NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Vállalkozói Inkubátorház

   (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja: 2015. március 19. (csütörtök) 17.00 órakor

 

Napirend előtt:

  • Írásbeli tájékoztató lejárt határidejű határozatokról
  • Írásbeli tájékoztató a folyamatban lévő jogügyletekről

Napirend:

1.Döntés a Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

E-27/2015 PB

2.A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-28/2015 ÜB

3.Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Papp István jegyző

E-34/2015 ÜB

4.Lenvirág Bölcsőde és Védőnő Szolgálat intézmény alapításáról szóló 8/2015. (I. 22.) számú határozat módosítása

Alapító okirat
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Dr. Németh Zsanett aljegyző

E-29/2015 EÜB

5.Döntés a 2015. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-30/2015 PB

6.Döntés a Kispatak Óvoda 2015. évi nyári nyitvatartási rendjéről
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-31/2015 OKB

7.Döntés a Kispatak Óvoda 2015/2016. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-32/2015 OKB

8.Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-33/2015 PB

9.Döntés a Nagykovácsi belterület 4561/2. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon „Nagykovácsi Teniszcentrum” kialakításának elvi lehetőségéről
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző

E-35/2015 PB, OKB  

10.Döntés a Buda-Cash Brókerház megszűnése miatt nehéz anyagi helyzetbe került önkormányzatok támogatásáról
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E-36/2015 PB

11.Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző

E-39/2015 OKB

12.Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezető kinevezéséről – ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ
Az előterjesztés 2015. március 18-án kerül kiküldésre
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Dr. Németh Zsanett aljegyző

E-37/2015 EÜB

13.Döntések a Nagykovácsi 1001/3 és 03 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai által felajánlott ingatlancseréről az önkormányzati tulajdonú 4682/3, 4682/4 és 4682/5 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában – ­ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

E-38/2015 PB

14.Egyebek

Nagykovácsi, 2015. március 12.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester