MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:         

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2020. február 20. (csütörtök) 17 óra

 

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása E – 11

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB
 

2. Döntés Nagykovácsi Nagyközségben létesítendő kamerarendszer pénzügyi forrásának biztosításáról a 2020-2021-es években E – 19

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB

 

3. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről E – 12

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző, Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB


4. Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről E – 17

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 

5. Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2019. évi feladat-ellátási beszámolójának és a 2020. évi feladat-ellátási tervének elfogadásáról E – 14

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Fülöpp Miklós osztályvezető

Tárgyalja: PB

 

6. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata E – 13

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella aljegyző
Tárgyalja: PB

 

7. Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében lévő játszóterek nyitvatartási rendjéről E – 20

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: PB


8. Döntés a Mecsek utcai lakossági útépítés támogatásáról E – 15
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella aljegyző

Tárgyalja: PB

 

Zárt ülés:
9. Döntés a Nagykovácsi Gémeskút utca 81 m2 területrészének értékesítéséről 
E – 18

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

 

10. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2020. évi szabadságolási ütemterve E – 16

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

 

Nagykovácsi, 2020. február 12.

 

                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin        

                                                                                       polgármester