199/2012. (XII.13.)

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi forduló pályázatainak elbírálásáról 

198/2012. (XII.13.)

Döntés Polgármester jutalmáról

197/2012. (XII.13.)

 Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásról szóló szerződés jóváhagyásáról 

196/2012. (XII.13.)

Beszámoló az Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsának 2011, 2012 évi munkájáról

195/2012. (XII.13.)

Döntés határozatok visszavonásáról

194/2012. (XII.13.)

Döntés a dr. Koltay Angéla fióktelep bejegyzésre vonatkozó kérelmének elbírálásáról 

193/2012. (XII.13.)

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve

192/2012. (XII.13.)

Döntés a 2012. évi belső ellenőri tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

191/2012. (XII.13.)

Döntés a Linum Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról

190/2012. (XII.13.)

Döntés gyepmesteri feladatok ellátására pályázati kiírásáról

 

189/2012. (XII.13.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-vel kötendő bérleti szerződésekről szóló 90/2012. (VI.21.) számú Kt. határozat módosításáról 

188/2012. (XII.13.)

Döntés önkormányzati szakfeladat-szám változásról

187/2012. (XII.13.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és intézményeire vonatkozó beszerzési Szabályzat elfogadásáról.

186/2012. (XII.13.)

Nagykovácsi Általános Iskola külső sportpályájának felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapítása 

185/2012. (XII.13.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár terem bérleti díjainak meghatározásáról

184/2012. (XII.13.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola termeinek bérleti díjáról

183/2012. (XII.13.)

Döntés a Nagykovácsi, Zsíroshegyi út 5. szám előtt lévő közterület  (1688 hrsz.) 2013. évi használati díjának meghatározásáról

182/2012. (XII.13.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjáról

181/2012. (XII.13.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjáról

180/2012. (XII.13.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjáról

179/2012. (XII.13.)

Döntés a Nagykovácsi, Kossuth L. u. 56/2 szám alatt található fogorvosi rendelő bérleti díjának felülvizsgálatáról

178/2012. (XII.13.)

Döntés a Nagykovácsi, Száva utca felnőtt háziorvosi rendelő magánrendelés céljából helyiség béreli díjának meghatározásáról

177/2012. (XII.13.)

Döntés a Nagykovácsi Általános iskola közétkeztetés tárgyában kiírt pályázat lezárásáról

176/2012. (XII.13.)

2013. évi folyószámlahitel igénybevétele

 174/2012. (XI.22.)

Döntés Remeteszőlős Önkormányzattal Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó előzetes feltételekről

173/2012. (XI.22.)

Állásfoglalás virágládák és komposzttárolók közterületen való elhelyezhetőségének lehetőségéről.

172/2012. (XI.22.)

2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása

171/2012. (XI.22.)

Döntés a 39/2012. (III. 29.) számú határozat további kiegészítéséről

170/2012. (XI.22.)

Döntés védőnői pályázat kiírásáról 

169/2012. (XI.22.)

A 2013. évi kistérségi belsőellenőrzési terv elfogadása

168/2012. (XI.22.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

167/2012. (XI.22.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a 2013. évi költségvetési koncepciójáról

166/2012. (XI.22.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2012. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről

163/2012. (X.18.)

Döntés a 2012. évi Víziközmű Beruházási terv módosításáról

 

NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV

162/2012. (X.18.)

Döntés a Nagykovácsi, 0136. hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlanrész jogosulatlan igénybevételéről

161/2012. (X.18.)

 Döntés Mérei László ( 885 hrsz. , Nk. Park u. 19.) tulajdoni igényének elismeréséről 

 

160/2012. (X.18.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 1696 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan telekhatár rendezéséről az önkormányzati tulajdonú hrsz:1697 ingatlanból cca 48 m2-es területrész értékesítéséről 

159/2012. (X.18.)

Döntés az Országos Informatikai Programiroda által meghirdetett, „Informatika és közigazgatás 2012.” című pályázat benyújtásáról

158/2012. (X.18.)

Döntés az EKOP-3.1.3 kódszámú, „Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre” című pályázat előkészítéséről

157/2012. (X.18.)

Döntés a KEOP- 5.5.0 kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések” főcsoportba tartozó pályázatok előkészítéséről

156/2012. (X.18.)

2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása

 

155/2012. (X.18.)

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról  

154/2012. (X.18.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozatról

 

153/2012. (X.18.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek II. féléves pénzügyi támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról szóló 114/2012. ( VII.13.) számú határozat módosításáról 

152/2012. (X.18.)

Döntés a Nagykovácsi Zenei Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról 

151/2012. (X.18.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola 2011/2012. oktatási évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

 

2012 évi iskolai beszámoló 

150/2012. (X.18.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2011/2012. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

149/2012. (X.18.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. -vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról

148/2012. (X.18.)

Döntés a NATÜ Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról

147/2012. (X.18.)

Döntés a NATÜ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

146/2012. (X.18.)

Döntés a NATÜ Kft. negyedéves beszámolójának elfogadásáról

145/2012. (X.10.)

Döntés a „Megállapodás a járási hivatalok kialakításához„ tárgyú Megállapodás jóváhagyásáról. 

 

Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához

 

Megállapodás a járási hivatalok kialakításához„ tárgyú Megállapodás jóváhagyásáról.

144/2012. (X.01.)

Döntés a 82/2012 (VI.21.) határozat módosításáról

143/2012. (IX.20.)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Z 143/2012. (IX.20.) HATÁROZATA

142/2012. (IX.20.)

Döntés a 69/2012. ( V.21.) számú határozat módosításáról

 

141/2012. (IX.20.)

Döntés Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás részére a hulladék begyűjtésre vonatkozó közbeszerzési eljárásra vonatkozó megbízásról

140/2012. (IX.20.)

Döntés Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás által alapított vagyonkezelői cégben történő belépésről

 

139/2012. (IX. 20.)

Elvi állásfoglalás Remeteszőlős Önkormányzattal közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról

 

138/2012. (IX.20.)

Döntés Nagykovácsi Kolozsvár tér 25. – hrsz: 731, volt kultúrház – ingatlan megosztásáról, a megosztás során keletkező ingatlanok forgalomképessé tételéről. 

 

137/2012. (IX.20.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 4353 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan telekhatár rendezéséről és az önkormányzati tulajdonú 4352 hrsz-ú ingatlanból cca 80 m2 területrész értékesítéséről

136/2012. (IX.20.)

Döntés külterületi ingatlan eladási ajánlatáról 

135/2012. (IX.20.)

Döntés a szociális étkezés tekintetében tartott hatósági ellenőrzés megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

134/2012. (IX.20.)

Döntés a 111/2012. (VII.13.) számú határozat módosításáról

133/2012. (IX.20.)

2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása

132/2012. (IX.06.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Infektológia szakterület tekintetében ellátási területének módosítása

 

131/2012. (IX.06.)

Elvi döntés a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Iroda bútorainak megvásárlásáról

 

130/2012. (IX.06.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 2192 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan telekhatár rendezéséről az önkormányzati tulajdonú hrsz:932/8 ingatlanból cca 56 m2-es területrész értékesítéséről

 

129/2012. (IX.06.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat és egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról

 

128/2012. (IX.06.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat  és egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról

127/2012. (IX.06.)

Nagykovácsi Séta utca (Erdő utca – Dózsa György utca) vízvezetékének rekonstrukciója” című közbeszerzési eljárást lezáró döntés– nyertes ajánlattevőről

126/2012. (IX.06.)

Nagykovácsi Séta utca (Erdő utca – Dózsa György utca) vízvezetékének rekonstrukciója” című közbeszerzési eljárás érvényességének megállapítása

125/2012. (IX.06.)

Döntés Vis maior pályázat beadásához önész biztosításáról, valamint a szükséges nyilatkozatokról

124/2012. (IX.06.)

Döntés a 39/2012. (III. 29.) számú határozat kiegészítéséről

 

123/2012. (IX.06.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

122/2012. (VII.13.)

Döntés a Somodi Károlyné, Nagy Gábor, Horváth Csabáné, Beöthy György és dr. Born Miklós termőföld felajánlásáról

121/2012. (VII.13.)

Döntés az Öregiskola (Kossuth L. u. 78. Hrsz:406) és a Faluház (Templom köz 6. Hrsz:405) telkeinek egyesítéséről az inkubátorház megvalósítása céljából. 

120/2012. (VII.13.)

Nagykovácsi 1347 hrsz-ú belterületi kivett közterület megnevezésű ingatlan besorolásának megváltoztatása

119/2012. (VII.13.)

Döntés Mosolygó István állattartásról szóló fellebbezési ügyében.

118/2012. (VII.13.)

Döntés a TÁMOP-2.4.5-12/8 számú A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések; Rugalmas munkahelyek című pályázat előkészítéséről

117/2012. (VII.13.)

Döntés „innovatív iskola” EU-s pályázaton való részvételről

116/2012. (VII.13.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár konzorciumi tagként való csatlakozása a TAMOP 3.2.12-12/1KMR a kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázathoz.

115/2012. (VII.13.)

Döntés laboratóriumi szolgáltatás helyben történő biztosításáról

 

114/2012. (VII.13.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek II. féléves pénzügyi támogatására kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról

113/2012. (VII.13.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 2192 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan telekhatár rendezéséről az önkormányzati tulajdonú hrsz:932/8 ingatlanból cca 56 m2-es területrész értékesítéséről 

112/2012. (VII.13.)

Döntés a Nagykovácsi köztemetőben (hrsz:212) lévő ravatalozóépület bontásáról és új ravatalozó építéséről.

111/2012. (VII.13.)

A HUSK/1101/1.1.1/0361 számú „Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis- és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében” című pályázathoz szükséges projektmenedzseri feladatok ellátása

110/2012. (VII.13.)

A HUSK/1101/1.1.1/0361 számú „Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis- és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében” című pályázathoz szükséges önrész elkülönítése

109/2012. (VII.13.)

2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása

108/2012. (VII.13.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás 

107/2012. (VII.13.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról

106/2012. (VI.21.)

 Döntés Andód (Szlovákia) testvérvárosi kapcsolatról

105/2012. (VI.21.)

 Döntés a 4420/115 hrsz-ú kisajátítási kártalanítási összegének kiegészítéséről

104/2012. (VI.21.)

 Döntés Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról

103/2012. (VI.21.)

 Döntés dr. Jani Ágnes Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos helyettesítése ügyében

102/2012. (VI.21.)

 Döntés a 63-as jelzésű autóbuszjárat üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról

101/2012. (VI.21.)

 Döntés a Nagykovácsi Hrsz: 604, 605, 606 földrészletek önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése