MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

 

 

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Időpontja: 2012.december 13. (csütörtök) 14.00 óra

 

 

Napirend:

 

1. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének 5. számú módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. vezető

E- 181

PB

 

2. A 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E-174

PB

 

3. Döntés az élelmezési nyersanyagnormákra vonatkozó rendelet-tervezetről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 182

PB

 

4. Döntés a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól szóló 3/2011. (II.1.) számú Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: dr. Zakály Erzsébet igazgatási ügyintéző

E- 175

ÜB

 

5. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról, és annak szabályairól szóló 12/2007. (V. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Zakály Erzsébet igazgatási üi.

E- 170

PB

 

6. Döntés az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 18/2012. (IV. 25. ) számú Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: dr. Zakály Erzsébet igazgatási ügyintéző

E- 167

ÜB

 

7. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 30/2007. (XI. 20.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Zakály Erzsébet igazgatási üi.

E- 168

PB

8. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, intézményi terem és egyéb ingatlan) bérleti és használati díjáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 172

PB

 

Szünet

 

9. Döntés a Nagykovácsi Általános iskola spotpálya felújítás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárásól

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 178

PB

 

10. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és intézményeire vonatkozó Beszerzési Szabályzat elfogadásáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 183

ÜB-PB

 

11. Döntés Önkormányzati szakfeladat-szám változásról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: Pappné Molnár Afrodité pü-i ügyintéző

E- 169

PB

 

12. Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-vel kötendő bérleti szerződésekről szóló 90/2012. (VI.21.) számú Kt. határozat módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 172

PB

 

13. Döntés gyepmesteri feladatok ellátására pályázati kiírásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önk. ov.

E- 164

-

 

14. Döntés a Linum Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 176

PB

 

15. Döntés a 2012. évi belső ellenőri tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 173

PB

 

16. Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. munkaterve

Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviselő

E-166

ÜB

Szünet

 

17.Döntés dr. Koltay Angéla fióktelep bejegyzésre vonatkozó kérelmének elbírálásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr.Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 180

-

18. Döntés határozatok visszavonásáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: Balzó Edina önk. ov.

E- 165

-

 

19. Beszámoló az Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsának 2011, 2012. évi munkájáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

E-171

ÜB

 

20. Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásról szóló szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr.Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E-184

PB

 

21. Budakeszihez való csatlakozás kistérségi feladatellátásra vonatkozó megállapodással

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

E- 185

ÜB-PB

 

22. Döntés polgármesteri jutalomról

Előterjesztő: Dér Zsuzsanna képviselő

E-163

PB

 

Zárt ülés:

 

23. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 162

ÜB-PB

 

24. Indítványok, javaslatok:

- Pályázati beszámoló 2012. évről

- Közbeszerzési eljárásokról beszámoló 2012.   

- Társadalmi vitára bocsátásról szóló rendelethez érkezett észrevételekről

 

Nagykovácsi, 2012. december 05.

             Bencsik Mónika

               polgármester

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Meghívó Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági ülésére  Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Az ülés időpontja: 2012. november 19.  (hétfő) 8.00 óra   Napirend:  1. Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) sz. rendelet módosításáról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 149 PB-ÜB

            2. Indítványok, javaslatok:   Nagykovácsi, 2012. november 15. Diószeghy Tünde s.k. elnök     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsági ülésére Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. november 19.  (hétfő) 15.00 óra   Napirend: 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. éves gazdálkodásának háromnegyed éves teljesüléséről Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző   Mellékletek: Hivatal pf mérlegeönkormányzat háromnegyedéves pf.mérlegönkorm.saját pf mérlegeiskola pf mérlege ,óvoda pf mérlege  öregiskola pf mérlegeÖSSZESÍTETT MÉRLEG 2012

E- 158 PB

2. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek 2013. éves költségvetési koncepciójáról   Költségvetési koncepció 2013 alpolgármester vélemény Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. vezető

E- 159 PB

3. Javaslat a helyi adók mértékére, illetve a helyi adókról szóló rendelet módosítására Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 151 PB

4. Javaslat a szilárd hulladék szállítási díjak meghatározására és az erről szóló rendelet módosításra Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előadó: dr. Zakály Erzsébet igazgatási ügyintéző

E- 154 PB

  5. Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) sz. rendelet módosításáról     Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 149 PB-ÜB

6. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 155 PB

7. Döntés a Waldorf Óvodai Alapítvány támogatási kérelméről Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 160 PB

8.  2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Balzó Edina önkormányzati ov.

E- 161 PB

9. Döntés Remeteszőlős Önkormányzattal Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó előzetes   Remeteszőlős 87_2012 Kt.hat. melléklet Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 150 PB

10. Indítványok, javaslatok: - Tájékoztató a folyamatban lévő jogügyletekről   Nagykovácsi, 2012. november 15. Dér Zsuzsanna s.k. elnök   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. november 22. (csütörtök) 16.00 óra   Napirend:    1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. éves gazdálkodásának háromnegyed éves teljesüléséről Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 158 PB

2. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek 2013. éves költségvetési koncepciójáról   Költségvetési koncepció 2013 alpolgármester vélemény Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. vezető

E- 159 PB

3. Javaslat a helyi adók mértékére, illetve a helyi adókról szóló rendelet módosítására Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 151 PB

4. Javaslat a szilárd hulladék szállítási díjak meghatározására és az erről szóló rendelet módosításra Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előadó: dr. Zakály Erzsébet igazgatási ügyintéző

E- 154 PB

  Szünet 5. Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) sz. rendelet módosításáról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 149 PB-ÜB

6. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 155 PB

7. Döntés a fogászati rendelési idő módosítása ügyében Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 153    

8. Döntés a Waldorf Óvodai Alapítvány támogatási kérelméről Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 160 PB

9. Döntés a 39/2012. (III. 29.) számú határozat további kiegészítéséről Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Szabó Bernadett pályázati referens

E- 156 -

10.  2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Balzó Edina önkormányzati ov.

E- 161 PB

11. Közterületi virág és komposztládákra vonatkozó kérelmekről állásfoglalás Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előadó: dr. Zakály Erzsébet igazgatási ügyintéző

E- 152 -

12. Döntés Remeteszőlős Önkormányzattal Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó előzetes Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 150 PB

13. Indítványok, javaslatok: - Tájékoztató a folyamatban lévő jogügyletekről   Nagykovácsi, 2012. november 15. Bencsik Mónika

      polgármester

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Időpontja: 2012.október 18. (csütörtök) 16.00 óra

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletének 4. sz. módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 141   ÜB    

2.Döntés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 2/2003.      ( II. 03.) Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. osztályvezető

E- 136  PB     

3. Döntés a NATÜ Kft. negyedéves beszámolójának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról. A FEB ügyrendjének elfogadásáról és az Együttműködési Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. osztályvezető

                    Balzó Edina önk. osztályvezető

135  ÜB-PB   

4. Döntés a Kispatak Óvoda és a Nagykovácsi Általános Iskola 2011/2012. nevelési oktatási évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó:.-

E- 137  ÜB     

5. Döntés a Nagykovácsi Zenei Alapítvánnyal és a Nagykovácsi Alkotóművészek Egyesületével kötött támogatási szerződések tekintetében előterjesztett kérelmekről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr.Halmosi-Rokaj Odett ig. osztályvezető

E- 139  PB     

6. Döntés a Nagykovácsi belterület 1696 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan telekhatár rendezéséről az önkormányzati tulajdonú hrsz:1697 ingatlanból cca 48 m2-es területrész értékesítéséről                       Zárt ülés

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

E- 138  PB     

7. Döntés Mérei László ( 885 hrsz., Nagykovácsi. Park u. 19.) tulajdoni igényének elismeréséről                   Zárt ülés

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. osztályvezető

E- 140  PB     

8. Döntés a Nagykovácsi, 0136. hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlanrész jogosulatlan igénybevételéről                              Zárt ülés

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

E- 142  PB     

9. Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Beruházási Tervének módosításának elfogadásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önk. osztályvezető

E- 144  PB     

10.         Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozatról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. osztályvezető

E- 143  PB     

11. Indítványok, javaslatok:

- Tájékoztatás a Kossuth L. u. 64. (Hrsz:390) keleti részének – volt pártiroda, „lakás” hasznosításának állásáról.

