Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nagykovácsi Teleki-Tisza-kastélykomplexum ingatlanfejlesztése keretében megindult építési engedélyezési eljárásban ügyfélként kiértesített ingatlantulajdonosok az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet 10.§ (4) bekezdése alapján csak abban az esetben gyakorolhatják ügyféli jogukat, ha a döntés kiadmányozásáig (2022. június 14.) ügyféli nyilatkozatot tesznek.

A kapcsolattartás lehetséges formája papír alapú, vagy elektronikus (az ÉTDR alkalmazás felületén: www.etdr.gov.hu).