MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2021. június 24. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:
1. 
Döntés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről szóló 36/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 64
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

2. Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről, a lakó rendeltetéshez tartozó személygépjárművek számának meghatározása céljából, az OTÉK változása miatt E – 74
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB, ÜB

3. Döntés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat keretében kidolgozott klímastratégia elfogadásáról E – 63
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Fülöpp Miklós osztályvezető
Tárgyalja: PB

Melléklet

4. Döntés a Varázskastély fesztiválra vonatkozó céltartalék előirányzatból 2.500.000.- Ft felhasználásáról a Nagykovácsi Búcsú megrendezésére E – 70
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB

5. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatához E – 72
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

1. melléklet

2. melléklet

6. Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2020. évi tevékenységéről E – 59
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

Melléklet

7. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2020. évi beszámolója E – 60
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

Melléklet

8. Beszámoló a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről, a feladatainak ellátásáról E – 58
Előterjesztő: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

9. Beszámoló főépítész 2020. évi munkájáról E – 61
Előterjesztő: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: ÜB

10. Döntés a Kispatak Óvoda intézményvezetője (magasabb vezető) megbízásáról E – 69
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: HB

Melléklet

11. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén üzemelő közvilágítási rendszernek a budapesti kódolású, alkonykapcsolás alapján üzemelő vezérlésre való átállításáról E – 62
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

Melléklet

12. Nagykovácsi 307 és 919/1 hrsz. Teleki-Tisza Kastély ingatlanok tekintetében HÉSZ módosítás megrendeléséről szóló határozat visszavonása és egy éves változtatási tilalom elrendelése az érintett területekre E – 73
Előterjesztő: Kósa Emőke képviselő
Tárgyalja: PB, ÜB

Zárt ülés:
13. 
Döntés a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskolával (AISB) kötött településrendezési megállapodás módosításáról E – 71
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB

14. Döntés 52 m2 területbérlési igényről a Nagykovácsi, Zsíroshegyi út 2/a. (Hrsz:1382) önkormányzati tulajdonú ingatlanból E – 65
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

15. Döntés a Nagykovácsi 2196/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében született Z-32/2021. (IV. 22.) polgármesteri döntés módosításáról E – 68
lőterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

16. Döntés a Nagykovácsi belterület 2158 hrsz-ú (Erdősétány u. 18.) ingatlan telekhatár rendezéséről és a Nagykovácsi belterület 2160 hrsz-ú (kivett, vízfolyás, Gerecse u.) ingatlan cca. 120 m2 területrészének értékesítéséről E – 66
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

17. Döntés önkormányzati tulajdonú terület vásárlási kérelméről, engedély nélküli ráépítés és közterület foglalás okán a Gémeskút utcában E – 67
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: ÜB

Nagykovácsi, 2021. június 16.

                                                   

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin        

                                                                                       polgármester