MEGHÍVÓ 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:     
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)


Időpontja:         
2023. február 23. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:
Írásbeli 
-    beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
-    beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
-    beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:
1.    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Száva utcai Tagóvodájának bezárásáról E – 20
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: HB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet

2.    Döntés a praxisközösség kérelméről E – 22
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: PB

3.    Döntés az Elamen Zrt. vállalkozási szerződés módosítás iránti kérelméről E – 21
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
Melléklet

4.    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása E – 17
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB
Melléklet

5.    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről E – 19
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző, Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: ÜB, PB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet 
8. melléklet

6.    Polgármester tájékoztatója az Önkormányzat vagyonának előző évi hasznosításáról és vagyoni helyzete alakulásáról E – 18
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB

7.    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról E – 11
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető
Tárgyalja: HB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet

8.    Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2022. évi tevékenységéről E – 14
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető
Tárgyalja: ÜB

Melléklet

9.    Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2022. évi tevékenységéről E – 12
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető
Tárgyalja: HB
Melléklet

10.    A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 14. sz. módosításának jóváhagyása E – 13
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet

11.    A Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 56/2. szám alatt található üzlethelyiség (volt KMB) iroda bérbeadásáról E – 15
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB
Melléklet

Zárt ülés:
12.    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2023. évi szabadságolási ütemterve E – 16
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Nagykovácsi, 2023. február 15.

                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin
                                                                                     polgármester