. (IV. 21.) határozat végrehajtása érdekében

127/2022. (XI. 21.)          Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő, Kossuth L. u. 1. (4692 hrsz.) ingatlan megközelítését szolgáló ipartelepi út (4693 hrsz.) felújításához történő hozzájárulásról.

128/2022. (XII. 01.)         A Képviselő-testület 2022. december 1-jén megtartott rendkívüli ülésének napirendje

129/2022. (XII. 01.)         Döntés a „Gázenergia beszerzés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata részére 2023.” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

130/2022. (XII. 15.)         A Képviselő-testület 2022. december 15-én megtartott ülésének napirendje

131/2022. (XII. 15.)         Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójának megalkotása

132/2022. (XII. 15.)         Módosító indítvány a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről szóló 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításához

133/2022. (XII. 15.)         Döntés a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

134/2022. (XII. 15.)         Döntés a Képviselő-testület 2023. évi munka- és üléstervéről

135/2022. (XII. 15.)         Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati díjszabásának módosítása

136/2022. (XII. 15.)         Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervének elfogadása

137/2022. (XII. 15.)         Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás eredményéről

138/2022. (XII. 15.)         Döntés az Elamen Zrt. vállalkozási szerződés módosítás iránti kérelméről

139/2022. (XII. 15.)         Döntés a polgármester jutalmazásáról