100/2013. (V.23.)

  A 2013. évi folyószámlahitel keretösszeg meghatározása

99/2013. (V.23.)

 Döntés a KMOP-4.61-11-2012-0016 azonosító számú projekt
megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és mérnöki tanácsadói feladatok ellátása tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárásáról

98/2013. (V.23.)

 Döntés „Nagykovácsi Kispatak Óvoda Kaszáló utcai tagóvoda bővítése a KMOP-4.61-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében indított közbeszerzési eljárás lezárásáról

97/2013. (V.23.)

 A Napelemes rendszer telepítése és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Általános Iskolában a KMOP-3.3.3.-11-2011-0111 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról

96/2013. (V.23.)

 Döntés a Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi „Öreg Iskola” átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

95/2013. (V.23.)

  „Pilis-kötet” területfejlesztési társulásból való kilépés

94/2013. (V.23.)

 Közös feladatellátás biztosítása Nagykovácsi és Remeteszőlős települések tekintetében.

93/2013. (V.23.)

 Szociális feladatellátás „társulási megállapodás” módosításáról

92/2013. (V.23.)

 Buda-környéki Önkormányzati Társulás megalapításáról; Buda-környéki Önkormányzat „Társulási Megállapodás” elfogadása; Társulási Tanácsba való delegálás

91/2013. (V.23.)

  Döntés a Viziközmű Kft FEB 2012. évi beszámolójának elfogadásáró

90/2013. (V.23.)

 Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2012. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

89/2013. (V.23.)

 Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. tőke emeléséről

88/2013. (V.23.)

 Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójáról és megbízási díjáról

87/2013. (V.23.)

 Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tagjairó

86/2013. (V.23.)

 Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjéről és díjazásáról

85/2013. (IV.30.)

  KEOP-1.2.0/09-11 jelűpályázat becsült költségeinek elfogadása

84/2013. (IV.30.)

 Döntés a KEOP-1.2./09-11 jelű pályázat beadásáról

83/2013. (IV.30.)

 Döntés a Belügyminisztérium által kiírt, 65/2013 (IV.25.) számú határozatát az „óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására” című pályázat és a 66/2013 (IV.25.) a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” című pályázat előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a szükséges
önrész biztosításáról szóló pályázat visszavonásáról.

82/2013. (IV.30.)

 Döntés a Belügyminisztérium által kiírt, „kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására” című pályázat előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a szükséges önrész biztosításáról.

81/2013. (IV.25.)

 Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

80/2013. (IV.25.)

 Nagykovácsi Hrsz:03 (kivett, vízmű) területének rendezése tárgyában született Z37/2013.( II.28.) számú határozat módosításáról

79/2013. (IV.25.)

 Döntés bérleti üzemeltetési szerződés megkötéséről a Duna Menti Regionális VízműZártkörűen Működő Részvénytársasággal a Nagykovácsi Önkormányzatának tulajdonában lévővíziközművek vonatkozásában 

78/2013. (IV.25.)

 Döntés az 53/2013. (III. 28.) számú határozat módosítása.

77/2013. (IV.25.)

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója
2013-2014

76/2013. (IV.25.)

 Döntés az óvodai közétkeztetés kiszervezéséről szóló 49/2013 (III.28.) számú határozat módosításáról

75/2013. (IV.25.)

 Döntés a Blanchere Illumination Hungary Kft. által meghirdetett,
„Fénydekorációs eszközök beszerzése” című pályázat benyújtásáról.

74/2013. (IV.25.)

 Döntés az „Informatika köz szolgálatában” című elnyert pályázathoz
szükséges saját erőbiztosításáról.

73/2013. (IV.25.)

 Döntés Mérei László ( 885 hrsz. , Nk. Park u. 19.) vételi szándékáról

72/2013. (IV.25.)

 Döntés a Nagykovácsi belterület 1371 hrsz. alatt nyilvántartott,
önkormányzati tulajdonú vízfolyás telekhatár rendezéséről, az ingatan cca. 70 m2-es részének értékesítéséről

71/2013. (IV.25.)

 Döntés Semmelweis Ignác Emlékversenyhez térítésmentes közterület használat biztosítása

70/2013. (IV.25.)

 Döntés a HUSK/1101/1.1.1/0361 számú, „Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határ menti régiók kis-és középvállalkozói részére” című pályázathoz kapcsolódó hangyaszövetkezet(ek) létrehozásáról az Önkormányzat, mint
alapító tag részvételével.

69/2013. (IV.25.)

 Döntés éves önerőigénylés benyújtásáról a KEOP-7.1.0/11-2012-0045 számú „Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan.

68/2013. (IV.25.)

 Döntés éves önerőigénylés benyújtásáról a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 számú „Óvodai korszerűsítés, férőhelyszám bővítés
Nagykovácsiban” című pályázathoz kapcsolódóan.

67/2013. (IV.25.)

 Döntés éves önerőigénylés benyújtásáról a KMOP-4.5.2-11-2012-0028 számú, „Új bölcsődei intézménylétesítés” című pályázathoz kapcsolódóan.

66/2013. (IV.25.)

 Döntés a Belügyminisztérium által kiírt, „a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” című pályázat előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a szükséges önrész biztosításáról.

65/2013. (IV.25.)

 Döntés a Belügyminisztérium által kiírt, „óvodai, iskolai, és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására” című pályázat előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a szükséges önrész biztosításáról.

64/2013. (IV.25.)

 Döntés a Belügyminisztérium által kiírt, „kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására” című pályázat előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a szükséges önrész biztosításáról.

63/2013. (IV.25.)

 Döntés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek közötti Együttműködési Megállapodás módosításáról

62/2013. (IV.25.)

 Nagykovácsi Úttörőutca elnevezésűközterület névváltoztatása

61/2013. (IV.25.)

 Döntés a NATÜ Kft. és azAlapító között fennálló Együttműködési Megállapodás módosításáró

60/2013. (IV.25.)

 Döntés a NATÜ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

59/2013. (IV.25.)

 Döntés a NATÜ Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról

58/2013. (IV.25.)

 Döntés a NATÜ Kft. 2013. év elsőnegyedéves beszámolójának elfogadásáró

57/2013. (IV.25.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója

Z 56/2013. (III.28.)

 Döntés a Nagykovácsi belterület 240 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának ingatlanrész-vételére vonatkozó kérelméről

Z 55/2013. (III.28.)

 Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 2013. évben kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról 

Z 54/2013. (III.28.)

 Döntés részvényvásárlásról

Z 53/2013. (III.28.)

 Döntés az 1998. december 16-án Nagykovácsi Község Önkormányzata és Nagykovácsi Víziközmű Kft. között létrejött ”Üzemeltetési Szerződés községi vízművek működtetésére” megszüntetéséről

52/2013. (III.28.)

 Döntés az ÁROP-3.A.2. számú, „Szervezetfejlesztés KMR régiókban lévő önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról.

51/2013. (III.28.)

 Döntés a Böngésző havi hirdetési újságban megjelenő Önkormányzati Hírek kiadása és terjesztése tárgyában Kerekesné Pánczél Katalin egyéni vállalkozóval megkötött szerződés-módosításáról

50/2013. (III.28.)

 Döntés a vízi közművekre vonatkozó 2013. évi I. féléves beruházási tervről

49/2013. (III.28.)

 Döntés az óvodai közétkeztetés kiszervezéséről

48/2013. (III.28.)

 Állami víz,- és csatornatámogatási igény bejelentése 2013. évre vonatkozóan

47/2013. (III.28.)

 Kispatak óvoda intézményvezetői pályázat kiírása

46/2013. (III.28.)

 Döntés a Kispatak Óvoda 2013/2014 nevelési évre való beiratkozás rendjéről.

45/2013. (III.28.)

 2013. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadása

44/2013. (III.28.)

 NATÜ Kft. részére tulajdonosi pótbefizetés 

43/2013. (III.28.)

 Döntés a NATÜ Kft. Felügyelőbizottság 2013. évi munkatervének elfogadásáról

42/2013. (III.28.)

 Döntés a NATÜ Kft. második negyedéves beszámolójának elfogadásáról

41/2013. (III.28.)

 Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2012. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

40/2013. (III.28.)

 Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2012. évi beszámolójának elfogadásáról 

39/2013. (III.28.)

 Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi rendőrőrs 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

38/2013. (III.28.)

 Döntés a Nagykovácsi Köztemetőjét üzemeltető Rex Salus Kft.  2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Z 37/2013. (II.28.)

 Döntés Nagykovácsi hrsz: 03 (kivett, vízmű) terület rendezésére

Z 36/2013. (II.28.)

 Döntés Cseh Istvánné lakáshasználati díj mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásáról

35/2013. (II.28.)

 Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolója 

34/2013. (II.28.)

 Döntés a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

33/2013. (II.28.)

 Döntés a Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány működési támogatásra vonatkozó kérelméről

32/2013. (II.28.)

 Döntés dr. Zsigmond Lívia és dr. Jani Ágnes rendelési idejéről és a feladat-ellátási szerződésének felülvizsgálatáról

31/2013. (II.28.)

