HIRDETMÉNY

Nagykovácsi Nagyközség Településszerkezeti Tervének (TSzT) és Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) átfogó felülvizsgálatáról

 

Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megkezdte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. véleményezési szakaszát

 

Nagykovácsi Nagyközség Településszerkezeti Tervének (TSzT) és Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) átfogó felülvizsgálatáról

 

A TSzT és a HÉSz felülvizsgálatával kapcsolatban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  5/2017. (III.27.) számú  Partnerségi Rendelete 2. § szerinti Partnerek az ún. véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a nagykovacsi.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet 2.§ szerinti Partnerek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:
2018. december 4-től, 2019. január 7-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációkkal kapcsolatban a polgármesterhez címzett, a főépítésznek írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, a partnerségi rendelet 4.§ alapján az alábbiak szerint:

elektronikus úton: foepitesz@nagykovacsi.hu

postai úton: Polgármesteri Hivatal 2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve

digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján, a hirdetmény csatolmányában: www.nagykovacsi.hu

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó Partnerek véleményét!

 

Önkormányzatunk a lakosság teljeskörű tájékoztatása érdekében a TSzT és a HÉSz felülvizsgálatának véleményezési szakaszában lakossági fórumot szervez:

2018. december 12-én, (szerdán) 17 órától

 

Vállalkozói Inkubátorház „A” épület (Öregiskola, Nagykovácsi Kossuth L. u. 78.)

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

Nagykovácsi, 2018. december 4.

 

                                                                                                                                                                                 Kiszelné Mohos Katalin 

                                                                                                                                                                                          polgármester