Sajtóközlemény

Gyűjtőút fejlesztése Nagykovácsiban

2024/03/25

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Belterületi utak fejlesztése” című, TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosítójú felhívása alapján belterületi gyűjtőút fejlesztésére. A projekt a Vértes utca Ady Endre utca és Zsíroshegyi út közötti szakaszának a kiépítését foglalja magában. A vissza nem térítendő támogatás összege 250 millió forint, a forrást az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A kedvezményezett neve: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

Megvalósítási helyszín: Nagykovácsi, Vértes utca (hrsz. 2196/1) és Ady Endre utca (hrsz. 932/11)

A Támogatás intenzitása: 100%

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége: 250 millió Ft

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00011

A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Belterületi utak fejlesztése” című, TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosítójú felhívása alapján valósul meg. Címe: „Nagykovácsi belterületi gyűjtőút fejlesztése Zsíroshegyalja településrész feltárása céljából”: A projekt célja a Vértes utca mint gyűjtőút Ady Endre utca és a Zsíroshegyi út közötti szakaszának a kiépítése.

Nagykovácsi közúthálózati rendszerének nagy hiátusa a Vértes utca kiépítettlensége, hiszen így a Zsíroshegyi ingatlanok feltárása vagy a nagyon rossz vonalvezetésű Kálvária sétányon, és a lakó funkciójú Mátra utcán történik, vagy a Zsíroshegyi úton keresztül a településközpontba vezet, indokolatlanul terhelve azt az átmenő forgalommal. Ezen problémák megoldását jelentené a Vértes utca Ady E. utca és Zsíroshegyi út között történő kiépítése. Ez a gyűjtőúti nyomvonal 2004. óta szerepel a Településszerkezeti tervünkben, illetve 2012-től a Forgalomtechnikai Tanulmánytervünkben is. Fontos szempont, hogy az 98/2021.(X.21.) határozattal – saját kerékpárhálózati tervként – elfogadott Budakörnyéki Kerékpárforgalmi Hálózati Tervben az Ady Endre – Vértes – Erdősétány utcák nyomvonala mint hálózati szereppel bíró, hiányzó kijelölésű, kiépítésű útvonal szerepel. A beruházásra hatályos építési engedéllyel rendelkezünk. Az utca csapadékvíz-elvezetése és csatornázottsága megoldott, a közművek teljes mértékben kiépítésre kerülnek. A tervezett beruházás során járda épül, az Ady Endre utcán három gyalogátkelőhely létesül, és mindkét út teljes hosszában kerékpáros jel kerül felfestésre.

A projektről további információkat a www.nagykovacsi.hu oldalon olvashatnak.