131/2014. (XII. 16.)

Felhatalmazás a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt (DMRV Zrt) közgyűlés tartása nélküli határozat hozatal kezdeményezésére

130/2014. (XII. 16.)

Döntés a Gyümölcs utca (hrsz:1376) cca 240 m2-es, a Gyümölcs utca 7. (hrsz:1377) és Gyümölcs utca 14. (hrsz:1375) közötti területrészének használatáról, közterület-használati díjának megállapításáról.

129/2014. (XII. 16.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete Z58/2012.(IV.19.) határozata alapján megindított peres eljárás szüneteltetéséről .

128/2014. (XII. 16.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete 175/2011. (Xl|.15.) számú határozatának módosításáról

127/2014. (XII. 16.)

 NATÜ Kft. megbízott ügyvezető kinevezése

126/2014. (XII. 16.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról és díjazásáról.

125/2014. (XII. 16.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottság tagjáról lll.

124/2014. (XII. 16.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottság tagjáról ll.

123/2014. (XII. 16.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottság tagjáról l.

122/2014. (XII. 16.)

Hozzájárulás Nagykovácsi Víziközmű Kft. által kötendő egyezséghez

121/2014. (XII. 16.)

Döntés Nagykovácsi Víziközmű Kft. korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadásáról

120/2014. (XII. 16.)

Döntés a 2015. évi belső ellenőrzési  terv elfogadásáról

119/2014. (XII. 16.)

Döntés Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadásáról

118/2014. (XII. 16.)

Döntés Solymár Ezüstkor Szociális Gondozóközpont által biztosított feladatellátási szerződés meghosszabbitásáról

117/2014. (XII. 16.)

Döntés a gyermek házi orvosi körzetek változtatásáról

116/2014. (XII. 16.)

Döntés védőnői  körzethatárok megállapításáról Nagykovácsiban

115/2014. (XI. 20.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2015. évi fordulójának elbírálása

114/2014. (XI. 20.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Intézményi Tanácsába való delegálásról III.

113/2014. (XI. 20.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Intézményi Tanácsába való delegálásról II.

112/2014. (XI. 20.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Intézményi Tanácsába való delegálásról I.

111/2014. (XI. 20.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

110/2014. (XI. 20.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és a módosító okirat elfogadásáról

109/2014. (XI. 20.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Igazgatója kérelméről, néptánc oktatás engedélyezése az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban

108/2014. (XI. 20.)

Döntés 2015. évi likvidhitel-keret igénybevételéről

107/2014. (XI. 20.)

Étkeztetési közbeszerzés jogorvoslati eljárását lezáró Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat következtében meghozandó Képviselő-testületi döntés

106/2014. (XI. 20.)

Döntés az ebr42: 216 482 Vis maior pályázat beadásához önész biztosításáról, valamint a szükséges nyilatkozatokról

105/2014. (XI. 20.)

Döntés a 90/2014 (IX.25.) Határozat módosításáról

104/2014. (XI. 20.)

Belterületi utak hó- és síkosság mentesítése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén vállalkozási keretszerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról

103/2014. (XI. 20.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2014. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről

102/2014. (X. 22.)

Döntés a társadalmi megbízatású - nem képviselő ~ alpolgármester tiszteletdíjáról

101/2014. (X. 22.)

Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról