100/2015. (VI. 08.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 8-i rendkívüli ülésének napirendje

99/2015. (VI. 01.)

Döntés 2094 Nagykovácsi, Rozmaring utca 4-6. (930/1, 930/2, 930/3 és 930/4 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlanok értékesítéséről

98/2015. (VI. 01.)

Döntés a Képviselő-testület 29/2015. (II. 19.) számú határozatának visszavonásáról

97/2015. (VI. 01.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői 
pozíciójára vonatkozó pályázati eljárás eredményéről

96/2015. (VI. 01.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról.
Pályázati alcél: ,,Óvodai,iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása”

95/2015. (VI. 01.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: ,,Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”

94/2015. (VI. 01.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról.
Pályázati alcél: ,,Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” 

93/2015. (VI. 01.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél:
,,Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása”, ,,Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”,
,,Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása”

Z-88-92/2015. (V. 21.)

A Nagykovácsi Általános iskola intézményvezetői pályázatainak
véleményezése

Z-87/2015. (V. 21.)

Elvi döntés a túlkerített ingatlanok tulajdonosai által vételár elengedés
vagy csökkentés tárgyában benyújtott kérelmek elbírálásáról

Z-86/2015. (V. 21.)

Döntés túlkerítés tárgyában benyújtott kérelemről

85/2015. (V. 21.)

Döntés a Képviselő-testület 2015. év II. félévi munka- és üléstervéről

84/2015. (V. 21.)

A Tisza István kör kezdeményezése rovás feliratos helységnévtábla állítására

83/2015. (V. 21.)

Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról

82/2015. (V. 21.)

Döntés a kárpátaljai Kisszelmenc/Palágykomoróc települések önhibáján kívül kialakult nehéz helyzete miatt anyagi támogatás nyújtásáról

81/2015. (V. 21.)

A Nagykovácsi Általános Iskola által szervezett nyári Öko Tábor támogatása

80/2015. (V. 21.)

Döntés a Zsigmond Dentál Fogászati Kft. helyiségbérleti díjáról

79/2015. (V. 21.)

Döntés az Egészségügyi és szociális bizottság módosító indítványáról a Zsigmond Dentál Fogászati Kft. helyiségbérleti díjával kapcsolatban

78/2015. (V. 21.)

Döntés dr. Zsigmond Lívia és dr. Jani Ágnes (Zsigmond Dentál Kft.) feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról

77/2015. (V. 21.)

Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél:
„Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése új konyha létesítésével”, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzése.

76/2015. (V. 21.)

Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan

75/2015. (V. 21.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2014. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

74/2015. (V. 21.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi pénzügyi beszámoló

73/2015. (V. 21.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 21-i ülésének napirendje

72/2015. (V.8.)

Döntés a „Nagykovácsi Nagyközség közvilágítási hálózatának
korszerűsítése” (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0075 azonosítási számú pályázat
keretében)tárgyában megindított Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertes
pályázatának kiválasztásáról

71/2015. (V.8.)

Döntés a „Nagykovácsi Nagyközség közvilágítási hálózatának
korszerűsítése” (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0075 azonosítási számú pályázat
keretében) tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás többletköltségének
biztosításáról

z 69/2015. (IV.23.)

Döntés túlkerítés tárgyában benyújtott kérelemről

z 68/2015. (IV.23.)

Döntés a Nagykovácsi Gémeskút utca 1718/1 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlan (1699 m2
, beépítetlen terület) értékesítéséről

z 67/2015. (IV.23.)

Döntés Szabályozási Terv megrendeléséről a Nagykovácsi Teleki-Tisza
kastély ingatlanjaira (Hrsz:307 és 919/1), a Magyar Cserkész Szövetség általi
fejlesztések megvalósítása érdekében.

66/2015. (IV.23.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatására 2015. évben kiírt pályázatra érkezett
pályázati dokumentációk elbírálásáról

65/2015. (IV.23.)

Döntés az egyházak támogatásáról

64/2015. (IV.23.)

Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében kialakítandó
Budakeszi Járási Mentési Pont támogatásáról

63/2015. (IV.23.)

Döntés a központi háziorvosi ügyeleti ellátásra kötött megállapodás
felmondásáról és közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítéséről

62/2015. (IV.23.)

Döntés előzetes szándéknyilatkozatról a Virágos sétány és a Lombos
utca csatlakozásánál lévő, hrsz: 4682/5, 709 m2 területű önkormányzati ingatlan
park létesítése céljából történő, határozatlan idejű használatba adásáról

61/2015. (IV.23.)

Döntés Nagykovácsi külterület 0150 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
ingatlan tekintetében állami tulajdon ingyenes átadásának kezdeményezéséről

60/2015. (IV.23.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő
víziközművek Magyar Állam részére ingyenes tulajdonba adásáról

59/2015. (IV.23.)

A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata

58/2015. (IV.23.)

Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi
beszámolójának elfogadásáról

57/2015. (IV.23.)

Döntés  a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság
Budakeszi Rendőrőrs 2014. évi beszámolójának elfogadásáról

MELLÉKLET

56/2015. (IV.23.)

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szervezeti és működési
szabályzatának elfogadása

55/2015. (IV.23.)

Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN 2014. ÉVBEN
ELVÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIRÓL

54/2015. (IV.23.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. közötti évekre
vonatkozó gazdasági programja

Z-52/2015 (III.19)

Javaslat a Magyar Cserkészszövetséggel kialakítandó együttműködési megállapodásról való tárgyalásra történő felhatalmazásra

Z-51/2015 (III.19)

Döntés Nagykovácsi Hrsz:03 (3931 m2, kivett, vízmű) telekrendezés után megmaradó 3457 m2 területrészének, és a Hrsz:4682/3
(813 m2, kivett, beépítetlen terület), továbbá a Hrsz:4682/4 (774 m2, kivett, beépítetlen terület) ingatlanok cseréjéről

Z-49/2015. (III.19.)

Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézmény magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati eljárás eredményéről 

48/2015. (III.19.)

Döntés a II. Nagykovácsi Mesekönyvfesztivál támogatásairól

47/2015. (III.19.)

Döntés a II. Nagykovácsi Mesekönyvfesztivál támogatásairól

46/2015. (III.19.)

Döntés a II. Nagykovácsi Mesekönyvfesztivál támogatásairól

45/2015. (III.19.)

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat

44/2015. (III.19.)

Döntés a Buda-Cash Brókerház megszűnése miatt nehéz anyagi helyzetbe került önkormányzatok támogatásáról

43/2015. (III.19.)

Döntés a Nagykovácsi belterület 4561/2. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon „Nagykovácsi Teniszcentrum” kialakításának elvi lehetőségéről

42/2015. (III.19.)

Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

41/2015. (III.19.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2015/2016. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről

39/2015. (III.19.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2015. évi nyári nyitvatartási rendjéről

38/2015. (III.19.)

Döntés a 2015. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról

36/2015. (III.19.)

Lenvirág Bölcsőde és Védőnő Szolgálat intézmény alapításáról szóló 8/2015. (I. 22.) számú határozat módosítása

35/2015. (III.19.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről

34/2015. (III.19.)

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata

PHSZMSZ 2015.03.19.

33/2015. (III.19.)

Nagykovácsi Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása

32/2015. (III.19.)

Nagykovácsi Településfejlesztési Koncepció elfogadása

26/2015. (2.19.)

Döntés az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok
bizottsága elnökének és tagjának megválasztásáról

25/2015. (2.19.)

Döntés „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

24/2015. (2.19.)

Döntés a nagykovácsi labdarúgópálya használatáról

23/2015. (2.19.)

Döntés a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
készített beszámoló elfogadásáról

22/2015. (2.19.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi
beszámolójának elfogadásáról

21/2015. (2.19.)

Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások
elszámolásainak elfogadásáról

20/2015. (2.19.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata valamint a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK) Zrt. között kötendő megállapodásról

19/2015. (2.19.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló rendelettervezetéhez
az Egészségügyi és szociális bizottság módosító javaslatáról

18/2015. (2.19.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendelet-tervezetéhez a Pénzügyi és településfejlesztési bizottság módosító
indítványáról

17/2015. (2.19.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendelet-tervezetéhez Fodor Attila képviselő által tett módosító indítványáról

16/2015. (2.19.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendelet-tervezetéhez a polgármester módosító indítványáról

15/2015. (1.22.)

Döntés a Z-130/2014 (Xll.16.) Kt. határozat módosításáról

14/2015. (1.22.)

Döntés a 2014. decemberi jégkár kapcsán az ebr42: 237 402 Vis maior
pályázat beadásához önész biztosításáról, valamint a szükséges
nyilatkozatokról

13/2015. (1.22.)

A Böngésző e. hirdetési újságban megjelenő Önkormányzati Hírek
kiadása és terjesztése tárgyában megkötendő szerződés

12/2015. (1.22.)

Döntés Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának kiválasztásáról

11/2015. (1.22.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat könyvvizsgálójának
kiválasztásáról

10/2015. (1.22.)

Döntés a „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány
Kuratóriumának és Ellenőrző Bizottságának megválasztásáról

9/2015. (1.22.)

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezetői pályázat

8/2015. (1.22.)

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat nevű intézmény alapítása

7/2015. (1.22.)

Döntés Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT} Társulási
Megállapodásának (Megállapodás} kettes számú módosításának elfogadásáról

6/2015. (1.22.)

Döntés Felcsút Község Önkormányzat Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladék-gazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásáról

5/2015. (1.22.)

Megállapodás kötése a Vállalkozói Inkubátorház „A” épületének
működtetésére

4/2015. (1.22.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2094 Nagykovácsi
Tisza István tér 7. szám alatti ingatlan helyiségére vonatkozó bérleti díj
megállapításáról,

3/2015. (1.22.)

Döntés a Vállalkozói Inkubátorház helyiségei bérleti díjának
meghatározásáról – II.

2/2015. (1.22.)

Döntés a Vállalkozói Inkubátorház helyiségei bérleti díjának
meghatározásáról – 1.

1/2015. (1.22.)

Döntés a Képviselő-testület 2015. év 1. félévi munka- és üléstervéről