 Döntés a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2012. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadásáról

30/2013. (II.28.)

 Döntés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

 

29/2013. (II.28.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Településfejlesztési Koncepciója –  37/2002.(IV.10.) Kt. sz. határozat –, Településszerkezeti Terve – 25/2004(III.04.) Kt. sz. határozat – és Helyi Építési Szabályzata – 19/2009(IX.01.) kt. sz. rendelet –, felülvizsgálatának, továbbá az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotásának kezdeményezéséről.  

28/2013. (II.28.)

Döntés a víziközművek értékének megemeléséről a vagyonértékelésnek megfelelő értékhez igazodva

Z 27/2013. (II.7.)

 Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. Ügyvezetőjéről és díjazásáról

Z 26/2013. (II.7.)

 Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. Ügyvezető munkaviszonynak közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

Z 25/2013. (II.7.)

 Döntés a Nagykovácsi belterület 240 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának ingatlanrész-cserére vonatkozó kérelméről

24/2013. (II.7.)

 Döntés külterületi ingatlan megvételéről

23/2013. (II.7.)

 Döntés a Jakabmedinfo Kft. ( dr. Jakab Erika házi gyermekorvos ) rezsiköltség-fizetési kötelezettségének felülvizsgálatáról

22/2013. (II.7.)

 Döntés a laboratóriumi szolgáltatás helyben történő biztosítása tekintetében a Biofocus Bt.-vel kötött megbízási szerződés módosításáról

21/2013. (II.7.)

Döntés a Képviselő-testület 2013. évi I. félév munka és üléstervéről 

20/2013. (II.7.)

 Döntés az elektronikus transzponder (chip) beültetését támogató önkormányzati hozzájárulásról és a beültetést végző állatorvosi tevékenységről.

19/2013. (II.7.)

 Döntés a KEOP-2012-5.5.0./A – Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése című pályázat beadásáról

18/2013. (II.7.)

 Döntés az Amatőr Gyermek Kosárlabdacsapat kedvezményes sportcsarnok- használatra vonatkozó kérelméről 

17/2013. (II.7.)

 Döntés a Nagykovácsi Floorball Csapat ingyenes sportcsarnok-használati kérelméről 

 

16/2013. (II.7.)

 Döntés a civil szervezeteknek nyújtott 2012. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról, illetve a kérelmek alapján az elszámolások támogatási szerződéstől eltérő tartalommal történő elfogadásáról

15/2013. (II.7.)

 Döntés az önkormányzat adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalásához annak igénybejelentéséről

14/2013. (II.7.)

 Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

13/2013. (II.7.)

 Döntés a KIK és az önkormányzat között az ingyenes használatara vonatkozó szerződéskötésről

12/2013. (II.7.)

 Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. -vel kötendő vagyonkezelési szerződésről

11/2013. (II.7.)

 Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésről

 

10/2013. (II.7.)

 A Napelemes rendszer telepítése és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Általános Iskolában a KMOP-3.3.3.-11-2011-0111 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról 

9/2013.

(II.7.)

A BM 105570 azonosító számú támogatói szerződéshez kötődő – Nagykovácsi Általános Iskola külső sportpályájának felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról

8/2013.

(II.7.)

Döntés „Karsztvíz kutató fúrás, termelőkút kivitelezése a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat részére” tárgyú közbeszerzés lezárásáról

7/2013.

(I.17.)

Döntés KEOP-7.1.0/11-2012-0045 azonosító számú projekthez kötődő terület-előkészítési, műszaki tervezési és engedélyeztetési feladatatok elvégzése közbeszerzés lezárásáról

 6/2013. (I.17.)

Döntés Belső ellenőri pályázat elbírálásáról az önkormányzat és intézményeinek ellenőrzésére a 2013. és 2014. évi költségvetési évre vonatkozóan

5/2013.

(I.17.)

Döntés dr. Zsigmond Lívia fióktelephely bejegyzésre vonatkozó kérelmének elbírálásáról 

4/2013.

(I.17.)

Döntés dr. Sorbán András fióktelephely bejegyzésre vonatkozó kérelmének elbírálásáról 

3/2013.

(I.17.)

Döntés a dr. Koltay Angéla ( KOLMED Bt. ) háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

2/2013.

(I.17.)

Nagykovácsi Hrsz:939/3 (kivett beépítetlen terület) közterületi elnevezése

1/2013.

(I.10.)

Nagykovácsi belterület állami tulajdonú 307 hrsz. alatt nyilvántartott (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 2.) ingatlan 1/1, valamint a 919/1 hrsz. alatt nyilvántartott (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 2.) ingatlan 1/1 ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe vételére vonatkozó igényről