MEGHÍVÓ 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:   
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:         
2024. január 25. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:
Írásbeli 
-    beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
-    beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
-    beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:
Nyílt ülés:
1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 4. sz. módosítása E – 1
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB
1. melléklet
2. melléklet

2. Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2023. évi feladat-ellátási beszámolójának és a 2024. évi feladat-ellátási tervének elfogadásáról E – 2
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB
1. melléklet
2. melléklet

3. Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2024. évi nyitvatartási rendjéről E – 3
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: HB
Melléklet

4. Döntés a Lenvirág Bölcsőde 2024. évi nyitvatartási rendjéről E – 4
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: HB
Melléklet

5. Döntés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról E – 5
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB

6. Döntés az „Okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer” kiépítésére kiírt pályázat benyújtásáról, és az ehhez szükséges önerő biztosításáról E – 6
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB

Utólagosan felvett napirendi pont:

7. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az Érdi Tankerületi Központ kérelmére E – 7
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB
Melléklet

Nagykovácsi, 2024. január 17.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester