MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:  
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2022. március 24. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:
1. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Helyi Építési Szabályzata módosításáról a lakó rendeltetéshez tartozó személygépjárművek számának meghatározása, és a Vt-10 építési övezet építési helyének módosítása céljából E – 30
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: ÜB, PB

2. Döntés Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről szóló 28/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 32
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: ÜB, PB

3. Döntés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről szóló 36/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 44
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB, PB

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata E – 40
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető
Tárgyalja: HB, PB

5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata E– 43 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető
Tárgyalja: HB, PB

6. Döntés a 2022. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról E – 38
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
Melléklet

7. Döntés a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” TOP_Plusz-3.3.2-21 és a „Belterületi utak fejlesztése” TOP_Plusz-1.2.3-21 tárgyban kiírt pályázatok benyújtásáról E – 33
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármeste
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

8. Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolójának elfogadásáról E – 39
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető
Tárgyalja: HB
Melléklet

9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről E – 36
Előterjesztő: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

10. Döntés az óvodai és bölcsődei feladat-ellátás biztosításáról E – 34
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: PB, HB
1. melléklet
2. melléklet

11. Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2022/2023. nevelési év beiratkozási rendjéről, az indítható csoportok számának meghatározásáról E – 37
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető
Tárgyalja: HB
1. melléklet
2. melléklet

12. A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása E – 35
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármeste
Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető
Tárgyalja: ÜB

Zárt ülés:
13. Döntés a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskolával (AISB) kötött településrendezési megállapodás 2. számú módosításáról E – 41
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

14. Döntés a Nagykovácsi Gémeskút u. 25.  szám alatti ingatlan telekhatár rendezéséről és a Gémeskút utca 1718/2 helyrajzi számú ingatlan 170 m2 területrészének értékesítéséről E – 29
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

15. Döntés az önkormányzati tulajdonú Nagykovácsi 870/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről E – 28
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

16. Döntés a Nagykovácsi Sport u. (201 hrsz.) és a Sport u. 25. (189/3 hrsz.) ingatlanok közötti 10 m2 alapterületű ingatlanrész térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről E – 31
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

17. Döntés egyezségi ajánlatról a Nagykovácsi Kossuth L. u. 23. (200 hrsz.) ingatlanon átvezetendő gyalogútról E – 42
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

Nagykovácsi, 2022. március 16.

                                                                               Kiszelné Mohos Katalin        

                                                                                       polgármester