1/2021. (I. 13.)    Döntés Nagykovácsi Helyi Építési Szabályzata (HÉSz) módosítása kapcsán az államigazgatási és partnerségi véleményezés lezárásáról
2/2021. (I. 21.)    A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3/2021. (I. 21.)    A helytörténeti jelentőségű sírhelyek gondozása
4/2021. (I. 21.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2021. évi nyári nyitvatartási rendjéről
5/2021. (I. 21.)    Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bölcsődei nyitvatartási rendjéről
6/2021. (I. 28.)    Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és intézményei az államháztartásról szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. § szerinti maradványkorrekciójáról
7/2021. (II. 18.)    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
8/2021. (II. 18.)    A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat vagyonának előző évi hasznosításáról és vagyoni helyzete alakulásáról
9/2021. (II. 18.)    Döntés a 2021. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról
10/2021. (II. 18.)    Közbeszerzési szabályzat elfogadása
11/2021. (II. 18.)    Döntés a WIFI4EU pályázatból való kilépésről
12/2021. (II. 18.)    Döntés „A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/11 számú projekthez kapcsolódóan a többletforrásról hozott döntésben szereplő önrész biztosításáról
13/2021. (II. 18.)    Döntés „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú projekthez kapcsolódóan többletforrás igényléséről, valamint az ehhez tartozó önrész biztosításáról
14-z/2021. (II. 18.)    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2021. évi szabadságolási ütemterve
15/2021. (II. 26.)    Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról
16/2021. (III. 10.)    Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”
17-z/2021. (III. 10.)     Döntés a Nagykovácsi belterület 133 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan terhére túlkerített területrész ügyében.
18/2021. (III. 18.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2021/2022. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről
19/2021. (III. 18.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan
20/2021. (III. 18.)    Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Szolgáltatási tervéről
21/2021. (III. 18.)    Döntés a 2021. évi belső ellenőrzési terv módosításáról
22/2021. (IV. 22.)    Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása
23/2021. (IV. 22.)    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Szociális étkeztetés Szakmai program jóváhagyása
24/2021. (IV. 22.)    Döntés a „Kerékpárút létesítése Adyliget-Remeteszőlős és Remeteszőlős-Nagykovácsi között” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményéről
25/2021. (IV. 22.)    Döntés a „A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban” tárgyban megindított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás többlet fedezetének biztosításáról
26/2021. (IV. 22.)    Döntés a „A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményéről 
27-z/2021. (IV. 22.)    Döntés a Vörösvár Invest Kft. Linum Udvar beruházásával kapcsolatos felvonulási és depónia terület bérlési igényének meghosszabbításáról
28-z/2021. (IV. 22.)    Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Z-128/2014. (XII. 16.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 
29-z/2021. (IV. 22.)    Döntés a Nagykovácsi Mátra utca (Hrsz: 2244) és Kálvária sétány (Hrsz: 2231) ingatlanoknak a Szabályozási Tervnek megfelelő rendezéséről és cca. 114 m2 területrész értékesítéséről a Kálvária sétány 7. (Hrsz: 2250) ingatlanhoz csatolásával
30-z/2021. (IV. 22.)    Döntés a Nagykovácsi 1371 hrsz-ú (kivett, vízfolyás) ingatlan 114 m2 területrészének értékesítéséről és a 1373 hrsz-ú ingatlanhoz csatolásáról 
31-z/2021. (IV. 22.)    Döntés a 4396 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának vételi ajánlatáról a Nagykovácsi 2196/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú (164 m2, kivett, közterület) ingatlan tekintetében 
32-z/2021. (IV. 22.)    Döntés a Nagykovácsi 2196/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú (164 m2, kivett, közterület) ingatlan értékesítéséről, a Domb utcában (Hrsz:1703) található szennyvízátemelő területrészének a 4396 hrsz-ú ingatlanból történő kirendezésével párhuzamosan.
33-z/2021. (IV. 22.)    Döntés a Nagykovácsi Templomkert utca (Hrsz: 130/7) 45 m2 területrészének értékesítéséről és a 130/15 hrsz-ú ingatlanhoz csatolásáról
34-z/2021. (IV. 22.)    Döntés Szatmári Lajos Emlékdíj adományozásáról
35/2021. (V. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban ügyfélként történő bejelentkezéséről 
36/2021. (V. 21.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2020. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
37/2021. (V. 21.)    Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2020. évi tevékenységéről
38/2021. (V. 21.)    Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
39/2021. (V. 21.)    Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2020. évi feladat-ellátási beszámolójának elfogadásáról 
40/2021. (V. 21.)    Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2021. évi feladat-ellátási tervének elfogadásáról 
41/2021. (V. 21.)    Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2020. évi tevékenységéről
42/2021. (V. 21.)    Döntés a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
43/2021. (V. 21.)    Döntés a Kispatak Óvoda intézményvezetője (magasabb vezető) pályázati eljárás lefolytatása nélküli ismételt vezetői megbízásának előkészítéséről
44/2021. (V. 21.)    Háziorvosi és gyermekorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása
45/2021. (V. 21.)    Döntés a Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61. szám alatti önkormányzati tulajdonú földterület bérleti díj-fizetési mentességéről 
46/2021. (V. 21.)    Döntés a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú terület bérletéről, gépjármű tárolás céljára
47/2021. (V. 21.)    Döntés a Nagykovácsi 942/16 hrsz-ú (kivett, beépítetlen terület) és 950/2 hrsz-ú (kivett, közút) önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyesítéséről, a Szeles köz jogi státuszának rendezése céljából. 
48/2021. (V. 21.)    Döntés a Local Agenda 21, „Nagykovácsi Nagyközség fenntartható fejlődésének helyi programja” érvényességének meghosszabbításáról
49-z/2021. (V. 21.)    Döntés kitüntetések és címek adományozásáról
50/2021. (V. 28.)    Döntés a PE-06/KTF/17446-28/2021. ügyiratszámú határozattal szemben közigazgatási per indításáról
51/2021. (VI. 10.)    Döntés a Nagykovácsi 4561/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület elnevezéséről
52/2021. (VI. 10.)    Döntés a Képviselő-testület 2021. évi munka- és üléstervének módosításáról
53/2021. (VI. 10.)    Döntés a Nagykovácsi Zenei Alapítvány nyári néptánc táborának támogatásáról
54/2021. (VI. 10.)    Döntés a Nagykovácsi Harangszó Alapítvány nyári táborainak és programjainak támogatásáról
55/2021. (VI. 24.)    A Képviselő-testület 2021. június 24-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
56/2021. (VI. 24.)    Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2020. évi tevékenységéről
57/2021. (VI. 24.)    A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2020. évi beszámolója
58/2021. (VI. 24.)    Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről, a lakó rendeltetéshez tartozó személygépjárművek számának meghatározása céljából, az OTÉK változása miatt. 
59/2021. (VI. 24.)    Döntés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat keretében kidolgozott klímastratégia elfogadásáról
60/2021. (VI. 24.)    Döntés a Varázskastély fesztiválra vonatkozó céltartalék előirányzatból 2.500.000.- Ft felhasználásáról a Nagykovácsi Búcsú megrendezésére
61/2021. (VI. 24.)    Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatához
62/2021. (VI. 24.)    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről
63/2021. (VI. 24.)    Beszámoló a Főépítész 2020. évi tevékenységéről
64/2021. (VI. 24.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda intézményvezetői magasabb vezetői megbízásáról
65/2021. (VI. 24.)    Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén üzemelő közvilágítási rendszernek a budapesti kódolású, alkonykapcsolás alapján üzemelő vezérlésre való átállításáról