100/2012. (VI.21.)

 Döntés a Nagykovácsi murvabánya (Hrsz: 603, 604, 605, 606) területének sportcélú hasznosításáról

98/2012. (VI.21.)

 Döntés a Budakeszi Rendőrőrsön használt gépkocsi javíttatásának támogatásáról

97/2012. (VI.21.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, forgalomképtelen törzsvagyonnak nem minősülő kivett beépítetlen terület bérbeadása esetén alkalmazandó díjtételről 

96/2012. (VI.21.)

Döntés a 2012. évi Víziközmű Beruházási terv módosításáról 

95/2012. (VI.21.)

Nagykovácsi 11104 jelű út csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése című közbeszerzési eljárást lezáró döntés – nyertes ajánlattevőről 

94/2012. (VI.21.)

Nagykovácsi 11104 jelű út csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése című közbeszerzési eljárást lezáró döntés – ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 

93/2012. (VI.21.)

Nagykovácsi 11104 jelű út csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése című közbeszerzési eljárás érvényességének megállapítása 

92/2012. (VI.21.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft ügyvezetőjének díjazásáról 

91/2012. (VI.21.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft-nek nyújtandó tagi kölcsönről

90/2012. (VI.21.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft -vel kötendő bérleti szerződésről

89/2012. (VI.21.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft könyvvizsgálónak megállapított díjazásáról

88/2012. (VI.21.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft ügyvezetőjének díjazásáról

87/2012. (VI.21.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola (Kossuth l. u. 101 Hrsz:133) bővítésére és akadálymentesítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárás lefolytatásáról

86/2012. (VI.21.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

85/2012. (VI.21.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

84/2012. (VI.21.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

83/2012. (VI.21.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

82/2012. (VI.21.)

Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben

81/2012. (VI.21.)

Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben

80/2012. (VI.21.)

Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben

79/2012. (VI.21.)

Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben

78/2012. (V.24.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottság tagjának jelöléséről

77/2012. (V.24.)

Nagykovácsi Víziközmű Kft. könyvvizsgáló megbízási díjára vonatkozó döntés

76/2012. (V.24.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2011. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Kiegészítő megállapítások

Nagykovácsi Viziközmű Kft  Mérleg 2011-1     

Nagykovácsi Viziközmű Kft Eredménykimutatás 2011-1

NK kiegészítő melléklet szöveges 2011

Üzleti jelentés NVK2011 05 04 

Viziközmű beszámoló

75/2012. (V.24.)

Döntés a KMOP-3.3.3-11-2011-0111 számú pályázat önrészéről rendelkező 21/2012. (II.23.) határozat módosításáról

74/2012. (V.21.)

Döntés a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.11-12/2. számú Óvodafejlesztés című könnyített elbírálású pályázati felhíváshoz

73/2012. (V.21.)

A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás  módosításának jóváhagyásáról

72/2012. (V.21.)

A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 15/2012 (IV.12.) számú határozata a gyepmesteri feladatok ellátásának meghosszabbításáról

71/2012. (V.21.)

Döntés a Nagyszénáson létesítendő kettős kereszt felállításának támogatásáról

70/2012. (V.21.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 932/8 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatlan cca.180 m2-es részének értékesítéséről 

69/2012. (V.21.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 932/8 és 4419 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatlanok cca. 454 m2-es részének értékesítéséről 

68/2012. (V.21.)

Döntés a piac üzemeltetési kérelmek elbírálásáról

67/2012. (V.21.)

Döntés a helyi termelői piac kijelölt helyszínének rendelkezésre bocsátásáról

66/2012. (V.21.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 390 hrsz. alatt nyilvántartott ( 2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 64.) ingatlan 50/1176-od tulajdoni illetőségének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényről

65/2012. (V.21.)

Döntés az Általános Iskolában 2 fő pedagógus státusz biztosításáról

64/2012. (V.21.)

Döntés az Általános Iskolában indítható napközis csoport engedélyezéséről a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan

63/2012. (V.21.)

Döntés az Általános Iskolában indítható osztályszám és létszám engedélyezéséről a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan

62/2012. (V.21.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft megalapításáról

61/2012. (V.21.)

Döntés a Nagykovácsi közigazgatási határain kívüli menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról

     60/2012. (IV.19.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatainak meghatározása

    Z 59/2012. (IV.19.)

Döntéshozatal Kiszelné Mohos Katalin óvodavezető Képviselő-testület hatáskörébe tartozó munkaügyében

    Z 58/2012. (IV.19.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 920/100 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről

    Z 57/2012. (IV.19.)

 Döntés Piskóty Miklós – 2094 Nagykovácsi Eötvös u. 13. szám alatti lakos – panaszának elbírálásáról

    Z 56/2012. (IV.19.)

Döntés – a Nagykovácsi, Rákóczi u. 66. szám alatt található, 49 m2hasznos alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó – Demeter Veronika kérelméről

55/2012. (IV.19.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén létesítendő helyi termelői piac helyének kijelöléséről

     54/2012. (IV.19.)

Nagykovácsi Köztemetőjének 2011. évi üzemeltetési munkáiról szóló beszámoló.

53/2012. (IV.19.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról 

52/2012. (IV.19.)

Döntés az Arany János és Bánya utca sarkán található játszótér felújítása ügyében a helyi civil szervezetekkel kötendő Együttműködési megállapodás elfogadásáról

51/2012. (IV.19.)

