192/2013. (XII. 12.)

 Tájékoztató a 2013. évi pályázatokról

191/2013. (XII. 12.)

 Döntés Bárdos Iván képviselő szavazásból való kizárásáról

190/2013. (XII. 12.)

 Dr. Koltay Angéla kérelme

189/2013. (XII. 12.)

 Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi munkaterve

188/2013. (XII. 12.)

 NATÜ Kft. megbízott ügyvezető kinevezése

187/2013. (XII. 12.) 

 Döntés a NATÜ Kft Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról

186/2013. (XII. 12.)

 Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó megállapodás meghosszabbításáról

185/2013. (XII. 12.)

 Döntés kegyeleti közszolgáltatás végző kijelöléséről és szociális temetési parcella kijelöléséről

184/2013. (XII. 12.) 

Döntés 2014. évi likvidhitel-keret igénybevételéről 

183/2013. (XII. 12.)

Döntés Zoltai Dénes Bence munkajogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésének hozzájárulásáról 

182/ 2013. (XI. 28.)

 Döntés Zoltai Dénes Bence munkajogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésének hozzájárulásáról

181/ 2013. (XI. 28.)

 Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2013. (IV.25.) számú határozatának módosításáról

180/ 2013. (XI. 28.)

 Döntés dr. Jani Ágnes Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos helyettesítése ügyében

179/2013.

(XI. 28.)

 Egyetértés a Kispatak Óvoda SZMSZ és a 2013/2014. nevelési év Munkaterv szabályzataival.

178/2013.

(XI. 28.)

 Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány új Kuratóriumi tagok megválasztása, alapító okirat módosítása

177/2013.

(XI. 28.)

Pénzeszköz átadási megállapodás Informatikai Biztonsági Szabályzat Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében történő elkészítéséről

176/2013.

(XI. 28.)

Szociális feladat ellátásának biztosítása

175/2013.

(XI. 28.)

 NATÜ Kft Vagyonkezelési szerződés módosítása

174/2013.

(XI. 28.)

 2014. évi Belső ellenőrzési terv

173/2013.

(XI. 28.)

 2013. évi Közbeszerzési terv módosítása

172/2013.

(XI. 28.)

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása

171/2013.

(XI. 28.)

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2013. évi költségvetés első háromnegyed évi teljesítéséről

170/2013.

(XI. 21.)

 Döntés a védőnői kinevezésről szóló Z 155/2013. (X. 31.) határozat módosításáról

169/2013.

(XI. 21.)

 NATÜ Kft. „ázsiós” tőke meghatározása

168/2013.

(XI. 21.)

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete felperes által,Bencsik Mónika alperes ellen polgármesteri tisztség megszüntetése iránti perben Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának jogi képviseletét a Képviselő Testület által felkért Dr. Galambos L. Eszter ügyvéd képviselje.

167/2013.

(XI. 21.)

 Döntés a „Hó- és síkosság mentesítés Nagykovácsi közigazgatási területén 2013-2014 idényre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról

166/2013.

 (X. 31.)

 Döntés a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok jogosultak részére történő eljuttatásának módjáról.

165/2013.

 (X. 31.)

 Intézményi tanácsba való delegálás

164/2013.

 (X. 31.)

 Pest megyei Kitűntető díjak adományozására javaslat

163/2013.

(X. 31.)

 Z 56/2013. (III. 28.) számú Kt. határozat visszavonása

162/2013.

(X. 31.)

 Nagykovácsi Nagyközség Szatmári Lajos díjjal kitüntetett polgár temetési költségeinek Önkormányzat által történő átvállalása

161/2013.

 (X. 31.)

 Döntés hó- és síkosság mentesítés 2013. évi fedezetének biztosításáról

160/2013.

(X. 31.)

 Partneri együttműködés kialakítása a Főváros dél-nyugati agglomerációjában

159/2013.

 (X. 31.)

 A Nagykovácsi Általános Iskola 2012-2013. tanévi beszámolója

158/2013.

(X. 31.)

 Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a Z 55/2013. (III.28.) határozat módosításáról

157/2013.

(X. 31.)

 Döntés Dr. Pusztai István közterületre kihelyezni kívánt virágládái ügyében benyújtott fellebbezésében.

156/2013.

(X. 31.)

 Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és a módosító okirat elfogadásáról 

155/2013.

(X. 31.)

 Döntés védőnői kinevezésről

 

154/2013.

(X. 31.)

 „Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási határain belül kijelölt szilárd burkolatú utak és földutak útburkolat javítási (kátyúzási) munkálatainak elvégzése” felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról 

153/2013. (IX.11.)

 Bencsik Mónika polgármester sorozatos törvénysértő és mulasztásos tevékenysége

152/2013. (IX.11.)

Rákóczi utca útépítési beruházása

151/2013. (IX.11.)

Buda-környéki Önkormányzat „Társulási Megállapodás” módosítása

150/2013. (IX.11.)

 Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése a Nagykovácsi Általános Iskola számára” tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben 2013.07.22 napján KÉ 12179/2013. számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

149/2013. (IX.11.) 

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2013. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

148/2013. (VII.15.)

 Döntés a Kispatak Óvoda intézményvezetői pályázatról

147/2013. (VII.15.)

 Döntés Bárdos Iván kizárásáról személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból

146/2013. (VII.15.)

 Döntés Dékány Angella kizárásáról személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból

145/2013. (VII.15.)

 Döntés a Nagykovácsi, Rákóczi utca 66. szám alatt található, 49 m2 hasznos alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó – Demeter Veronika kérelméről

144/2013. (VII.15.)

