Az új rezsiszabályok szerint a gázár évi 1729 köbméterig kedvezményes mindenki számára, felette már bő hétszeres árat kell fizetni. Akik viszont jogosultak a támogatásra, azok növelhetik a kedvezményes árú mennyiséget. Ez azt jelenti, hogy a 3 gyermekes családok esetében 600 köbméterrel, a 4 gyermekeseknél 900 köbméterrel, további gyermekek esetén gyermekenként újabb 300 köbméterrel emelkedik a fogyasztási limit.
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan 2011. január 1-től került bevezetésre a nagycsaládos háztartásban élők részére adható kedvezmény.

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet rendelkezik. Eszerint minden önálló felhasználási hellyel rendelkező 20 m3/h óra alatti gázmérővel rendelkező lakossági fogyasztó évenként és felhasználási helyenként az I. árkategória szerinti (kedvezményes) díjszabás keretében 41040 MJ földgázmennyiséget vételezhet. A nagycsaládos kedvezmény ezen mennyiségen felül, további - a jogszabályban meghatározott - mértékig jogosít ezen az áron a földgáz vételezésére.

A nagycsaládos kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben a családok támogatásról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él, aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik.


A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. 

A kedvezmény érvényesítéséhez a mellékelt igénylőlapot szükséges kitölteni, melyet ügyfélkapunk keresztül, vagy személyesen Kormányablakban lehet beadni.

A kérelemhez önálló felhasználási hellyel rendelkező igénylő esetén mellékelni kell
a) a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát,
b) a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát,
c) az utolsó számla befizetésének bizonylatát.

További információ és útmutató az igénylőlap kitöltéséhez