Döntés Nagykovácsi Nagykovácsi Kossuth L. u. 101. – Általános Iskola-Hrsz:133 önkormányzati tulajdonú ingatlan telekrendezéséről.

50/2012. (IV.19.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának átfogó értékelése a 2011. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

49/2012. (IV.19.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről

48/2012. (IV.19.)

Döntés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek közötti Együttműködési Megállapodás elfogadásáról

47/2012. (IV.19.)

Döntés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek közötti Együttműködési Megállapodás elfogadásáról

46/2012. (IV.19.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola igazgatói óraszám csökkentéséről

45/2012. (IV.19.)

Döntés a Kispatak Óvoda intézményvezetőjének kötelező óraszám csökkentéséről

 

44/2012. (IV.19.)

Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan

43/2012. (III.29.)

Döntés a Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület (NUSE) az MLSZ-en keresztül a szervezett iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról. 

42/2012. (III.29.)

 Döntés a Nevelési intézmények fejlesztése – KMOP-4.6.1-11 jelű pályázat beadásáról

41/2012. (III.29.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

40/2012. (III.29.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról szóló 16/2012. ( II.23.) számú Kt. határozat visszavonásáról 

39/2012. (III.29.)

Döntés a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósításával kapcsolatos pályázat előkészítéséről

38/2012. (III.29.)

 Döntés a TÁMOP-2.4.5-12/4 számú a munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések; A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása című pályázat előkészítéséről

37/2012. (III.29.)

 Döntés a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó – sport infrastruktúra-támogatás – pályázat benyújtásáról

36/2012. (III.29.)

Döntés a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó – sport infrastruktúra-támogatás – pályázat benyújtásáról

35/2012. (III.19.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

34/2012. (III.19.)

Remeteszőlős területén lévő 47 hrsz-ú ingatlanon óvoda kialakítása

33/2012. (III.19.)

Döntés a Budakeszi Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezéséről

32/2012. (III.19.)

Döntés a 2012. év Közbeszerzési Tervről

31/2012. (III.19.)

 

 

 Döntés a gyermekorvosi feladatellátás helyszínéről és az önkormányzati feladat ellátási támogatás nyújtásáról szóló 18/2012. (II.23.) számú határozat módosításáról

30/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi, Arany János u. 5. ( 4173 hrsz. ) szám alatti ingatlan tárgyában megkötött bérleti szerződés felmondásáról

29/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 833 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatan cca.51 m2-es részének értékesítéséről

27/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 2203 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatan cca.182 m2-es részének értékesítéséről

26/2012. (II.23.)

Döntés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosításáról

25/2012. (II.23.)

Döntés a KMOP-4.6.1-11 jelű pályázat tanácsadói szerződésének megkötéséről

24/2012. (II.23.)

Döntés Pest Megyei Mária Út Egyesület megalakításáról

23/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén létesítendő árusítóhely kijelöléséről

21/2012. (II.23.)

Döntés a KMOP-3.3.3-11-2011-0111 számú pályázat önrészéről

20/2012. (II.23.)

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi munkaterve

19/2012. (II.23.)

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolója

17/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadásáról

16/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról

15/2012. (II.23.)

Döntés a Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás keretében az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ területi irodájának, nyitva álló helyiségének kijelöléséről

14/2012. (II.23.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

13/2012. (I.26.)

Döntés a 0135. hrsz-ú ún. „Kecskeháti tábla” háttérfejlesztési hozzájárulás megfizetésének biztosítékáról

12/2012. (I.26.)

Döntés a 0135. hrsz-ú ún. „Kecskeháti tábla” háttérfejlesztési hozzájárulásának összegéről

11/2012. (I.26.)

Döntés a 0135. hrsz-ú ún. „Kecskeháti tábla” háttérfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó megállapodás módosításának elfogadásáról

10/2012. (I.26.)

Döntés a 153/2011. (XI. 10.) számú határozat módosításáról

9/2012. (I.26.)

Döntés a Képviselő-testület 2012. évi munka és üléstervéről

8/2012. (I.26.)

Döntés negyedik védőnői körzet kialakításáról

 

Negyedik védőnői körzetek 7/2012 melléklete

7/2012. (I.26.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár terem használati díjainak meghatározásáról 

6/2012. (I.26.)

Döntés Nagykovácsi a Hrsz:722 – volt árok – önkormányzati tulajdonú ingatlan „kivett megnevezésének” megváltoztatásáról, forgalomképessé tételéről, a Hrsz:721 ingatlannal történő összevonásáról.

 

hrsz 722 kivett megnev. megvált. forgalomképessé tételéről hrsz 721 ing.összevon. 6_2012 mellékletei

5/2012. (I.26.)

Döntés Kolozsvár utca 25. (Hrsz: 731) szám alatti önkormányzati tulajdonú épületek bontásáról

 

Kolozsvár u. 25. hrsz 731 ép.bont 5/2012 melléklet

4/2012. (I.26.)

Döntés a Nevelési intézmények fejlesztése – KMOP-4.6.1-11 jelű pályázat beadásáról

3/2012. (I.26.) 

Döntés „Lenvirág” Bölcsőde szakmai programjáról

2/2012. (I.26.)

Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítás elfogadásáról

1/2012. (I.26.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2012. évre vonatkozó beruházási tervének elfogadásáról