 Döntés a „Karsztvíz kutató fúrás, termelőkút kivitelezése a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat részére” tárgyú beruházásról

143/2013. (VII.15.)

 Döntés az Erdősétány u. 7. szám Csille utcai telekhatára előtt lévő közterület (hrsz:932/8) 40 m² földrészletének használatáról, használati díjának megállapításáról.

142/2013. (VII.15.)

 Döntés az Általános Iskola (2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 101. sz. hrsz: 133) ingatlan elidegenítési tilalmáról

141/2013. (VII.15.)

ÁNTSZ szakvélemény alapján meghozandó intézményfenntartói döntések

140/2013. (VII.15.)

 ÁNTSZ szakvélemény alapján meghozandó intézményfenntartói döntések 

139/2013. (VII.15.)

 ÁNTSZ szakvélemény alapján meghozandó intézményfenntartói döntések

138/2013. (VII.15.)

 Döntés a 2013. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról

137/2013. (VII.15.)

 Döntés az ÁROP-1.A.6. számú, „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázat benyújtásáról szóló

 

136/2013. (VII.15.)

 Döntés a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „Óvodai korszerűsítés, férőhelyszám bővítés Nagykovácsiban” című projekt keretében a Kaszáló utcai tagóvoda bővítéséhez tartozó „Különféle eszközök beszerzése Nagykovácsi Kispatak Óvoda Kaszáló utcai tagóvoda részére a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

135/2013. (VII.15.)

 Remeteszőlős feladat-ellátási szerződések módosítása (gyermek és felnőtt háziorvosi és fogászati alapellátás, köztemető, nyilvános könyvtári ellátás); új szerződés laboratóriumi szolgáltatás igénybevételére

134/2013. (VII.15.)

 NAMI „Együttműködési megállapodás” elfogadása

133/2013. (VII.15.)

 Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról

 132/2013. (VII.15.)

 Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

131/2013. (VI.20.)

 Döntés a Nagykovácsi Rozmaring u. 4-6. 930 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztásáról.

130/2013. (VI.20.)

 Döntés a Képviselő-testület 2013. évi II. félév munka és üléstervéről

129/2013. (VI.20.)

 Döntés Nagykovácsi Nagyközség Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

128/2013. (VI.20.)

 Általános Iskola külső sportpálya használatával kapcsolatos szabályok, használati díjának elfogadása

127/2013. (VI.20.)

 NATÜ gépjármű „Bérleti szerződés” elfogadása (KMU-183)

126/2013. (VI.20.)

 Döntés a NATŰ-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

125/2013. (VI.20.)

 Döntés a NATÜ Alapító Okirat módosításáról

124/2013. (VI.20.)

 Döntés a  tisztségviselők díjazása 

123/2013. (VI.20.)

 Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tagjairól

122/2013. (VI.20.)

 Döntés az ÁROP-1.A.6. számú, „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázat benyújtásáról. 

121/2013. (VI.20.)

 Döntés a „Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvoda bővítési és korszerűsítési munkái kiviteli tervdokumentációjának teljeskörű elkészítése a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

 

120/2013. (VI.20.)

 Döntés a Nagykovácsiban a KMOP-4.5.2-11-2012-0028 azonosító számú projekt keretében „Új bölcsődei intézménylétesítés” című projekt építési beruházása (I. építési ütem) megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

 

119/2013. (VI.20.)

 Döntés a Nagykovácsiban a KMOP-4.5.2-11-2012-0028 azonosító számú projekt keretében „Új bölcsődei intézménylétesítés” című projekt tervezési, valamint tanácsadó mérnöki feladatainak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

118/2013. (VI.10.)

 Döntés az árvízzel sújtott területek károsultjainak segítésére

117/2013. (VI.10.)

Buda-környéki Önkormányzat „Társulási Megállapodás” és SzMSz elfogadása; Társulási Tanácsba való delegálás

116/2013. (VI.10.)

Felhatalmazás a konszolidáció végrehajtására

115/2013. (V.23.)

 Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez ár meghatározásáról

114/2013. (V.23.)

 Döntés a jövőbeni hulladékszolgáltatással kapcsolatos lehetőségekről

113/2013. (V.23.)

 Döntés Kispatak Óvoda megbízott óvodavezető kinevezéséről

112/2013. (V.23.)

 Döntés külterületi ingatlan megvételéről ( 042/16. hrsz.)

111/2013. (V.23.)

 Döntés külterületi ingatlan megvételéről ( 042/36 hrsz.)

110/2013. (V.23.)

 Döntés külterületi ingatlan megvételéről ( 028/22. hrsz.)

109/2013. (V.23.)

 Döntés külterületi ingatlan megvételéről ( 042/61. hrsz.)

108/2013. (V.23.)

 Döntés külterületi ingatlan megvételéről ( 028/24. hrsz.)

107/2013. (V.23.)

 Döntés dr. Zsigmond Lívia és dr. Jani Ágnes rendelési idejéről és a feladatellátási szerződésének jóváhagyásáról

 106/2013. (V.23.)

 Döntés dr. Zsigmond Lívia és dr. Jani Ágnes rendelési helyiségbérleti díjmentességéről

105/2013. (V.23.)

 Döntés földbérleti szerződés megkötéséről ( 167 hrsz. – 30m2 )

104/2013. (V.23.)

 Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan

103/2013. (V.23.)

  Tálalókonyha napi adag növelésére ÁNTSZ szakvélemény kérése.

102/2013. (V.23.)

 Hozzájárulás az alapító okirat módosításához.

101/2013. (V.23.)

 Tájékoztatás Nagykovácsi Általános Iskola első osztály indításáról a működtető önkormányzat részére.