1. Beszámoló a 2020. évi belső ellenőrzésekről E – 33

2. A 2020. évre vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotása E – 32

3. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Szociális étkeztetés Szakmai program jóváhagyása E – 37

4. Döntés a „Kerékpárút létesítése Adyliget-Remeteszőlős és Remeteszőlős-Nagykovácsi között” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményéről E – 30

5. Döntés a „A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményéről E – 31

6. Döntés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről szóló 36/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 35