1/2022. (I. 20.)

A Képviselő-testület 2022. január 20-án megtartott ülésének napirendje

2/2022. (I. 20.)

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

3/2022. (I. 20.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2021. évi feladat-ellátási beszámolójának elfogadásáról

4/2022. (I. 20.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2022. évi feladat-ellátási tervének elfogadásáról

5/2022. (I. 20.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2022. évi nyitvatartási rendjéről

6/2022. (I. 20.)

Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2022. évi nyitvatartási rendjéről

7/2022. (I. 20.)

Döntés az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása jogcímen nyújtott központi költségvetési forrás felhasználásáról

8/2022. (I. 20.)

Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”

9/2022. (I. 20.)

Döntés a „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsiban” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról

10/2022. (I. 20.)

A polgármester illetményének megállapítása

11/2022. (I. 20.)

Döntés a főállású alpolgármester tiszteletdíjáról

12/2022. (I. 20.)

Döntés a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról

13-z/2022. (I. 20.)

Döntés székhelybejegyzés iránti kérelemről

14/2022. (II. 17.)

A Képviselő-testület 2022. február 17-én megtartott ülésének napirendje

15/2022. (II. 17.)

Döntés a Humánpolitikai bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

16/2022. (II. 17.)

Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bővítése tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításáról

17/2022. (II. 17.)

Nagykovácsi Nagyközs+B18:B25ég Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

18/2022. (II. 17.)

Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2021. évi tevékenységéről

19/2022. (II. 17.)

Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2021. évi tevékenységéről

20/2022. (II. 17.)

A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat vagyonának előző évi hasznosításáról és vagyoni helyzete alakulásáról

21/2022. (II. 17.)

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

22/2022. (II. 17.)

Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás eredményéről

23/2022. (II. 17.)

Döntés a Kecskehát területét érintő körforgalom kialakításának módjáról

24/2022. (II. 17.)

Döntés cca. 50 m2 terület biztosításáról a Nagykovácsi 03 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon, „Gazebo” létesítése céljából

25/2022. (II. 17.)

Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról szóló határozat módosításáról

26z/2022. (II. 17.)

Döntés a HÉSz és a TKR módosításának kezdeményezéséről a Nagykovácsi, Nagykovácsi út 8. szám (4800 hrsz.) alatti ingatlan vonatkozásában

27z/2022. (II. 17.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2022. évi szabadságolási ütemterve

28z/2022. (II. 17.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 133 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan terhére túlkerített területrész ügyében

29/2022. (III. 24.)

A Képviselő-testület 2022. március 24-én megtartott ülésének napirendje

30/2022. (III. 24.)


Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

31/2022. (III. 24.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

32/2022. (III. 24.)

Döntés a 2022. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról

33/2022. (III. 24.)

Döntés a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” (TOP_Plusz-3.3.2-21) tárgyban kiírt pályázat benyújtásáról, új gyermekorvosi rendelő létesítése céljából a Nagykovácsi, Kaszáló u. 12-14. szám alatti, 4420/115 helyrajzi számú ingatlanon

34/2022. (III. 24.)

Döntés a „Belterületi utak fejlesztése” (TOP_Plusz-1.2.3-21) tárgyban kiírt pályázat benyújtásáról, a Vértes utca kiépítése, valamint az Ady E. utca forgalombiztonsági fejlesztése céljából

35/2022. (III. 24.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

36/2022. (III. 24.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

37/2022. (III. 24.)

Döntés az óvodai és bölcsődei feladat-ellátás biztosításáról

38/2022. (III. 24.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2022/2023. nevelési évre való beiratkozás rendjéről

39/2022. (III. 24.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvodában indítható csoportszám engedélyezéséről a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan

40/2022. (III. 24.)

A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása

41z/2022. (III. 24.)

Döntés a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskolával (AISB) kötött településrendezési megállapodás 2. számú módosításáról

42z/2022. (III. 24.)

Döntés a Nagykovácsi Gémeskút u. 25. szám alatti ingatlan telekhatár rendezéséről és a Gémeskút utca 1718/2 helyrajzi számú ingatlan 170 m2 területrészének értékesítéséről

43z/2022. (III. 24.)

Döntés az önkormányzati tulajdonú Nagykovácsi 870/3 helyrajzi számú telek értékesítéséről

44z/2022. (III. 24.)

Döntés a Nagykovácsi Sport u. (201 hrsz.) és a Sport u. 25. (189/3 hrsz.) ingatlanok közötti 10 m2 alapterületű ingatlanrész térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

45z/2022. (III. 24.)

Döntés egyezségi ajánlatról a Nagykovácsi Kossuth L. u. 23. (200 hrsz.) ingatlanon átvezetendő gyalogút tekintetében

46/2022. (IV. 12.)

A Képviselő-testület 2022. április 12-én megtartott ülésének napirendje

47/2022. (IV. 12.)

Döntés a „Felszíni csapadékvíz-elv. létesítmények fejlesztése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményéről

48/2022. (IV. 21.)

A Képviselő-testület 2022. április 21-én megtartott ülésének napirendje

49/2022. (IV. 21.)

Belső ellenőrzés 2021. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása

50/2022. (IV. 21.)

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2021. évi beszámolója

51/2022. (IV. 21.)

Döntés a 2022. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról

52/2022. (IV. 21.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközségben létesítendő kamerarendszer többletforrásának biztosításáról

53/2022. (IV. 21.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetői pályázata

54/2022. (IV. 21.)

Döntés a Nagykovácsi Telepüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

55/2022. (IV. 21.)

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

56z/2022. (IV. 21.)

Döntés a Remeteszőlős Község Önkormányzatával közös tulajdonban lévő Remeteszőlős 47 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról

57z/2022. (IV. 21.)

Döntés a Nagykovácsi Erdősétány u. 15. szám alatti ingatlan telekhatár rendezéséről és az Erdősétány utca 2119 helyrajzi számú ingatlan 100 m2 területrészének értékesítéséről