75/2020. (VIII. 14.)

A Képviselő-testület 2020. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

76/2020. (VIII. 14.)

Döntés a szavazatszámláló bizottság megválasztásáról

77/2020. (VIII. 14.)

Döntés főállású alpolgármester megválasztásáról

78/2020. (VIII. 14.)

Döntés főállású alpolgármester illetményéről

79/2020. (VIII. 14.)

Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról

80/2020. (VIII. 14.)

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítása és a Módosító okirat elfogadása

81/2020. (VIII. 14.)

Döntés a költségvetésben céltartalékba helyezett Kálvária sétány-Hidegkúti út útfelújítási célú előirányzat felhasználásáról

82/2020. (VIII. 14.)

Döntés „A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/11 számú projekthez kapcsolódóan többletforrás igényléséről, valamint az ehhez tartozó önrész biztosításáról

83/2020. (VIII. 14.)

Döntés „Kerékpárút létesítése Nagykovácsi és Budapest – Adyliget között, Remeteszőlős közbeiktatásával” című, PM_KEREKPARUT_2018/6 számú projekthez kapcsolódóan többletforrás igényléséről, valamint az ehhez tartozó önrész biztosításáról

84/2020. (VIII. 14.)

Döntés a WIFI4EU pályázat megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

85/2020. (VIII. 14.)

Hozzájárulás a Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64. szám alatti épület helyiségének használatához

86/2020. (VIII. 14.)

Hozzájárulás az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár kis közösségi terem használatához

87/2020. (VIII. 14.)

Hozzájárulás a Nagykovácsi Általános Iskola udvarán konténertanterem elhelyezéséhez

88/2020. (VIII. 14.)

Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

89/2020. (VIII. 14.)

Döntés a 2020. június 17-én bekövetkezett, ebr42 486 907 számon nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról

90/2020. (VIII. 28.)

A Képviselő-testület 2020. augusztus 28-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje

91/2020. (VIII. 28.)

Döntés a Kálvária sétány-Hidegkúti út útfelújítási célú előirányzatból fennmaradt 10.611.322.- Ft felhasználásáról

92/2020. (IX. 21.)

A Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

93/2020. (IX. 21.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2020. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

94/2020. (IX. 21.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2021-2035. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

95/2020. (IX. 21.)

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

96/2020. (IX. 24.)

A 2020. szeptember 24-én megtartott közmeghallgatás napirendje

97/2020. (X. 15.)

A Képviselő-testület 2020. október 15-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

98/2020. (X. 15.)

Módosító indítvány a „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító Okiratának módosításához

99/2020. (X. 15.)

A „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

100/2020. (X. 15.)

Döntés buszmegálló átnevezéséről

101/2020. (X. 15.)

Döntés gyalogátkelőhely létesítésének támogatásáról a Nagykovácsi 11104 jelű bekötőút 10+383 km szelvényében (Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium)

102z/2020. (X. 15.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 133 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan terhére túlkerített területrész ügyében.

103z/2020. (X. 15.)

Döntés levegőszennyezettséget mérő szenzorok telepítéséről

104/2020. (XI. 04.) Határozat a „Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról.
105/2020. (XI. 17.)

Döntés a „Belterületi utak hó- és síkosságmentesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

106/2020. (XI. 20.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2020. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről

107/2020. (XI. 20.)

Döntés a 2094 Nagykovácsi Száva u. 4. szám alatti, fül-orr-gégészeti szakrendelések bérleti díjának a veszélyhelyzeti idejére történő csökkentéséről

108/2020. (XI. 20.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2019/2020. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

109/2020. (XI. 20.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2020/2021. nevelési év munkatervének jóváhagyásáról

110/2020. (XI. 20.)

Döntés a Magyar Telekom Nyrt. által bérelt adótorony bázisállomás céljára igénybe vett önkormányzati ingatlan jogfolytonos bérbeadásáról

111/2020. (XI. 20.)

Döntés a műfüves sportpálya bérleti díjának ideiglenes csökkentéséről

112/2020. (XI. 20.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2021. évi fordulójának elbírálása

113/2020. (XI. 26.) Feladat-ellátási szerződés fogorvosi ügyeleti ellátásra
114/2020. (XI. 26.) Rohály Ferenc rendőr törzszászlós körzeti megbízott kinevezésének támogatásáról 
115/2020. (XI. 26.)

Döntés önkormányzati tulajdonú, 1549/1 és 1549/2 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséről

116/2020. (XII. 11.) Döntés a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásáról
117/2020. (XII. 11.) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 12. sz. módosításának jóváhagyása

118/2020. (XII. 11.)

Döntés a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

119/2020. (XII. 11.)

A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

120/2020. (XII. 11.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

121/2020. (XII. 11.)

Döntés a Képviselő-testület 2021. évi munka- és üléstervéről

122/2020. (XII. 11.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020-2024. közötti évekre vonatkozó gazdasági programja

123-z/2020. (XII. 11.)

Szívességi lakáshasználat biztosítása

124-z/2020. (XII. 11.)

Döntés a polgármester jutalmazásáról

125/2020. (XII. 11.)

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének elfogadása