MEGHÍVÓ 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:     
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)


Időpontja:         
2023. augusztus 10. (csütörtök) 09 óra


A rendkívüli ülés összehívásának indoka: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításával meghatározott határidő betartása

Napirend:
1.    Döntés a helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 66
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző

2.    Döntés az orvosi ügyeleti ellátás tárgyában érkezett törvényességi felhívásban megadott határidő hosszabbításáról E – 67
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Melléklet

3.    Döntés a 2023. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról E – 68
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Melléklet

4.    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elfogadásáról E – 69
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Melléklet 
1. rajzi melléklet
2. rajzi melléklet
3. rajzi melléklet
4. rajzi melléklet
5. rajzi melléklet
6. rajzi melléklet
7. rajzi melléklet
8. rajzi mellélket
9. rajzi melléklet

 

Nagykovácsi, 2023. augusztus 7.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester