Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve meghirdeti a

Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege a csatolt dokumentumokban, valamint a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján olvasható.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

 

A pályázatokat papír alapon (nyomtatott formában), aláírva a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtaniA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Kötelező mellékletek:

-          A felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás (csak „A” típusú pályázat esetében!)

-          Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről („A” és „B” típusú pályázat esetében!)

-          Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. („A” és „B” típusú pályázat esetében!)

-          Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és abból kinyomtatott pályázati adatlap