MEGHÍVÓ 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)
Időpontja:         
2023. október 19. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:
Írásbeli 
-    beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
-    beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
-    beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:
Nyílt ülés:
1.Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása E – 91
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

2. Döntés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 3/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 94
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

3. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló egyes közterületek elnevezéséről E – 95
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

4. Döntés a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 15/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelet és a Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Szabályzat módosításáról E – 98
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB
Melléklet

5. Előzetes szándéknyilatkozat TrafiBox beszerzéshez E – 90
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: PB

6. Döntés a Kispatak Óvoda 2022/2023. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2023/2024. nevelési év munkatervének jóváhagyása E – 92
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: HB

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

7. Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyiségeinek bérleti díjairól E – 96
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB
Melléklet
Módosító indítvány

8. Döntés a Nyúl utcai lakossági útépítés támogatásáról E – 99
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB
Módosító indítvány

Zárt ülés:
9.  Döntés a Nagykovácsi Erdősétány u. 20. szám (2138 hrsz.) alatti ingatlan tulajdonosa által fizetendő földhasználati díj mértékéről E – 93
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

Nyílt ülés:
Döntés a Kossuth Lajos utca további szakaszának zöldfelületi munkálatairól
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Nagykovácsi, 2023. október 11.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester