NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

 

MEGHÍVÓ

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:         Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár                           

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:                2017. április 27. (csütörtök) 17 óra    

Napirend előtt: Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról
  •  

  Napirend:

Nyílt ülés:

1. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésekről E – 49

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: PB

1.melléklet 2. melléklet 3. melléklet

 

2. A 2016. évre vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotása E – 50

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

1. melléklet 2.melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8.melléklet

 

3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása E – 47

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

melléklet

 

4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezeléséről, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása E – 53

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB  

 

5. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója E – 56

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Kántor Ágnes ügyvezető

Tárgyalja: PB

1. melléklet,2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5.melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet

 

6.Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. jogutód nélküli  megszűntetéséről E – 59

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB, ÜB

melléklet

 

7. Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény alapításáról E – 57

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB, ÜB

melléklet

 

8. Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2016. évi tevékenységéről E – 51

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB

melléklet

 

9. Döntés a Belügyminisztérium által "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" meghirdetett pályázat benyújtásáról E – 58

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Tárgyalja: PB

 

10. Állami víz- és csatornatámogatási igény bejelentése a 2017. évre vonatkozóan E – 55

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB

 

11. Döntés a „KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” meghirdetett pályázat benyújtásáról E – 61

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB       

Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

 

12. A hitelfelvétellel összefüggő határozat és rendelet módosítása E – 60

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB

melléklet

 

13. A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása E – 54

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

melléklet

 

Zárt ülés:

 

14 Döntés Szatmári Lajos díj odaítéléséről E – 52

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester  

 

Nagykovácsi, 2017. április 19.  

Kiszelné Mohos Katalin

polgármester