- Autómentes nap

- Budakeszi Rendőrőrs Parancsnok megbízatása

Nagykovácsi, 2012. október 10.

  Bencsik Mónika

    polgármester

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012.szeptember 20. (csütörtök) 16.00 óra  

Napirend:

1. Döntés Nagykovácsi Nagyközség köztereinek és középületeinek fellobogózási rendjéről szóló rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: -

E- 123

ÜB-PB

2. Döntés a társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: -

124

ÜB

 

3. Döntés a az állattartásról szóló 24/2011. (XI.2.) sz. Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:.dr. Zakály Erzsébet

E- 128

ÜB

 

4. 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető

E- 122

PB

5. Döntés a 111/2012. (VII.13.) számú határozat módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Szabó Bernadett pályázati referens

E- 121

PB

 

6.Döntés a szociális étkezés tekintetében tartott hatósági ellenőrzés megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. oszályvez.

E- 126

PB

7. Döntés külterületi ingatlan eladási ajánlatáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett ig.osztályvez.

E- 129

PB

8. Döntés a Nagykovácsi belterület 4353 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan telekhatár rendezéséről és az önkormányzati tulajdonú 4352 hrsz-ú ingatlanból cca 80 m2 területrész értékesítéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett ig.osztályvez.

E- 130

PB

9. Döntés 28/2012 (II.23.) határozat kiegészítéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett ig.osztályvez.

E- 131

PB

 

10. Döntés Nagykovácsi Kolozsvár tér 25 – hrsz:731, volt kultúrház – ingatlan megosztásáról, a megosztás során keletkező ingatlanok forgalomképessé tételéről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

E- 127

PB

 

11. Elvi döntés Remeteszőlős Önkormányzattal közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 125

 

 

12. Indítványok, javaslatok

 

 

Nagykovácsi, 2012. szeptember 14.

               Bencsik Mónika

                 polgármester

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendkívüli képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Időpontja: 2012.szeptember 6. (csütörtök) 16.00 óra

A rendkívüli ülés összehívását a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.4.)önkormányzati rendelet 14.§ és 17.§ 4) bekezdés alapján rendeltem el.

 

Napirend:

 

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pénzügyi csop.vez.

E- 119

PB

TÁJÉKOZATÓ  TÁBLA 

2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pénzügyi csopvez.

E- 114

PB

 

Mellékletek:

FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT MÉRLEG 2012

Általános Iskola félévi

Óvoda félév

Önkormányzat félév

Öregiskola félévi

Polgármesteri Hivatal félév

Nemet Nemzetiségi Önkormányzat

3. Döntés a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: dr. Zakály Erzsébet igazgatási ügyintéző

E- 111

ÜB

 

4. Döntés az Általános Iskolában fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó:

E- 116

PB

 

5. Döntés a az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. ov..

E- 117

ÜB-PB

6. Döntés a 39/2012. (III. 29.) számú határozat kiegészítéséről (derogációs pályázat)

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önkormányzati ov.

E- 110

PB

 

 

7. Döntés Vis maior pályázat beadásához önész biztosításáról, valamint a szükséges nyilatkozatokról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önkormányzati ov.

E- 112

PB

Kapcsolat

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

2094 Nagykovácsi,

Kossuth Lajos u. 61.

Telefon: +36 26 389-566/103

Fax: +36 26 389-724

E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Hírarchívum